close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Tarımsal Desteklemeler

embedDownload
2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER
HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi
ırkların melezleri anaç sığır
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hayvan Başı
Ödeme
(TL/baş)
Suni Tohumlama
(TL/baş)
Besilik Materyal Üretim
Desteği(baş)
Hayvan Başı Ödeme
(TL/baş)
Tiftik Üretim
(TL/baş)
Süt Primi( TL/lt)
İpek Böceği
Etçi
ırklar anaç sığır
225 TL/baş
350 TL/baş
Anaç manda
400 TL/baş
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır
soy kütüğü ilave
70 TL/baş
Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan
buzağı
Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni
tohumlamadan doğan buzağı ilave
Yerli ırk veya melezi sığırların,etçi ırk boğa
spermasıyla suni tohumlanmasından doğan
buzağı ilave
Anaç Sığır
Buzağı
350 TL/baş
150 TL/baş
Koyun-keçi
20
Tiftik
20
Manda, koyun-keçi sütü
0.2
İnek sütü
Bakanlık belirler
Tohum(Kutu)
30 TL/adet
1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer
30 TL/kg
Arılı kovan
10 TL/kovan
Bombus arısı
60 TL/koloni
Alabalık
0,65 TL/kg
Çipura- levrek
Yeni türler
Midye
0,85 TL/kg
1.00 TL/kg
0.05 TL/kg
75 TL/baş
35 TL/baş
75 TL/baş
Arıcılık
Su Ürünleri
Su Ürünleri
Gemi boyu (m)10-20
10.000 (TL/m)
Gemi boyu (m) 21- 30
Gemi boyu (m) 31- 34
Gemi boyu (m) 34-45
Gemi boyu (m) 46 ve üzeri
15.000 (TL/m)
20.000 (TL/m)
30.000 (TL/m)
35.000 (TL/m)
Yonca (sulu)
50 TL/dekar
Yonca (kuru)
30 TL/dekar
Korunga
40 TL/ dekar
Tek yıllıklar
35TL/dekar
Silajlık tek yıllıklar
50 TL/dekar
Yem Bitkileri
Silajlık mısır (sulu)
75 TL/dekar
Silajlık mısır (kuru)
35TL/dekar
Yapay çayır-mera
100 TL/dekar
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı,Gıda va Yem Kanunu
Hayvan hastalıkları
kapsamında belirlenen hayvan hastalık tazminatları miktarı,İl ve
Tazminatları
İlçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Taktir Komisyonu tarafından
belirlenerek hayvan sahiplerine ödenir.
Hastalıktan ari işletmedeki sığır
375 TL/baş
Onaylı Süt Çiftliği Desteği (İlave)
50 TL/baş
Şap Aşısı(Büyükbaş)
0,75 TL/baş
Şap Aşısı (Küçükbaş)
0,50TL/baş
Aşı Desteği
Brucellosis (Büyükbaş)
1,50 TL/baş
Brucellosis (Küçükbaş)
0,50 TL/baş
Büyükbaş Koruma
500 TL/baş
Yem Bitkileri
10
11
12
13
14
15
Hayvan Gen Kaynakları
16
Çiğ Sütün
Değerlendirilmesi
17
Araştırma Geliştirme
Projeleri
Küçükbaş Koruma
Arı Koruma
Halk Elinde Manda Islahı Desteği
Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Anaç
yavru
Elit Sürü
80 TL/baş
40 TL/kovan
700TL/baş
100 TL/baş
35 TL/baş
50 TL/baş
Anaç
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı
Yavru
Taban Sürü
35 TL/baş
20 TL/baş
Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla ;Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının 2014 ve 2015 yılı için belirleyeceği dönemler ile
uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere
ödeme yapılır
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç
duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin
geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması
amacıyla ,uygun görülen araştırma geliştirme projeleri ile
araştırmacılara 2014-2018 yılları içinde destekleme ödemesi yapılır.
BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEĞİ
1
2
3
Biyoteknik mücadele desteği
Biyolojik mücadele desteği
Örtüaltı paket toplamı
Biyoteknik mücadele desteği
110 TL/ dekar
350TL/dekar
460TL/dekar
35 TL/dekar
Biyolojik mücadele desteği
Açık alanda paket toplamı
4
35 TL/dekar
70 TL/dekar
ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM DESTEĞİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Organik Tarım (Meyve, sebze)
Organik Tarım (Tarla Bitkileri)
Organik Tarım (Anaç sığır,Manda)
Organik Tarım (Buzağı)
Organik Tarım (Anaç koyun,Keçi)
Organik Tarım (Arılı kovan)
Organik Tarım (Alabalık)
Organik Tarım (Çipura,levrek)
İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, Sebze)
İyi Tarım Uygulamaları (Örtü altı)
70 (TL/da)
10 (TL/da)
150 TL/baş
50 TL/baş
10 TL/baş
5 TL/kovan
0.35TL/kg
0.45 TL/kg
50 (TL/da)
150 (TL/da)
Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği
Desteğe Konu Ürünler
1
2
3
4
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali
alanları
Hububat, Yem bitkileri, Baklagiller, Yumru bitkiler,
Sebze ve Meyve alanları.
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri alanları
Toprak Analiz Desteği(2013 ÇKS Kayıtlı Üreticileri)
Gübre
Destekleme
Tutarı
Mazot
Destekleme
Tutarı
3.1 (TL/dekar)
4.6 (TL/dekar)
7.5 (TL/dekar)
4.3
6
(TL/dekar)
(TL/dekar)
7.5 (TL/dekar)
2.5 (TL/dekar)
SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM VE ÜRETİM DESTEKLERİ
1
Yurt İçi
Sertifikalı
Tohum
Kullanım
Desteği
2
Yurt
İçi Sertifikalı
Fidan,
Çilek Fidesi
Ve
Standart
Fidan
Kullanım
Desteği
Buğday
Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar
Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek
Susam, Kanola, Aspir
Patates
Soya
Korunga, Fiğ
Standart
Bodur meyve fidan türleri ile
(TL/da)
bahçe tesisi
150
Yarı Bodur meyve fidan
150
türleri ile bahçe tesisi
Bağ ve diğer meyve fidanları
100
ile bahçe tesisi
Zeytinde yağlık çeşitler ile
50
bahçe tesisi
7.5 (TL/da)
6 (TL/da)
8 (TL/da)
10 (TL/da)
4 (TL/da)
40 (TL/da)
20 (TL/da)
5 (TL/da)
Sertifikalı(TL/da)
350
300
230
100
Narenciye bahçelerinde
aşılama ile çeşit değiştirme
Virüsten ari fidanlara ilave
50
olarak
Sertifikalı çilek fidesi desteği
Sertifikalı /standart
100
antepfıstığı anacı ile meyve
bahçesi tesisi
Patates siğili görülen
Aldığı desteğe
alanlarda sertifikalı /standart %50 ilave
fidan kullanım desteği
Buğday
Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates
Çeltik
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir,
Korunga, Fiğ
Soya
Kanola
Susam
Yonca
Yer Fıstığı
Kırsal Kalkınma Destekleri
Yurt İçi
Sertifikalı
Tohum
Üretim
Desteği
3
4
250
100
300
230
Aldığı desteğe
%50 ilave
0.10
0.08
0.25
(TL/kg)
(TL/kg)
(TL/kg)
0.50
(TL/kg)
0.35
1.20
0.60
1.50
0.80
(TL/kg)
(TL/kg)
(TL/kg)
(TL/kg)
(TL/kg)
Proje
TARIMSAL DANIŞMANLIK SİSTEMİ KATILIMÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI
SİSTEMİ KAYIT DESTEKLERİ
1
2
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteği
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi
375 (TL/işletme)
600 (TL/işletme)
TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ FARK
ÖDEMESİ DESTEKLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Yağlık Ayçiçeği
içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar)
Soya Fasulyesi
Kanola
Dane Mısır
Aspir
Zeytinyağı
Buğday
Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale
Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek
Çay
Kütlü Pamuk (yurt
30
55
50
40
4
45
70
5
5
10
12
(Krş/Kg)
(Krş/Kg)
(Krş/Kg)
(Krş/Kg)
(Krş/Kg)
(Krş/Kg)
(Krş/Kg)
(Krş/Kg)
(Krş/Kg)
(Krş/Kg)
(Krş/Kg)
TARIM HAVZALARI VE DESTEKLENEN ÜRÜNLER
No
Havza Adı
1
Güney Marmara
Havzası
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Batı Karadeniz
Havzası
Kuzeybatı
Anadolu Havzası
Doğu KaradenizHavzası
Karasu – Aras
Havzası
Kuzey Marmara
Havzası
Büyük Ağrı Havzası
Söğüt
Havzası
Çoruh
Havzası
Yukarı Fırat
Havzası
Kıyı Ege
Havzası
Van Gölü
Havzası
Erciyes
Havzası
14
Kaz Dağları
Havzası
15
İç Ege
Havzası
16
17
18
19
20
Gediz
Havzası
Meriç
Havzası
Yeşilırmak
Havzası
Orta Karadeniz
Havzası
Karacadağ
Havzası
Fark Ödemesi Kapsamında Desteklenen Ürünler
Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Trtikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf, Zeytinyağı.
Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,Yulaf, Zeytinyağı.
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye,
Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
Buğday, Çavdar, Çay, Dane Mısır, Kanola.
Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,
Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane
Mısır, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf,Zeytinyağı.
Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Yağlık Ayçiçeği, Çeltik
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Mercimek, Nohut,Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf, Zeytinyağı.
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye,
Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf.
Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale,
Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü
Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf, Zeytinyağı.
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut,
Yağlık Ayçiçeği.
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut,Soya Fasulyesi, Tritikale,
Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek,
Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı.
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Tritikale,
Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Mercimek, Nohut,Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf.
Arpa, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü
Pamuk, Mercimek, Nohut,Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı
21
22
23
24
25
26
27
28
Zap
Havzası
GAP
Havzası
Batı GAP
Havzası
Doğu Akdeniz
Havzası
Kıyı Akdeniz
Havzası
Ege Yayla
Havzası
Orta Kızılırmak
Havzası
Orta Anadolu
Havzası
29
Fırat Havzası
30
Göller Havzası
Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk,
Mercimek, Nohut
Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı
Arpa, Buğday, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek,
Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı
Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek,
Nohut, Soya Fasulyesi,Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi,Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf, Zeytinyağı
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü
Pamuk, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,Yulaf, Zeytinyağı
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale,Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale,Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü
Pamuk, Mercimek, Nohut, Tritikale,Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı
Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır Kanola, Kuru Fasulye,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale,Yağlık Ayçiçeği, Yulaf,
Zeytinyağı,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
441 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content