close

Enter

Log in using OpenID

Dernek Kuruluşumuz ve Kısa Tarihçe Dernek Faaliyetlerimiz

embedDownload
Ege Turizm Derneği, Bakanlar Kurulu’nun 04.05.1946 gün ve 4130 sayılı kararıyla kamu yararına çalışan ilk ve tek turizm derneğidir.
Dernek Kuruluşumuz ve Kısa Tarihçe
Ege Turizm Derneği 20 Kasım 1944 tarihinde
Suad YURDKORU önderliğinde 34’ü milletvekili,
diğerleri bürokrat, sanayici, tüccar, gazeteci ve
işadamı olmak üzere toplam 74 kurucu üye
tarafından kurulmuştur. Ege Turizm Cemiyeti
adıyla kurulan dernek, Bakanlar Kurulu’nun 4
Mayıs 1946 gün ve 4130 Sayılı kararı ile kamu
yararına çalışan ilk Turizm Derneği olarak tescil
edilmiştir. Kurulduğu tarihlerde ülkemizde
henüz turizm kelimesi dahi telaffuz edilmez
iken, dernek ülkenin ve bölgenin turizm
politikalarını belirlemede, turizm bilincinin
oluşturulmasında,
turizm
tanıtımının
yapılmasında ve en önemlisi de turizm
değerlerimizin ortaya çıkarılmasında önemli
görevler üstlenmiş, önder olmuştur.
Dernek Faaliyetlerimiz
Kurulduğu 1944 yılından bu yana geçen yıllarda Türkiye Turizmi, Ege Bölgesi Turizmi ve
İzmir Turizmi ile ilgili olarak derneğin gündeminde yer alan ve gerçekleştirilen
faaliyetler arasında:











Turizm bilincini yaymak için çalışmalar
Ege Bölgesi illeri arasında işbirliği yapılması
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ve Türkiye Turistik Yolları Kanun Teklifleri (1946)
Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün Turizm Genel Müdürlüğü adını alması çalışmaları
(1949)
Turizm Müesseseleri Teşvik Kanunu’nun çıkarılmasına destek (1950)
Meryem Ana Evi’nin (Panaya Kapulu) Türk Turizmi için önemli çalışmaları (1951)
Turizm mevzuatı ve ilgili eğitim çalışmaları, Türkiye Turizm Cemiyetleri
Federasyonu kurma çalışmaları (1952)
Türkiye’de ilk Turizm Bürosu’nun kurulması
Turistik Müesseselerin Vasıfları Talimatnamesi ile Turizm Müesseselerinin
Muhasebesi Talimat’larının çıkarılmasına katkı (1954)
Turizm İşbirliği Nizamnamesi’nin yürürlüğe konmasına katkı (1955)
Türkiye Turizm Bankası ve Turist Seyahat A.Ş. ile işbirliği (1960)
 İ.B.Y.K.P. Turizm sektörü ile ilgili özel İhtisas Komisyonu’nda yer alma (1961)
 Papa VI. Paul’ün Meryem Ana Evi ziyareti ile ilgili hazırlık ve karşılama faaliyetleri
ve Efes adlı kitabın yayınlanarak Kardinallere dağıtılması
 Ege Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü’nün kurucuları arasında yer almak
 Turizm Bakanlığı’nın İzmir ve Civarı Haritası’nın basımı (1967)
 Bayraklı kazılarına mali destek
 İzmir Metropoliten Nazım Plan Çalışmaları’na destek
 Selçuk St. Jean Kilisesi ve Meryem Ana Evi Yaşatma Derneği’ne katkı (1968)
 İzmir Enternasyonel Fuarı’nda Turizm Bürosu açılması (1969)
 Akdeniz Festivali Organizasyonu’na katkı, Taksilerde “taksimetre” kullanılması
çalışması, lokanta girişlerine fiyat listesi koyulması çalışması (1977-1978)
 Çiğli Havaalanı’nda Sinek ve Sivrisinek ile Mücadele Kampanyası (1979)
 Hatıra eşya mağazalarında fiyat etiketi koyma zorunluluğu getirilmesi, İzmir İli
Festivaller Yönetmeliği’nin hazırlanması (1983)
 İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’na kurucu üye olunması (1985)
 Efes Antik Kenti içinde Tarihi yerler ile ilgili 4 dilde paslanmaz alüminyum tanıtım
panoları konması (1989)
 Hasankeyf ve Nemrut Dağı Tanıtım filmi yapılması (1999)
 Çeşme ve Bergama’da Arama Konferansları düzenlenmesi (2001-2002)
 İzmir Müzeler Kitabı’nın Basımı (2004)
 EMITT İzmir Pavyonu’nun düzenlenmesi ve En Güzel Pavyon Birincilik Ödülü
 Termal Turizm Paneli
 Kruvaziyer Turistler için İzmir Limanı’nda Turizm Enformasyon Bürosu açılması
(2005)
 İzmir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu A.Ş. kurucu ortak üyeliği (2000)
 Travel Turkey İzmir Standı’nın Kurulması ve İzmir Tanıtımı (2007)
 İzmir Kalkınma Ajansı Turizm Faaliyet Dalı Genel Kurul Üyeliği
 Türkiye Okuyor Kampanyası İlköğretim okullarına 69 değişik kitaptan 500’er adet
temin ve dağıtım
 İzmir Ekoturizm Güzergahları Kitabı İzmir ilçelerini kapsayan 527 sayfadan oluşan
4.000 adet (2008)
 Tarihi Deniz Yolculuğu Kybele isimli kürekli geminin Foça’dan Marsilya’ya
gönderilmesi (2009)
Fevzi Paşa Blv. Hüseyin Egeli İş Mrk. No:14/503 35250 Gümrük / İZMİR t: 0.232 482 00 21 f: 0.232 482 19 44 www.egeturizmdernegi.org
1
Ege Turizm Derneği, Bakanlar Kurulu’nun 04.05.1946 gün ve 4130 sayılı kararıyla kamu yararına çalışan ilk ve tek turizm derneğidir.



















Uluslararası Kukla Günleri Konak Belediyesi ile çalışma ve katkı
Fuarlar Yurt içi ve dışı katılım ve tanıtım (2010)
Şirince Turizm bakımından düzenleme çalışması
Gümrük Giriş-Çıkış Formu İzmir havaalanında gümrükten vize alan turistlere 10
farklı tasarımlı kartpostallardan 550.000 adet olarak İzmir Valiliği, Emniyet
Müdürlüğü ve PTT Genel Müdürlüğü ile müşterek dağıtılarak yürütülen proje
(2011)
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile VIII. Uluslararası Türk Halk Kültürü Kongresinin
(Bir Haftalık) Tertiplenmesi ve Bakanlığımızca Ödüllendirilmemiz (2011)
Egenin İncisi İzmir Tanıtım Kitapçığı Bastırılarak Valiliğe Verildi
Turizm Bilinci Eğitimi Bakanlıkla Müşterek AR-GE kapsamında Kızlarağası Han
esnafı ve faytonculara eğitim
Yurtta Sulh Cihanda Sulh Türk Hava Kuvvetlerinin 100. Yıl kutlaması için dış
misafirlere dağıtılması
Sağlık Turizmi Termal ve medikal turizm için İngilizce hazırlanan CD’lerle tanıtım
İzmir Kent Konseyi Yeni kurulan konseyde “Turizm ve Kültür” grubunun
kurulmasının temini
Tanıtım Berlin, Londra, Selanik ve Moskova gibi fuarlara iştirakle tanıtım
Egenin İncisi İzmir Prestij Kitabı İmtiyaz hakkı Derneğe ait olan ve Valilik tarafından
dış misafirlere verilen kitabın güncelleştirilerek yeniden bastırılması
Turizm Hukuku Kitabı Prof. Dr. Hasan Nerad tarafından hazırlanan ve çalışmaları
devam eden kitap
Konuşan Kitap Şenliği Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5. si İzmir’de hazırlanarak
yapılmış ve hizmetlerimiz ödüllendirilmiştir
Mobil Kent Rehberi İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile müşterek yürütülen
turistlere şehrimizi her yönü ile tanıtan tabletlerin kullanılması (2012)
EMITT uluslararası olan bu fuarda İzmir tanıtım pavyonunda her yönü ile beğeni
kazanılması
Turizmde Girişimcilik ve Franchisig Çalıştayı Dokuz Eylül Üniversitesi ve İngiltere
Oxford Brooken Üniversitesi ile müşterek çalışmalar
İKSEV Kurucusu olduğumuz Vakfın yıllık program tanıtımı için bastırılan broşürlerin
seyahat acentaları ve otellere verilmesi
Yedi Kiliseler Büyük bir talep olan broşürlerden 18.000 adet ilave baskı yapılması,
İZTAV ve İZKA ile müşterek çalışmalar (2013) .
 Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu işbirliği ile İzmir Turizminde İnovasyon ve Kümelenme Konulu Odak
Grup Görüşmesi (2014)
 Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon ve Reha Midilli Foça Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu işbirliği ile Medikal Turizm Paydaşları Konulu
Odak Grup Görüşmesi (2014)
Derneğimizin Basım ve Dağıtım Faaliyetleri
Ege Turizm Derneği tarafından yayınlanan kitap, broşür ve haritalar ile hazırlanan,
dağıtımı yapılan CD ve VCD’lerden bir kısmı aşağıdaki sunulmaktadır.




















İzmir Agorası’nda Eski Tapınaklar
Bunun Sırası mı?
Efes mi Kudüs mü? (Hazreti Meryem’in Mezarı)
Selçuk ve Efes Planı
Batı Anadolu Arkeoloji Haritası
Eski Foça
Meryem Ana
Büyük İskender’in Anadolu Savaşları
Ege Bitki Örtüsü
İzmir Şehir Haritası
İzmir Turizm Rehberi
İzmir Müzeleri
İzmir tanıtım CD’si
İzmir Türküleri (VCD)
Yurtta Sulh Cihanda Sulh Broşürü (17 dilde)
İzmir Şehir içi Turistik Yaya Yol Haritası
İzmir EkoTurizm Güzergahları
Havaalanlarında Uygulanan “Kartpostal Çalışması”
7 Kiliseler Broşürü
İzmir Mobil Kent Rehberi
Fevzi Paşa Blv. Hüseyin Egeli İş Mrk. No:14/503 35250 Gümrük / İZMİR t: 0.232 482 00 21 f: 0.232 482 19 44 www.egeturizmdernegi.org
2
Ege Turizm Derneği, Bakanlar Kurulu’nun 04.05.1946 gün ve 4130 sayılı kararıyla kamu yararına çalışan ilk ve tek turizm derneğidir.
Derneğimizin Kurucu Üyeleri
1. Suad YURDKORU
2. Halit BAYRAK
3. Dr.Cemal TUNCA
4. Hikmet Turan DAĞLIOĞLU
5. Mazhar GERMEN,
6. Agah Sırrı LEVENT
7. Dr.Rıza LEVENT
8. Adnan MENDERES
9. Atıf İNAN
10. Dr.Hamdi BERKMAN
11. Abidin EGE
12. Naili KÜÇÜKA
13. Dr.Behçet UZ
14. Şevket ADALAN
15. Benal ARIMAN
16. Münir BİRSEL
17. Dr.H.Hulki CURA
18. Esat ÇINAR
19. Sadettin EPİKMEN
20. Rahmi KÖKEN
21. Halit ONARAN
22. Ekrem ORAN
23. Dr.Kamuran ÖRS
24. Şehime YUNUS
25. Dr. Suada KAĞITÇILAR
26. Faik KURDOĞLU
27. Haldun SARAN
28. Feyzullah USLU
29. Cemal KARAMUĞLA
30. Hüsnü KİTAPÇI
31. Feridun Osman MENTEŞOĞLU
32. Kemal SATIR
33. Behçet TÜRKAY
34. Emin ATAÇ
35. Nuri FETTAH,
36. Fevzi BELER
37. Dr.Memduh SAY
Afyon Mebusu
Ağrı Mebusu
Antalya Mebusu
Antalya Mebusu
Aydın Mebusu
Aydın Mebusu
Aydın Mebusu
Aydın Mebusu
Çankırı Mebusu
Denizli Mebusu
Denizli Mebusu
Denizli Mebusu
Denizli Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
İzmir Mebusu
Manisa Mebusu
Manisa Mebusu
Manisa Mebusu
Manisa Mebusu
Muğla Mebusu
Muğla Mebusu
Muğla Mebusu
Seyhan Mebusu
Siirt Mebusu
Tekirdağ Mebusu
Avukat
Avukat
Doktor
38. Ali Halim BAYER
39. Rahmi ZALLAK
40. Saffet SEZEN
41. Osman KUTAY
42. Tayyar ÇULLU
43. Haydar Rüştü ÖKTEM
44. Şevket BİLGİN
45. Muhip ÖZYİĞİT
46. Nahit ÖZEREN
47. Kazım MUSAL
48. Turgut TÜRKOĞLU
49. Halim ALANYALI
50. Nazmi TOPÇUOĞLU
51. Murat ÇINAR
52. Haki EROL
53. Hasan ÇELEBİOĞLU
54. Mahmut TARHAN
55. Sadi İPLİKÇİ
56. Muzaffer ÖZGEN
57. Cemil ATALAY
58. Tarık GÜREK
59. Şükrü SAYAR
60. Nihat EĞRİBOZ
61. Niyazi MESTA Y
62. Melih PEKEL Y.
63. Haydar ARYAL
64. Selaaddin SANVER
65. Ahmet BULDANLIOĞLU
66. Sırrı SANLI
67. Cevdet ALANYALI
68. Mehmet ORHON
69. Fevzi Lütfi KARAOSMANOĞLU
70. Süha Sükuti TÜKEL
71. Şefik SOYER
72. Reşat LEBLEBİCİOĞLU
73. Sedat DİKMEN
74. Aşkı Naili FREN
Diş Tabibi
Tarım Stş.Koop.Bir.Gn.Md.Mv.
İhracatçılar Bir. Um. Katibi
Tüccar
Avukat
Anadolu Gazetesi Shb.
Yeni Asır Gazetesi shb.
Tüccar
Avukat
Endüstri T.A.Ş. Müdürü
Ticaret ve Sanayi Odası U.K.
Tüccar
Tüccar
Avukat
Tüccar
Bergama CHP Reisi
Madenci
Belediye Encü. Azası, Sigortacı
Belediye Daimi Encü. Azası
İş Bankası Müdürü
Ziraat Bankası Müdürü
Avukat
Haşarat Enstitüsü Müdürü
Mühendis
Mimar
Tütün Eksperi
Tüccar
Tüccar
Halkın Sesi Gazetesi Shb.
Tüccar
Çiftçi
Çiftçi
Ticaret Gazetesi Shb.
İzmir Valisi
İzmir Belediye Reisi
CHP Vilayet İdare Heyeti Reisi
Ziraat Bankası Merkez Müd.
Fevzi Paşa Blv. Hüseyin Egeli İş Mrk. No:14/503 35250 Gümrük / İZMİR t: 0.232 482 00 21 f: 0.232 482 19 44 www.egeturizmdernegi.org
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
804 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content