close

Enter

Log in using OpenID

7 Şubat 2014 ve 2. Gün

embedDownload
Tematik Arkeoloji Serisi | 2
İletişim Ağı ve Sosyal Organizasyon
PROGRAM
Tematik Arkeoloji Serisi | 2
İletişim Ağı ve Sosyal Organizasyon
1. GÜN | 7 ŞUBAT 2013 / CUMA
Tematik Arkeoloji Serisi | 2
Anadolu Arkeolojisinde İletişim Ağı ve Sosyal Organizasyon
7 Şubat 2014 / Cuma
09:15
Açılış
09:15-09:30
TAS Tanıtım ve Amacı
09:30-09:40
Prof. Dr. Mahmut Özer | Rektör
09:40 – 10:00
Çay Kahve Molası
10:00 – 10:25
Adnan Baysal
Arkeolojide İletişim Ağı ve Sosyal Organizasyon
Soru ve Tartışmalar
10:25 - 10:45
10:45 – 11:10
Belgin Aksoy
Sosyal Sistemler ve İletişim: Arkeolojik kontekste sorulabilecek sorular ve
olası yanıtlar
11:10 - 11:30
11:30 – 11:45
11:45 - 12:10
Soru ve Tartışmalar
Ara – Çay / Kahve
Eşref Abay
12:10 – 12:30
İletişimin Göç ve Kültürel Etkileşimdeki Rolü Bağlamında Karaz Kültürünün
Güney Yayılımı
Soru ve Tartışmalar
12:30 – 13:30
Öğle Yemeği
13:30 – 13:55
Cevdet Merih Erek
Epi-Paleolitik Dönemde Anadolu-Yakındoğu İlişkilerindeki İzler
13:55 – 14:15
Soru ve Tartışmalar
14:15 – 14:40
Güneş Duru
Çöküş: PPNB
14:40 – 15:00
Soru ve Tartışmalar
15:00 – 15:15
Ara – Çay / Kahve
15:15 – 15:40
Ali Umut Türkcan
Yukarı Mezopotamya’da İlk Tapınaklar Olgusu ve Neolitik Sosyal Gelişim
Modelleri
15:40 – 16:00
Soru ve Tartışmalar
16:00 – 16:25
Tayyar Gürdal
En Güçlü İletişim Ağı: Din
16:25 – 16:45
Soru ve Tartışmalar
16:45 – 17:00
Ara – Çay / Kahve
17:00 – 17:25
Çiğdem Atakuman
Kuzey Mezopotamya Geç Neolitiği’nde “Mühürler”, Sembolizm ve Sosyal Yapı
17:25- 17:45
Soru ve Tartışmalar
17:45 – 18:00
Genel Değerlendirme
18:30
Akşam Yemeği
Tematik Arkeoloji Serisi | 2
İletişim Ağı ve Sosyal Organizasyon
2. GÜN | 8 ŞUBAT 2013 / CUMARTESİ
Tematik Arkeoloji Serisi | 2
Anadolu Arkeolojisinde İletişim Ağı ve Sosyal Organizasyon
8 Şubat 2014 / Cumartesi
09:00 – 09:25 Deniz Erdem
Domuztepe’de Ritüel ve Toplum: Küçük Buluntu Dağılımının Sosyal
Bağlamı
09:25 - 09:045 Soru ve Tartışmalar
09:45 – 10:10 Burçin Erdoğu
Egede Erken Prehistorik Dönemlerde Denizcilik ve Denizyolu Ticaret
Ağı
10:10 - 10:30 Soru ve Tartışmalar
10:30 – 10:45 Ara – Çay / Kahve
10:45 – 11:10 Özlem Çevik
İki Yakanın Hikayesi: Neolitik Dönem’de Ege’de Kültürel Etkileşim ve
İzolasyon
11:10 - 11:30 Soru ve Tartışmalar
11:30 - 11:55 Murat Türkteki
Yeni Teknolojilerin Kullanılması ve Yayılmasında Sosyal
Organizasyonun Rolü: Çömlekçi Çarkı Perspektifinden Bir
Değerlendirme
11:55 – 12:15 Soru ve tartışmalar
12:15 – 13:15 Öğle Yemeği
13:15 – 13:40 Erkan Fidan
Batı Anadolu’da Sosyal Sınıf Farklılıklarının Ortaya Çıkışı:
Aşağı ve Yukarı Yerleşme Sistemi
13:40 – 14:15 Soru ve Tartışmalar
14:15 – 14:40 Filiz Divarcı
Erken Tunç Çağı Makro Ölçekteki Ticaret Ağı İçinde Marmara
Bölgesi’nin Hammadde Kaynaklarına Mikro Ölçekte Bir Bakış
14:40 – 15:00 Soru ve Tartışmalar
15:00 – 15:15 Ara – Çay / Kahve
15:15 – 15:40 Hamza Ekmen
Filolojik ve Arkeolojik Belgelere Göre
Anadolu’da M.Ö. II. Binde İletişim ve Ulaşım Aracı Olarak Akarsuların
Önemi
15:40 – 16:00 Soru ve tartışmalar
16:00 – 16:25 Sezer Seçer Fidan
Hitit Sosyal Sınıfları İçinde Hür İnsanlar ve Köleler
16:25- 16:45 Soru ve Tartışmalar
16:45 – 17:00 Ara – Çay / Kahve
17:00 – 17:20 Genel Değerlendirme
17:20 – 18:00 2015 için Düşünceler ve Görüşler
18:30 Akşam Yemeği
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
208 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content