close

Enter

Log in using OpenID

AÜTF KDT-APY DÖNEM 3 PROJE ÖZETÝ

embedDownload
ASPİRİN VE PARASETAMOL KULLANIM TERCİHİ
Semih Ak, Memduh Kocadağ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencileri
AMAÇ:
Aspirin ve parasetamolün sıradan başağrılarında sıklıkla kullanıldıkları
bilinmektedir. Dünya genelinde yapılan araştırmalarda bu ilaçlara oldukça fazla
maddi kaynak harcandığı gösterilmiştir. Çalışmamızda AÜTF Halk Sağlığı ABD Park
Sağlık Ocağı Bölgesinde bulunan 20-40 yaş arası sağlıklı bireylerde bu iki ilacın
kullanım sıklıklarını, ne kadar etkili olduklarını ve yan etkilerinin görülme sıklığını
belirlemek amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM:
Araştırmada Park Sağlık Ocağı Bölgesinde yaşayan 20-40 yaş arası 154
kişiye 23 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında anket uygulanmış ve bu bireylerde
herhangi bir patolojiye bağlı olmayan, sıradan baş ağrısı ve buna bağlı olarak
kullanılan ilaçlar (Parasetamol, Aspirin), sorgulanmıştır. Veriler SPSS programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Etki farkını belirlemek için Aspirin ve Parasetamol
kullanan grupların karşılaştırılmasında Ki-Kare Testi uygulanmıştır. Aspirin ve
Parasetamol kullanım sıklığı arasındaki ilişki Ki-Kare Homojenlik Testi, Aspirin ve
Parasetamolun yan etkilerinin farkı için ise Pearson Ki-Kare Testi uygulanmıştır.
BULGULAR:
Katılanların %55,8'i ayda birkaç kez, %23.4’ü ise haftada birkaç kez başının
ağrıdığını belirtmiştir. Baş ağrısı olduğu durumda ilaç almayan kişi bulunmamaktadır.
İlaç kullanan 154 kişiden 100’ü (%64.9) Parasetamol’ü, 54’ü (%35.1) Aspirin’i tercih
etmiştir. Parasetamol kullananların %100'ü, aspirin kullananların % 98,1'i ilacın etkili
olduğunu belirtmiştir. Parasetamol kullananların %65'i Aspirin kullananların ise
%20,4'ü yarım saat içinde etkili olduğunu belirtmiştir. Aspirin kullananların
%55,6'sında yan etki görülürken parasetamol kullananların %18'inde yan etki
görülüyor (p<0.001).
SONUÇ:
Her iki ilaçta toplumda sık kullanılmakla birlikte parasetamol daha yüksek
oranda tercih edilmektedir. Araştırmamız sonucuna göre baş ağrısında her iki ilaçta
etkili olmakla birlikte etki süresi parasetamol için daha kısadır. Ayrıca Aspirin için
daha fazla oranda yan etki bildirilmiştir.
ANAHTAR KELİMELER: Baş ağrısı, Aspirin, Parasetamol
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
157 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content