close

Enter

Log in using OpenID

ayrıntılı özgeçmiş - Dr. Psk. Yeşim TÜRKÖZ

embedDownload
DR. PSK. YEŞİM TÜRKÖZ
KLİNİK PSİKOLOG / PSİKOTERAPİST / PSİKODRAMATİST
SAHİP OLDUĞU DERECELER
Doktora, Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Klinik (Uygulamalı) Psikoloji, 2007.
Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Psikoloji Bölümü , Klinik (Uygulamalı) Psikoloji , 1988.
Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Psikoloji Bölümü , 1985.
Psikodrama Terapisti (Bu dereceyi Psikodrama Eğitim Kurumları Federasyonu (FEPTO) onaylı diploma
veren İstanbul Psikodrama Enstitüsü'nde, Psikodrama Eğitimi Üst Aşama programını tamamlayarak
almıştır)
GÜNCEL İŞ DENEYİMİ
GÜNIŞIĞI PSİKOLOJİK GELİŞİM ve PSİKOTERAPİ MERKEZİ – Haziran 2003 – (devam ediyor)
Deneyim:
1. Bireysel Psikoterapi
2. Aile ve Çift Psikoterapisi
3. Grup Psikoterapileri (Etkileşim grupları / Psikodrama)
4. Psikolojik Değerlendirme
5. Eğitim Çalışmaları (Bilgilendirme seminerleri ve çalışma grupları)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ – Klinik Psikolog / Psikoterapist, Nisan 2010 –
Ekim 2010
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, Klinik Psikolog / Psikoterapist (yarı
zamanlı) , 2001 – 2010.
BAYINDIR HASTANESİ - ANKARA, Yatan Hasta Sorumlusu, Kalite Sistemleri Sorumlusu, Ağustos
1996 – Mayıs 2001
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi, Klinik Psikolog / Koordinatör
Yardımcısı, Kasım 1988 – Mayıs 1995
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Psikoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi, Mart 1986 – Kasım 1988
YAYINLANAN KİTAPLARI



Büyü Dükkânı’nda İki Çınar, Epsilon Yayınevi, 2011 (2. Baskı)
Büyü Dükkanı, İstanbul: Epsilon Yayınevi, 2008 (17. Baskı)
İç Dünya Oyunları. İstanbul: Epsilon Yayınevi, 2009 (3. Baskı).
TEZLER
Taş, Y. "Fear Reduction in Cat Phobia: Measuring the Effectiveness of Stimulus Propositions and
Response Propositions in Two Systematic Desensitization Procedures". Yüksek Lisans Tezi, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, 1988.
Türköz Y. “Okulöncesi Çocuklarda Bağlanma Örüntüsünün Kişilerarası Problem Çözme ve Açık
Bellek Süreçlerine Etkisi” (Effects of Early Attachment Pattern on the Processes of Interpersonal
Problem Solving and Explicit Memory in Preschool Children). Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi,
2007.
Türköz Y. “Yakın İlişkilerde Bağlanma Örüntülerinin Araştırılması ve Yeniden Yapılandırılmasında
“Güvenli Üs” Olarak Psikodrama”. İstanbul Psikodrama Enstitüsü, Üst Aşama Eğitimi Tezi, 2012.
1
ALDIĞI PROFESYONEL EĞİTİMLER VE ALAN ÇALIŞMALARI































Psikodrama ve Seksüalite (Psikodramatist Marcia Karp): 12 saat. I.P.I. 16.
YAZKONFERANSI, MARMARİS, 2012
Nesne İlişkileri ve Psikodrama (Psikodramatist Paul Holmes): 12 saat I.P.I. 17.
YAZKONFERANSI, İSTANBUL, 2011
“Hiç” miyim, yoksa “Birşey” miyim? Moreno’da Tanrı ve Varoluş (Psikodramatist Marcia
Karp): 14 saat. I.P.I. 16. YAZKONFERANSI, BODRUM, 2010
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Müdahale ve Tedavi Teknikleri Uygulama Eğitimi (Dr. Psk.
Çağay Dürü, Dr. Psk. Sedat Işıklı): 25 saat, ANKARA 2009.
Travma Psikolojisi Kuramsal Eğitimi (Dr. Psk. Çağay Dürü, Dr. Psk. Sedat Işıklı): 25 saat,
ANKARA 2008.
Psikanalizden Psikodinamik Terapilere (Yavuz Erten) : 80 saat, ANKARA, 2003-2006
Çocuk Değerlendirme Paketi (Doç. Dr. Gülsen Erden – Türk Psikologlar Derneği): 24 saat,
ANKARA 2004.
Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları (Doç Dr. Elif Kabakçı-Türk Psikologlar Derneği): 4 saat
ANKARA, 2004
Psikodrama (Roberto De İnnocencio): 12 saat, BERGAMA, 2004.
Ileri Düzey Psikodrama Eğitimi (Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü): 16 saat
ANKARA, 2004.
Yenidoğan ve Çocuklukta Duygulanım, Duygular, Bağlanma ve Yenidoğan Araştırmalarının
Yetişkin Terapisine Uyarlanması (Dr. Dorienne Sorter, Dr. Ruth Gruental) : 15 saat
İSTANBUL, 2004
Gestalt Terapisinde Rüyalar (Ceylan Daş): 21 saat, ANKARA, 2003
Gestalt Terapisinde İleri Düzey bir Teknik: Çift Sandalye (Claudine Baunieux) : 21 saat,
ANKARA, 2002
Enerji Psikolojisi Çalışma Grubu (Doç Dr. Nilhan Sezgin) : 8 saat ANKARA, 2002
Ergenlerde Gestalt Terapisi (Ceylan Daş): 21 saat, ANKARA, 2002
Gestalt Terapisinde İçe Alınanlar (Ceylan Daş): 21 saat, ANKARA, 2002
Gestalt Terapisinde Beden Dili (Ceylan Daş) : 21 saat, ANKARA, 2001
Gestalt Terapisinde Direnç (Ceylan Daş): 21 saat, ANKARA, 2001
Gestalt Terapi Yaklaşımına Giriş (Ceylan Daş): 21 saat, ANKARA, 2001
Psikodrama (Renee Oudijk): 16 saat, ANKARA, 2000.
TÜSİAD – KalDer Ulusal Kalite Ödülü Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar Değerlendirici
Eğitimi: 20 saat, İSTANBUL, 2000
Performans Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ( Çalışma Grubu): 6 saat, ANKARA, 1998
İşe Bağlılık, Motivasyon, İş Doyumu, Liderlik (Çalışma Grubu): 6 saat, ANKARA, 1998
Türk Standardları Enstitüsü, İç Kalite Tetkikçisi Eğitimi: 20 saat, ANKARA, 1996
Fransız Kültür Derneği, Fransızca Dil Eğitimi: 85 saat, ANKARA, 1993 – 1994
Uygulamalı Psikodrama Eğitimi (Überlingen Moreno Enstitüsü'nün denetiminde Prof. Dr.
Abdülkadir Özbek yönetiminde): 400 saat, ANKARA, 1990 - 1994
Zihinsel Özürlü Çocukların Eğitimi - Alan Çalışması: ~100 saat, Etlik Öğretilebilir Çocuklar
Okulu, ANKARA, 1987
Yetişkin Psikiyatrisi - Alan Çalışması: ~100 saat, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Hastanesi, ANKARA, 1986
Çocuk Ruh Sağlığı - Alan Çalışması: ~100 saat, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Hastanesi, ANKARA, 1986
2
VERDİĞİ EĞİTİMLER


























Yakın İlişkilerde Bağlanma Örüntülerinin Yeniden Yapılandırılmasında “Güvenli Üs” Olarak
Psikodrama, A.Ü. DTCF Klinik Psikoloji Doktora grubu, ANKARA, 2013
Etkileşim Grubu Kuramsal Yaşantısal ve Süpervizyonlu Eğitim Programı (150 saat). Grup
Lideri ve Eğitimciler: Prof. Dr. Nesrin Şahin ve Dr. Psk. Yeşim Türköz, Günışığı Psikolojik
Gelişim Merkezi, ANKARA, 2008-2010.
Psikolojik Değerlendirme ve Psikoterapiler, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA,
2010.
Okulöncesi Çocuklarda Bağlanma Örüntüsünün Kişilerarası Problem Çözme ve Açık Bellek
Süreçlerine Etkisi, Bilkent Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi, ANKARA, 2008.
Değişimin Nörobiyopsikolojisi ve Güvenli Üs Olarak Psikoterapi, Hacettepe Üniveristesi
Psikoloji Öğrencileri Kongresi, ANKARA, 2008.
Çocuklarla İletişimde Kendini Anlamak, İDV Özel Bilkent İlköğretim Okulu Bahar
Sempozyumu, ANKARA, 2008.
Zihinsel İşleyişimiz ve Belleğimizi Etkili Kullanma Yöntemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü,
ANKARA, 2008.
Bebeklik Bağlanma Örüntüsünün Beyin ve Bellek Gelişimine Etkisi, Başkent Üniversitesi
Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü, ANKARA, 2008.
Eski Dostumuz Yeni Düşmanımız, Stres: 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA,
2006.
Kurtulamadıklarımız: Kaygılar, Korkular ve Takıntılar: 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim
Merkezi, ANKARA, 2006.
Kritik Yıllar: Yaşamın İlk Üç Yılında Anne-Bebek İlişkisi: 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim
Merkezi, ANKARA, 2006.
Ergenliği / Gençliği Anlamak: 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA, 2006.
Güçlü Aile Olabilmek : 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA, 2006.
Zihnimizi Nasıl Etkili Kullanabiliriz?: 2 saat, Hacettepe Üniversitesi, ANKARA, 2006
Kaygılar, Korkular, Takıntılar ve Tedavi Yolları: 2 saat Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü,
ANKARA, 2005.
Uygulamalı Psikodrama: 3 saat, Birinci Basamakta Psikiyatri Eğitimi Kongresi, BODRUM, 2005.
Psikodrama Kuram ve Uygulaması (Çalışma Grubu): 3 saat, Birinci Basamakta Psikiyatri
Eğitimi Kongresi, TUNUS, 2004.
Bedenin Dilinden Anlamak (Çalışma Grubu): 8 saat, 9. Ulusal Öğrenci Kongresi, BURSA,
2004.
Zihnimizi Nasıl Etkili Kullanabiliriz? (Seminer): 2 saat, Tevfik Fikret Lisesi, ANKARA, 2004.
Şizofrenide Bilgi İşleme Süreçleri (Seminer): 2 saat, Türk Psikologlar Derneği, ANKARA, 2004
Kritik Yıllar: Yaşamın İlk Üç Yılında Anne-Bebek İlişkisi (Seminer): 3 saat, Günışığı Psikolojik
Gelişim Merkezi, ANKARA, 2004.
Zihni Etkili Kullanmak (Seminer): 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA, 2004.
Stres Yönetimi (Konferans): 2 saat, Milli Savunma Bakanlığı, ANKARA, 2003
İlişkilerin Soluğu: İletişim (Seminer): 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi, ANKARA,
2003.
Eski Dostumuz Yeni Düşmanımız: Stres (Seminer): 3 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim
Merkezi, ANKARA, 2003.
Kurtulamadıklarımız: Kaygılar, Korkular, Takıntılar (Seminer): 3 saat, Günışığı Psikolojik
Gelişim Merkezi, ANKARA, 2003.
3











Bedenimiz Nasıl Konuşur? (Çalışma Grubu): 6 saat, Günışığı Psikolojik Gelişim Merkezi,
ANKARA, 2003.
Barışık Yıldızlar (Çalışma Grubu): 2 saat, Bilkent Üniversitesi; ANKARA (her dönem tekrar
eden eğitim).
Öğrenmede Zihnin Etkili Kullanımı (Çalışma Grubu): 3 saat, Bilkent Üniversitesi; ANKARA
(her dönem tekrar eden eğitim).
Hizmette Performansın Sürekli İyileştirilmesi (Çalışma Grubu): 8 saat, Radyo Bilkent,
ANKARA, 2003.
Hizmet Sektöründe Performans İyileştirme Sistemleri (Çalışma Grubu): 8 saat, Bilkent
Üniversitesi, ANKARA, 2002.
Kişilerarası İletişim Eğitimi (Çalışma Grubu): 216 kişi-saat, Bayındır Hastanesi - ANKARA,
1999.
Stresle Başaçıkma Eğitimi (Çalışma Grubu): 252 kişi-saat, Bayındır Hastanesi - ANKARA,
1999.
Yeniden Yapılandırılmış Sistematik Duyarsızlaştırma Tekniğinin Fobi Tedavisinde
Kullanılması (Hizmetiçi Eğitim Kursu): 80 kişi-saat, Türk Psikologlar Derneği, ANKARA, 1995.
Yetişkin Psikoterapisinde Görüşme Teknikleri (Hizmetiçi Eğitim Kursu): 160 kişi-saat, Türk
Psikologlar Derneği, ANKARA, 1994.
Sosyal Psikolojiye Giriş Dersi: 1 dönem, Bilkent Üniversitesi, 1988 - 1989
Psikolojiye Giriş Dersi: 1 dönem, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1987 - 1988
PSİKODRAMA, GRUP VE AİLE TERAPİSİ ÖĞRENME DENEYİMİ















Psikodrama Eğiticinin Eğitimi (İstanbul Psikodrama Enstitüsü – devam ediyor)
İleri Düzey Psikodrama Terapistlik Eğitimi: (İstanbul Psikodrama Enstitüsü) 250 saat
Psikodrama Temel Eğitimi (Überlingen Moreno Enstitüsü'nün denetiminde Prof. Dr. Özbek, Dr.
Leutz, Dr. Gneist ): 300 saat
Psikodrama Yaz Çalışması: Psikodrama ve Seksüalite (Dr. Marcia Karp): 14 saat
Psikodrama Yaz Çalışması: Nesne İlişkileri Teorisi, Bağlanma Teorisi ve Psikodrama (Dr. Paul
Holmes): 12 saat
Psikodrama Yaz Çalışması: Moreno’da Tanrı ve Varoluş (Dr. Marcia Karp): 14 saat
Psikanalitik Grup Psikoterapisi: (Dr. Ülkü Gürışık): ~ 70 saat
Kuramsal ve Uygulamalı Aile Terapisi Eğitimi (Prof. Dr. Ayşe Yalın) : ~ 80 saat
Gestalt Terapisi Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim Serisi (Doç. Dr.Ceylan Daş): 150 saat
Psikodrama Grubu Katılım (Dr. René Oudijk): 16 saat
Psikodrama Grubu Katılım (Dr. Roberto De İnnocencio): 12 saat
İleri Düzey Psikodrama Eğitim Grubuna Katılım (Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü
Psikodramatistleri): 16 saat
Etkileşim Grubu Katılım (Prof Dr. Celal Odağ): 12 saat
Etkileşim Grubu Katılım(Prof. Dr. Leyla Zileli): 12 saat
Etkileşim Grubu Eğitimi (Prof Dr. Nesrin Şahin): ~ 250 saat
GÖREV ALDIĞI ETKİNLİKLERDEN ÖRNEKLER




Ankara Üniversitesi III. Psikoloji Günleri, ANKARA, 2013: Gerçeğe Açılan Bir Şifa Yolu Olarak
Psikodrama
13. İnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi, ANKARA, 2012. Konferans: İnsanı Anlamak
İK Zirvesi, İSTANBUL, 2012. Konferans: Yaşamdaki Takaslar
Yakın Doğu Ünversitesi, Lefkoşa, KIBRIS, 2011. Söyleşi: Yaşamdaki Takaslar
4








XV. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, ANKARA, 2010. Konferans: Kişilerarası Dünyanın
Temel Üçlemesi: Spontanlık, Yaratıcılık ve Oyun.
16. Ulusal Psikoloji Kongresi, MERSİN, 2010. Konferans: Bebeklik Bağlanma Örüntülerinin
Nörobiyopsikolojik Yansimalari ve Güvenli Üs Olarak Psikoterapi
16. Ulusal Psikoloji Kongresi, MERSİN, 2010. Sözlü Bildirsi: Okul Öncesi Çocuklarda
Bağlanma Örüntüsünün Kişilerarasi Problem Çözme Ve Açik Bellek Süreçlerine Etkisi
First Bi-annual InternationalConference: Chronic Traumatization: Disrupted Attachment and the
Dissociative Mind. AMSTERDAM, 2008. Sözlü Bildiri: Effects of Early Attachment Pattern on
the Processes of Interpersonal Problem Solving and Explicit Memory in Preschool Children
III. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, ANKARA, 2006. Panel Başkanı ve Panelist:
Değişimin Nörobiyopsikolojisi ve Güvenli Üs Olarak Psikoterapi
Birinci Basamakta Psikiyatri Eğitimi Kongresi, BODRUM, 2005. Eğitimci: Uygulamalı
Psikodrama
Birinci Basamakta Psikiyatri Eğitimi Kongresi, Hammamet, TUNUS, 2004. Eğitimci: Psikodrama
Kuram ve Uygulaması
9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, BURSA, 2004. Panelist: Bilgi İşleme Yaklaşımıyla
Şizofreni.
BASIN – TV










http://kanalb.com.tr/arsivliste.php?Program=124&L=KanalBProgramlar/sormakgerek%2B1912201
2sormakgerek
http://www.youtube.com/watch?v=NPkwF-6nRmc
http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=ktp&haberno=4274
http://www.todayszaman.com/tz-web/news-186950-how-victims-families-are-abused-by-themedia.html
http://www.todayszaman.com/tz-web/news-182048-why-look-for-your-soul-mate-online.html
http://www.todayszaman.com/tz-web/news-174202-invisible-epidemic-the-rise-of-impulsive-actsof-violence-in-turkey.html
http://www.kanalb.com.tr/arsivliste.php?Program=63&L=KanalBProgramlar%2Fbaskentsaglik%2
B29052010saglik (29 Mayıs 2010 tarihini seçiniz)
http://www.iyigazete.com.tr/buyu-dukkani-sakinleri--3-6-2108
http://www.martidergisi.com/
http://www.kanalb.com.tr/arsivliste.php?Program=87&L=KanalBProgramlar%2Fsfl%2B21052011s
fl (21 Mayıs 2011 tarihini seçiniz)
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content