close

Enter

Log in using OpenID

1 EK BR PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

embedDownload
EK BR
PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
(Sektör, Ülke, Yabancı Şirket Veya Marka Odaklı Rapor Desteği)
Başvuru dosyasının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir.
ÖN ONAY BAŞVURU BELGELERİ
Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları İçin
1. Rapor Desteği Ön Onay Formu (Şirket) (EK BR-1)
2. Rapora ilişkin hizmet sağlayacak uluslararası kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırlamış
olduğu rapor örneği ve/veya hazırlanacak raporun taslağı
3. Bu belgelerin yer aldığı CD
DESTEK ÖDEME BAŞVURU BELGELERİ
Şirketler İçin
1. Ödeme Talep Formu (EK BR-2)
2. Satın alınan raporun örneği
3. Satın alınan raporun, ödeme talep formu (EK BR-2) ve diğer belgelerin yer aldığı CD
4. Fatura
5. Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından
onaylanmış örneği
6. Sözleşme (Şirkete özel hazırlanan raporlar için gerekmektedir)
7. İmza Sirküleri
8. Taahhütname (EK BR-3)
9. Beyanname (EK BR-4)
10. Bakanlık tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler
İşbirliği Kuruluşları İçin
1. Ödeme Talep Formu (EK BR-2)
2. Satın alınan raporun örneği
3. Satın alınan raporun, ödeme talep formu (EK BR-2) ve diğer belgelerin yer aldığı CD
4. Fatura
1
5. Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından
onaylanmış örneği
6. Sözleşme (İşbirliği Kuruluşuna özel hazırlanan raporlar için gerekmektedir)
7. İmza Sirküleri
8. Taahhütname (EK BR-5)
9. Beyanname (EK BR-6)
10. Bakanlık tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Destek başvuruların ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan
veya posta ile Ekonomi Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılması gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Hizmet alımının, faturalandırmanın ve ödemenin ön onay sonrasında gerçekleşmesi
gerekmektedir.
İmza sirküleri ve fatura aslı veya Noter ya da Bakanlığın aslını görerek onayladığı nüshaları ibraz
edilmelidir.
Bütün EK BR’lerin şirket/İşbirliği Kuruluşu kaşesiyle kaşelenerek şirket/İşbirliği Kuruluşu imza
sirkülerinde tatbik imzası bulunan, temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanması,
münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Destek başvurusu sırasında ibraz edilecek sözleşme, fatura ve ödeme belgelerinin İşbirliği
Kuruluşu/şirket adına düzenlenmiş olması gerekmektedir. (İhracatçı Birliklerinin İşbirliği
Kuruluşu olarak destek başvurusunda bulunduğu durumlarda söz konusu belgeler Genel
Sekreterlik adına da düzenlenebilir.)
İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama/ödeme belgelerinin ve sözleşmelerin
yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir. Ancak, İngilizce
haricindeki belgelerde içeriği anlaşılabilenler için tercüme aranmayabilir.
Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için ilgili ödemelerin şirket/İşbirliği Kuruluşu
tarafından bankacılık kanalıyla yapılması gerekir.
Ödeme belgesi olarak sunulacak dekont, kredi kartı ekstresi ya da hesap bildirim cetveli banka
onaylı olmalıdır.
Ödemelerin şirket çalışanı adına tahsis edilmiş şirket kredi kartı ile yapılması durumunda ibraz
edilen ekstrede kartın şirket kartı olduğuna dair bir bilgi yer almıyorsa, söz konusu kartın şirket
kartı olduğuna ve şirket çalışanı adına tahsis edildiğine dair ilgili bankadan yazı alınması
gerekmektedir
Destek kapsamında hizmet vermek üzere ön onay verilen şirketin, fatura düzenleyen şirketin ve
ödemenin yapıldığı şirketin aynı olması gerekmektedir.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
224 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content