close

Enter

Log in using OpenID

Bölüm 4 Seçme Komutları

embedDownload
Bölüm 4
Seçme Komutları
Koşul İfadesi
if Komutu
Bileşik Komut
İçiçe if Komutu
if-else Eşleşmesi
Soru İşareti Operatörü
switch Komutu
Koşul İfadesi
Problem çözme sürecinde program akışını değiştirecek farklı
komutlara da ihtiyaç duyulur. Bu komutlara program akışını
kontrol etmeleri nedeniyle kontrol komutları adı verilir.
Kontrol komutları seçme ve döngü komutları olmak üzere iki
grupta toplanır.
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
2
Koşul İfadesi
Koşul İfadeleri ilişkisel ve matıksal operatörler kullanılarak
oluşturulur.
İlişkisel Operatörler değerlerin karşılaştırılmasında kullanılır.
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
3
Koşul İfadesi
Örnek:
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
4
Koşul İfadesi
Operatörlerin Öncelik Sıralaması
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
5
Koşul İfadesi
Mantıksal Operatörler mantıksal işlemleri gerçekleştirmek amacıyla
kullanılır.
&& Operatörü
! Operatörü
|| Operatörü
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
6
Koşul İfadesi
Örnek:
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
7
Koşul İfadesi
Operatörlerin Genişletilmiş Öncelik Sıralaması
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
8
Koşul İfadesi
Örnek:
int i=5, j=10, k=20;
i > 5 * k % 3 && !(k-2!=18)
↓
i > 5 * k % 3 && !(18!=18)
↓
i > 5 * k % 3 && !0
↓
i > 5 * k % 3 && 1
↓
i > 100 % 3 && 1
↓
i > 1 && 1
↓
1 && 1
↓
1
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
9
if Komutu
if komutu belirtilen koşul altında hangi komut veya komutların
yürüleceğini belirleyen bir komuttur.
Tek Yönlü if
if (koşul_ ifadesi)
komut;
if komutunda ilk önce koşul ifadesinin değeri hesaplanır. Eğer
koşul ifadesinin değeri sıfırdan farklı (doğru) ise komut yürütülür.
Eğer koşul ifadesinin değeri 0 (yanlış) ise komut yürütülmez.
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
10
if Komutu
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
11
if Komutu
Çift Yönlü if
if (koşul_ifadesi)
komut1;
else
komut2;
Bu yapıda koşul_ifadesi sıfırdan farklı (doğru) ise komut1 yürütülür;
koşul_ifadesi sıfır ise komut2 yürütülür.
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
12
if Komutu
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
13
Bileşik Komut
Bileşik Komut içinde bir çok komut bulunduran tek bir komuttur.
{
komut1;
komut2;
.
.
.
komutn;
}
Örnek:
{
printf(“Sayi giriniz: “);
scanf(“%d”,&a);
printf(“%d sayisinin karesi %d”,a,a*a);
}
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
14
İçiçe if
Durum I:
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
15
İçiçe if
Durum II:
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
16
İçiçe if
Durum III:
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
17
İçiçe if
Örnek:
x ≥ 0, y ≥ 0
 xy

f ( x, y ) =  x + y x ≥ 0, y < 0
 y − x x < 0, y ≥ 0

C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
18
if else Eşleşmesi
“Her else en yakın eşleşmemiş if ile eşleştirilir.”
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
19
Soru işareti operatörü
ifade1? ifade2 : ifade3
Soru işareti
operatörü kullanarak
int x=10, y;
y=x>9 ? 100 : 200;
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
if komutu
kullanarak
int x=10, y;
if(x>9)
y=100;
else
y=200;
20
switch Komutu
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
21
switch Komutu
Örnek:
scanf(“%d”,&sinif);
switch (sinif)
{
case 1: printf(“Birinci sinif ogrencisi\n”);
break;
case 2: printf(“Ikinci sinif ogrencisi\n”);
break;
case 3: printf(“Ucuncu sinif ogrencisi\n”);
break;
case 4: printf(“Dorduncu sinif ogrencisi\n”);
break;
case 5: printf(“Yuksek lisans ogrencisi\n”);
break;
default: printf(“Sinif bilgisi yanlis\n”);
}
C DERSİ Programlamaya Giriş
Bölüm 4 Seçme Komutları
22
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 959 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content