close

Enter

Log in using OpenID

Basic RGB

embedDownload
Vali Yüksel,
Dev Projeyi
MİF Üyelerine
Açıkladı
TRT Genel Müdürü Şahin:
PTT Genel Müdürü Tural:
“İhtisas
Gazeteciliği
önemli”
“PTTCELL basın
mensuplarına
indirimli olacak”
¬2’DE
¬2’DE
ATO Başkanı
ASO Başkanı Özdebir:
Bezci’den
medyaya
tam destek
“Tarafsız
medyaya
ihtiyaç var”
¬2’DE
¬2’DE
¬2’DE
r
Gazetecile oluşturan
yonu’nu
Konfederas
rasyonu
e
8 Bölge Fed
5’TE
22’de
8’DE
7’DE
8’DE
6’DA
6’DA
7’DE
Marmara Gazeteciler Federasyonu
Medya İhtisas Gazeteciler Federasyonu
İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu
Doğu Anadolu Gazeteciler Fed.
Karadeniz Gazeteciler Federasyonu
Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Fed.
Ege Gazeteciler Federasyonu
MEDYA
Gazeteciler, gazete sayfalarında ve televizyon ekranlarında hep
karşısındakini görmüş ve eleştiren olmuştur. Çok ender de olsa gazeteciler bazen röportaj verirler ve kendilerini anlatırlar…
¬ Türkiye’nin şu andaki tek medya sektör gazetesi olan “Bizim Medya Gazetesi” olarak, istedik ki gazeteciler
‘kendi sektörlerine nasıl bakıyorlar ve eleştirilerde bulunuyorları’ yapılan birbirinden güzel röportajlarla sizlere aktaralım… Bu düşüncemizi kendilerine aktardığımız değerli meslektaşlarımızdan Alev Gürsoy Cimin’den Balçiçek İlter, Fatih Altaylı, Fatih Portakal
ve Mesut Yar ile, Nursel Tozkoparan’ın Fehmi Koru ile ve Nuray Çevirmeci’nin ise Şebnem Bursalı’yla gerçekleştirdiği röportajlarının, medya bölümlerini bir araya getirdik. ¬12-13’TE
Balçiçek lter
www.migfed.org • www.migf.org
facebook.com/migfed
twitter.com/migfed
ebnem Bursalı
Mesut Yar
Fehmi
Koru
MİGFED AYLIK YAYIN ORGANI
Türk basnnn sivil
toplum örgütlerini tek
bir çat altnda
toplamay hedefleyen
Türkiye’nin en
büyük basn meslek
kuruluu olan
Gazeteciler
Konfederasyonu
üyesi Medya
htisas Gazetecileri
Federasyonu,
alannda ihtisaslam
ülke genelindeki
cemiyet, dernek ve
birlikleri federasyon
çats altnda bir araya
getirdi.
Yıl:1•Sayı:1• Mayıs 2014
İşi gazetecilik olanlar
Fatih Portakal
Fatih Altaylı
İşte MİGFED
Yönetimi
TEK ÇATI
ALTINDA
TOPLANDI
OLAĞAN Genel Kurul sonrası Genel Başkanlığa Kenan Macit seçilirken, yönetim
kurulu da kendi arasında görev dağılımı yaptı. ¬11’DE
MGFED
Genel Bakanı
Kenan Macit
“SORUNLARIMIZ İÇİN ÇÖZÜM
YOLLARI ARAYACAĞIZ”
¬ MEDYANIN her geçen gün artan sorunlarının adeta içinden çıkılamaz bir hale geldiğini, bu nedenle de büyük sıkıntılar içerisine girildiğini söyleyen Medya İhtisas Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Kenan
Macit “Medya İhtisas Gazetecileri Federasyonu olarak basının karşılaştığı sorunları
çözmek ve bu alanda çağdaş ülkelerde olduğu gibi gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çaba harcayacaklarını
ifade etti.
“YASAL DÜZENLEMELER
BİRAN EVVEL YAPILMALI”
¬ MİGF Genel Başkanı Kenan Macit” Mesleğin gerektirdiği hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi için yasama ve yürütme
organlarıyla, işbirliği yaparak Türkiye’de
gazetecilik mesleğinin uluslararası standartlarda yapılabilmesi amacız, önceliğimiz
olacaktır. Biz bunlar için yola çıktık. Medyada dayanışmayı güçlendirmek, basın
emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Her
sorunun üzerine eğilerek çözüm yollarını
zorlayan medyanın, kendi sorunlarının
üzerine etkili bir şekilde gidememesi dönemi, federasyonumuzun çalışmaları sonucu
son bulacaktır” şeklinde konuştu. ¬ 10’DA
Yeni Bir Sayfa
Açıyoruz...
ilk medya
ziyareti
SABAH’a
Medya htisas Gazetecileri
Federasyonu Yönetim Kurulu
Üyeleri, Genel Bakan Kenan
Macit’le birlikte Sabah
Gazetesi Ankara Temsilcisi
Osman Altnk’ ziyaret etti.
¬ Genel Başkan Yardımcıları Bülent Öztürk, Yusuf Erbaş, İbrahim Gürkan Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Cingöz, Denetim Kurulu Üyeleri F. Nuray
Öcalan, Veciye Mutlu ve Yüksek İstişare
Kurulu Üyesi Bedri Akkerman’ın da hazır bulunduğu ziyaretde medyanın so¬ 3’TE
runları konuşuldu.
Başkent
Ankara Meclisi
Genel Başkanı
Nevzat Ceylan:
“Medya
ANKARA’ya
sahip çıkmalı” ¬10’DA
İki ülke gazetecileri
arasında dostluk ve
mesleki işbirliği
protokolü imzalandı
DAGC’en
uluslar arası
işbirliği ¬ 22’DE
TBMM Çevre
Komisyonu
Başkanı
Erol Kaya:
“Sorumluluğunuz
büyük ve
¬9’DA
kutsal”
RADEV’in
beklenen ödül
töreni Litai Otel de
gerçekleşti
RADEV ‘YILIN
ARTILARI’
ödülleri ¬19’DA
ıllardır, gazetecilik
yapıyorum…
Dile kolay tam
35 yıl…
Mesleğe ilk
kadrolu başlangıcım,
merhum Özden Alpdağ’ ın katkısıyla
1979’ yıllarına rastladı.
Gazeteci
olmak...
Ruhumuza
Fatiha...
Geçmiş
zaman olur ki...
Çevreye
Gazeteci Olmak...
KENAN
MACİT
YILDIRAY
ARSLAN 20’DE
BÜLENT
ÖZTÜRK 11’DE
İ.GÜRKAN
19’DA
SARI
OSMAN
AKKUŞ
Y
FTM 01 CMYK
3’TE
17’DE
POLİKRİTİK
MEHMET D.
ÖZÜLKER 16’DA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content