mühendislik fakültesi jeofizik mühendisliği bölümü 2014-2015

T.C.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ – MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
FİNAL SINAVLARI SAAT VE TARİHLERİ
08:30-10:30
JFZ 305
GraviteManyetik
Yöntemler
JFZ LAB
15:30-17:30
13:30-15:30
FİZ 119
Fizik-I
D-301
10:30-12:30
29.12.2014
Pazartesi
30.12.2014
Salı
JFZSEC
305
Deprem
Müh. Giriş
D-404
31.1122014
Çarşamba
JFZSEC307
Jeofizikte
Radyomet.
Yönt.
D-404
02.01.2015
Cuma
03.01.2015
Cumartesi
JLJ 221
Mineraloji ve
Petrografi
Hoca odası
AITB 401
A.İ.İ.T
D-404
JLJ 421
Maden
Jeolojisi
D-404
JFZ 207
Jeofizikte
Veri
İşlemleri-I
D-404
JFZSEC 405
Plaka
Tektoniği
D-404
JFZSEC 401
Kuyu Logları
D-404
05.01.2015
Pazartesi
06.01.2015
Salı
07.01.2015
Çarşamba
08.01.2015
Perşembe
JFZ 205
Uygulamalı
Jeofizik-I
Hoca
odası
JFZ 307
Sismik
Yöntemler
D-404
JFZ 303
Yer Fiziği
D-404
JLJ 223
Yapısal
Jeoloji
Hoca
odası
04.01.2015
Pazar
MAT 117
Matematik-I
A-1, A-2,
A-3, A-4
JLJ 333
Maden
Yatakları
D-404
09.01.2015
Cuma
10.01.2015
Cumartesi
JFZ 203
Jeofizikte
Matematik
Yöntemler
JFZ LAB
JFZ 301
Sismoloji
D-404
JFZ 309
Jeomanyetizma
Palemanyetizma
D-404
JFZSEC
403
Aletsel
Sismoloji
D-404
JFZ 403
Jeofizikte
Yorumlama
D-404
MHN 257
Mühendislik
Mekaniği
D-402, D-403
JFZ 401
Mühendislik
Jeofiziği
D-404
JFZSEC 413
Su Aramaları
D-404
Doç.Dr. Nafız MADEN
Bölüm Başkanı
DÜZENLEME TARİHİ: 1 ARALIK 2014
T.C.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ – MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
BÜTÜNLEME SINAVLARI SAAT VE TARİHLERİ
21.01.2015
Çarşamba
22.01.2015
Perşembe
JFZSEC307
Jeofizikte
Radyometrik
Yöntemler
D-404
MAT 117
Matematik-I
A-1, A-2, A-5
AITB401
A.İ.İ.T
D-404
23.01.2015
Cuma
08:30-10:30
20.01.2015
Salı
FİZ 119
Fizik-I
D-301
10:30-12:30
19.01.2015
Pazartesi
JFZ 305
Gravite-Manyetik
Yöntemler
JFZ LAB
JFZ 307
Sismik Yöntemler
D-404
JFZ 309
Jeomanyetizma
Palemanyetizma
D-404
MHN 257
Mühendislik
Mekaniği
D-403
JFZ 303
Yer Fiziği
D-404
JLJ 333
Maden Yatakları
D-404
13:30-15:30
18.01.2015
Pazar
JFZ 203
Jeofizikte
Matematik.
Yöntemler
JFZ LAB
JFZ 207 Jeofizikte
Veri İşlemleri-I
D-404
JFZ 205 Uygulamalı
Jeofizik-I
Hoca odası
JFZSEC 305
Deprem Müh. Giriş
D-404
JLJ 221
Mineraloji ve
Petrografi
Hoca odası
JLJ 223
Yapısal Jeoloji
Hoca odası
15:30-17:30
17.01.2015
Cumartesi
JLJ 421
Maden Jeolojisi
D-404
JFZSEC405
Plaka Tektoniği
D-404
JFZSEC401
Kuyu Logları
D-404
JFZ 401
Mühendislik Jeofiziği
D-404
JFZSEC 413
Su Aramaları
D-404
JFZSEC 403
Aletsel Sismoloji
D-404
JFZ 301
Sismoloji
D-404
JFZ403
Jeofizikte
Yorumlama
D-404
Doç.Dr. Nafız MADEN
Bölüm Başkanı
DÜZENLEME TARİHİ: 1 ARALIK 2014