close

Enter

Log in using OpenID

bilgi cup liseler arası spor oyunları statüsü

embedDownload
BİLGİ CUP LİSELER ARASI SPOR OYUNLARI STATÜSÜ
MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM
(1) Bu Statü Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “Bilgi Cup Liseler Arası Spor Oyunları”na
katılım koşullarının, takım yöneticilerinin, teknik sorumluların, antrenörlerin, oyuncuların ve diğer
ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralların ve gerçekleştirilecek Dans, Yelken, Beach Volley, Beach
Football, Streetball, Satranç, Münazara Turnuvaları kapsamında oynanacak olan müsabakaların
organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
(2) Müsabakalar bu statü ile belirlenen usul ve esaslara göre oynanır. Turnuvaya katılacak olan
takımlar bu statü hükümlerine aynen uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
MADDE 2 - KISALTMALAR ve TANIMLAR
Bu Statü’deki;
a) Bilgi Cup: Liseler Arası Spor Oyunları’nı,
b) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni,
c) Organizatör: Organizasyon’u gerçekleştiren Lila Events’i,
d) Takım: İstanbul genelindeki liselerin bünyesinde yer alan amatör oyuncuların bir araya gelerek
oluşturdukları takımları ifade eder.
MADDE 3 - KATILIM KOŞULLARI
(1) Bilgi Cup kapsamında gerçekleştirilecek turnuvalara katılmak isteyen takımlar;
a) Okul idaresi, takım yöneticileri, takım kaptanları veya teknik sorumlular tarafından eksiksiz olarak
doldurulup imzalanmış Katılım Formu ve Taahhütnamesini;
b) Bu Statü’nün 5. maddesinde belirtilen oyuncu uygunluğuna sahip oyunculardan oluşan Takım
Listesi ve eklerini doldurarak Organizatör’e teslim etmek suretiyle başvurabilirler.
(2) Üniversite ve Organizatör, yapacağı değerlendirme sonucunda başvuruları reddetme yetkisine
sahiptir.
MADDE 4 – BİLGİ CUP BRANŞLARI
(1) Bilgi Cup kapsamındaki branşlar İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından belirlenir.
(2) Turnuvalara katılım için başvurulacak branşlar aşağıdaki gibi olacaktır;
a) Beach Volley (13-19 yaş)
b) Beach Football (13-19 yaş)
c) Streetball (13-19 yaş)
d) Satranç (13-19 yaş)
e) Dans (13-19 yaş)
f) Yelken (13-19 yaş)
g) Münazara (13-19 yaş)
MADDE 5 - OYUNCULARIN UYGUNLUĞU
(1) Takımlar turnuva başında, maçlar başlamadan önce branşlar için öngörülen sayıdaki takım listesini
Organizatör’e bildirirler. Takım listesinin Organizatör’e sunulması, bu oyuncuların oyuncu
uygunluklarının Organizatör ve Üniversite tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
(2) Müsabakalara katılacak oyuncuların katılım formunu eksiksiz doldurup imzalamış olmaları ve okul
idaresinin onayını içeren muvafakatnameyi ibraz etmeleri şarttır.
(3) Her takımın 1 adet takım kaptanı bulundurmak zorundadır.
(4) Yukarıda turnuva branşlarını belirleyen 4. maddede belirtilen yaş sınırları içerisinde olan oyuncular
turnuvaya katılabileceklerdir.
MADDE 6 - SAHALARIN TESPİTİ, ORGANİZASYON ve SORUMLULUK
Üniversite ve Organizatör, turnuva planlaması, müsabakaların gün ve saatlerinin belirlenmesi veya
ertelenmesi ve organizasyonla ilgili diğer tüm etkinliklerin gerçekleştirilmesinde tek yetkilidir.
MADDE 7 – MÜSABAKA FİKSTÜRÜ
Organizatör, her branş için başvuran takımların sayılarına göre müsabaka fikstürlerini planlayarak
etkinlik öncesinde duyurusunu yapacaktır.
MADDE 8 - OYUN KURALLARI
(1) Müsabakalarda, her branş için öngörülmüş olan oyun kuralları EK-1’de yer almaktadır.
(2) Müsabakalarda Organizatör tarafından belirlenen ekipmanlar kullanılır.
(3) Turnuva boyunca takımlar, ibraz ettikleri takım listelerindeki yazılı kişilerle turnuvayı tamamlamak
zorundadırlar.
MADDE 9 – DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
(1) Üniversite tarafından belirlenecek 2 kişi (1 başkan olacak) ve Organizatör’ün belirleyeceği 1
kişiden oluşan toplam 3 kişilik Turnuva Disiplin Kurulu, bu Statü hükümleri uyarınca oyuncu, görevli
ve yetkililer hakkında disiplin cezası verme yetkisine sahiptir.
(2) Kurul, oy çokluğu ile karar verir.
(3) Müsabakaya çıkmayan takımların müsabakaları, doğrudan hükmen mağlubiyet şeklinde tescil
edilir.
(4) Bilgi Cup müsabakalarında kırmızı kart gören oyuncular, Disiplin Kurulu tarafından başka bir karar
verilmediği takdirde bir sonraki müsabakada takım kadrosunda yer almayarak turnuva içerisinde
cezalarını infaz ederler.
(5) Disiplin kurulu, turnuvaya katılan takımları oyun kuralları dışında oluşacak her türlü ağır disiplin
olaylarının oluşmasından dolayı ilgili takım ve/veya takımlar ve/veya kişi ve/veya kişileri turnuvadan
ihraç edebilir.
MADDE 10 - TAKIMLARIN FORMALARI
(1) Bilgi Cup’a katılacak takımlar, branşlarına uygun, tek tip ve aynı renk takım formalarını giymek
zorundadırlar. Üniversite, takımlardan kendi belirleyeceği formaların kullanılmasını isteme hakkına
sahiptir.
MADDE 11 - ÖDÜLLER, KUPA ve MADALYALAR
(1) Üniversite tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Turnuva Organizasyonunda 1., 2. ve 3.
olan takımlara kupa ve/veya madalya ve/veya para ödülü verilir. Kupanın nasıl tasarlanacağına ve ne
şekilde üretileceğine Üniversite tarafından karar verilir.
(2) Kupa töreni organizasyonu Organizatör tarafından yapılır. Takımlar, Organizatör’ün belirleyeceği
organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine katılmak zorundadırlar.
MADDE 12 – TİCARİ HAKLAR
(1) Bilgi Cup müsabakalarına ilişkin yayın hakları ve bütün diğer haklar Üniversite’ye aittir.
MADDE 13 – TEBLİGAT
Takımlar, bu Statü kapsamındaki Disiplin Kurullarının kararları ile ilgili ve diğer her türlü tebligatın,
Katılım Formu ve Taahhütnamelerinde belirtilen e-mail adreslerine veya faks numaralarına
yapılacağını ve bu tebligatların geçerli olacağını kabul etmektedirler.
MADDE 15 – STATÜDE YER ALMAYAN HALLER
Bu Statü’de yer almayan hususlar hakkında Üniversite ve Organizatör karar vermeye yetkilidir.
MADDE 16 - YÜRÜTME
Bu statü, Organizatör tarafından yürütülür.
EK-1
BİLGİ CUP OYUN KURALLARI
BEACH VOLLEY
1. Turnuvaya katılmak isteyen okulların öğrencileri takım olarak başvuru yapmak zorundadır.
2. Takımlar, 2 asil 1 yedek olmak üzere 3 kişiden oluşur.
3. Her bir müsabaka, 30 dakika ile sınırlıdır.
4. Müsabakalar esnasında Üniversite tarafından belirli bir kıyafet öngörülmediği takdirde
oyuncular, isteğe bağlı olarak takım formalarını giyebilirler.
5. Turnuva, “BİLGİ CUP” kapsamında 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde 10:00 – 18:30 saatleri
arasında yapılacaktır.
6. Katılımcı okulların takımları, açılış için saat 10 Mayıs 2014’te 09:30’de yarışma yeri olan
İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde hazır olacaktır.
7. Fikstür ve müsabakalar sonucunda verilecek ödüller, ilerleyen tarihlerde www.bilgicup.com
adresinden duyurulacaktır.
8. Festivale katılmak isteyen okulların, www.bilgicup.com adresinden temin edecekleri ön kayıt
formunu, 18 Nisan 2014 tarihine kadar doldurarak kayı[email protected] adresine
göndermeleri gerekmektedir.
9. Turnuva kapsamında gerçekleştirilecek müsabakalar ve diğer hususlar ile ilgili FIVB Plaj
Voleybolu Oyun Kuralları esas alınacaktır.
BEACH FOOTBALL
1. Turnuvaya katılmak isteyen okulların öğrencileri, takım olarak başvuru yapmak zorundadır.
2. Takımlar, 4 asil 1 yedek olmak üzere 5 kişiden oluşur.
3. Her bir müsabaka, 30 dakika ile sınırlıdır.
4. Müsabakalar esnasında Üniversite tarafından belli bir kıyafet öngörülmediği takdirde
oyuncular, isteğe bağlı olarak takım formalarını giyebilirler.
5. Turnuva, “BİLGİ CUP” kapsamında 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde 10:00 – 18:30 saatleri
arasında yapılacaktır.
6. Katılımcı okulların takımları açılış için saat 10 Mayıs 2014’te 09:30’de yarışma yeri olan
İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde hazır olacaktır.
7. Fikstür ve müsabakalar sonucunda verilecek ödüller, ilerleyen tarihlerde www.bilgicup.com
adresinden duyurulacaktır.
8. Festivale katılmak isteyen okulların, www.bilgicup.com adresinden temin edecekleri ön kayıt
formunu, 18 Nisan 2014 tarihine kadar doldurarak kayı[email protected] adresine
göndermeleri gerekmektedir.
9. Turnuva kapsamında gerçekleştirilecek müsabakalar ve diğer hususlar ile ilgili FIFA tarafından
yayınlanan Plaj Futbolu Oyun Kuralları esas alınacaktır.
STREETBALL
1. Turnuvaya katılmak isteyen okulların öğrencileri, takım olarak başvuru yapmak zorundadır.
2. Takımlar, 3 asil 1 yedek olmak üzere 4 kişiden oluşur.
3. Her bir müsabaka, 30 dakika ile sınırlıdır.
4. Müsabakalar esnasında Üniversite tarafından belli bir kıyafet öngörülmediği takdirde
oyuncular, isteğe bağlı olarak takım formalarını giyebilirler.
5. Turnuva, “BİLGİ CUP” kapsamında 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde 10:00 – 18:30 saatleri
arasında yapılacaktır.
6. Katılımcı okulların takımları açılış için saat 10 Mayıs 2014’te 09:30’de yarışma yeri olan
İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde hazır olacaktır.
7. Fikstür ve müsabakalar sonucunda verilecek ödüller, ilerleyen tarihlerde www.bilgicup.com
adresinden duyurulacaktır.
8. Festivale katılmak isteyen okulların, www.bilgicup.com adresinden temin edecekleri ön kayıt
formunu, 18 Nisan 2014 tarihine kadar doldurarak kayı[email protected] adresine
göndermeleri gerekmektedir.
9. Turnuva kapsamında gerçekleştirilecek müsabakalar ve diğer hususlar ile ilgili Türkiye
Basketbol Federasyonu tarafından yayınlanan 3x3 Oyun Kuralları esas alınacaktır.
SATRANÇ
1. Turnuvaya, Liselerin Satranç Kulüpleri’ndeki öğrenciler bireysel veya takım olarak
katılabilirler. Bu öğrenciler ilgili okulun öğrenci olmak zorundadır.
2. Takım olarak başvuru yapılacağı takdirde takım, 3 kişiden oluşmak zorundadır.
3. Her bir müsabaka, 30 dakika ile sınırlıdır.
4. Müsabakalar esnasında Üniversite tarafından belli bir kıyafet öngörülmediği takdirde
oyuncular, isteğe bağlı olarak forma veya turnuvaya uygun kıyafet giyebilirler.
5. Turnuva, “BİLGİ CUP” kapsamında 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde 10:00 – 18:30 saatleri
arasında yapılacaktır.
6. Katılımcı okulların takımları açılış için saat 10 Mayıs 2014’te 09:30’de yarışma yeri olan
İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde hazır olacaktır.
7. Fikstür ve müsabakalar sonucunda verilecek ödüller, ilerleyen tarihlerde www.bilgicup.com
adresinden duyurulacaktır.
8. Festivale katılmak isteyen okulların, www.bilgicup.com adresinden temin edecekleri ön kayıt
formunu, 18 Nisan 2014 tarihine kadar doldurarak kayı[email protected] adresine
göndermeleri gerekmektedir.
9. Turnuva süresinde müsabakalar ve diğer hususlar ile ilgili FIDE Satranç Kuralları esas
alınacaktır.
DANS
1. Turnuvaya, Lise Dans Grupları katılabilirler.
2. Katılımcı okullar istedikleri dans türü ile başvuru yapabilirler.
3. Dans grupları için kişi sınırlaması yoktur.
4. Dans grupları, kullanacakları müziğin CD’sini beraberinde getirecektir.
5. Dans gruplarının sahne alış, gösteri ve sahneden iniş süreleri en az 2 (iki), en fazla 12 (on iki)
dakika ile sınırlandırılmıştır.
6. Dans grupları gösterilerinde, gerekli gördükleri aksesuarları kullanabilirler.
7. Dans gruplarında görev alan öğrenciler, ilgili okulun öğrencisi olmak zorundadır.
8. Turnuva, “BİLGİ CUP” kapsamında 10 Mayıs 2014 Cumartesi günü, 16:00 – 18:30 saatleri
arasında yapılacaktır.
9. İlgili günde, saat 09.00’dan sonra prova alınabilecektir.
10. Katılımcı okulların grupları açılış için saat 15:00’de yarışma yeri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi
santralistanbul Kampüsü’nde hazır olacaktır.
11. Katılan tüm okullara katılım plaketi, ilk 3’e giren gruplara ise ilerleyen tarihlerde
www.bilgicup.com adresinde açıklanacak ödüller verilecektir.
12. Festivale katılmak isteyen okulların, www.bilgicup.com adresinden temin edecekleri ön kayıt
formunu, 18 Nisan 2014 tarihine kadar doldurarak [email protected] adresine
göndermeleri gerekmektedir.
MÜNAZARA
1- Bilgi Cup kapsamında düzenlenecek olan Bilgi Üniversitesi Münazara Turnuvası lise formatında
olacaktır. Bu bağlamda;
a- Takımlar sadece lise öğrencilerinden oluşabilir.
b- Her takım 3 asil 1 yedek olmak üzere 4 kişiden oluşacaktır.
c- Konuşmacı süreleri ilk 3 konuşma için 8 dakika, özet konuşması için 4 dakika olacaktır.
d-Hükümet ve Muhalefet kanatları olmak üzere her maç salonunda 2 takım yarışacaktır.
e-Turnuvada ‘’Dünya Liselerarası Münazara Şampiyonası’’ kuralları uygulanacaktır.
f-Takımlar 1. ve 7. dakikalar arasında rakip takıma soru yöneltebilirler.
2- Turnuvamızda belirli bir kıyafet uygulaması olmayacaktır. Takımlar çok serbest olmamak şartı ile
diledikleri şekilde giyinerek müsabakalara katılabilirler.
3- Turnuvada üniversite öğrencileri jürilik yapacaklardır.
4-Turnuva içerisinde turnuvanın genel disiplin kurallarına uymayanlar, münazara müsabakalarına 10
dakikadan daha uzun bir süre geç kalanlar turnuvadan diskalifiye edilecektir.
5-Turnuva, “BİLGİ CUP” kapsamında 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde 09:00 – 19:30 saatleri arasında
yapılacaktır.
6-Katılımcı okulların takımları açılış için saat 10 Mayıs 2014’te 09:30’de yarışma yeri olan İstanbul Bilgi
Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde hazır olacaktır.
7-Fikstür ve müsabakalar sonucunda verilecek ödüller, ilerleyen tarihlerde www.bilgicup.com
adresinden duyurulacaktır.
8- Festivale katılmak isteyen okulların, www.bilgicup.com adresinden temin edecekleri ön kayıt
formunu, 18 Nisan 2014 tarihine kadar doldurarak kayı[email protected] adresine göndermeleri
gerekmektedir.
YELKEN
1. UYGULANACAK KURALLAR
ISAF Yelken Yarış Kuralları (RRS) (2013-2016)
2. ETKİNLİĞİN AÇIK OLDUĞU SINIF
Etkinliğin, tamamı Vira Yatçılık - Delphia Yachts Sailing Academy tarafından sağlanacak ve tüm
donanımları ile ayarları eş olarak yapılmış 4 adet Delphia 24 One Design sınıfı tekne ile yapılacaktır.
Organizasyonun sağladığı tekneler dışında aynı tip dahi olsa başka teknelerin kullanımına müsaade
edilmeyecektir. Teknelerde herhangi bir ekipman değişimi ya da modifikasyon yapılmasına da izin
verilmeyecektir.
3. FORMAT
3.1 Etkinliğe katılım her bir tekne için 4 kişilik ekip ile sınırlıdır. Kişi sayısında artış ve azalış kabul
edilmeyecektir.
3.2 Ekip ağırlıklarında bir sınırlama yoktur.
3.3 Ekiplerin hangi eleme grubunda yarışacakları, gelen kayıtlar sonucunda oluşturulacak dağılıma
göre sekreterlikçe yapılacak kura çekimi sonucu belirlenecektir.
3.4 10 Mayıs 2014 günü gerçekleştirilecek eleme grubu birincileri direkt finale katılmayı hak ederler.
11 Mayıs 2014'te ise Final turları gerçekleştirilecektir.
3.5 Etkinliğe en fazla 24 ekip katılabilir. 24 ekiple dörder kişilik gruplar oluşturulacak, her grubun
birincisi doğrudan finale katılacaktır.
3.6 Komite etkinlik süresince hava şartlarına göre camadan vurma şartı koşabilir.
4. PROGRAM
Kayıtlar Kapanış 18 Nisan 2014 17:00
Kura ve Dümenci Toplantısı 10 Mayıs 2014 10:30 (santralistanbul)
5. KAYITLAR ve KATILIM
5.1 Kayıt formu, sorumlu kişi tarafından doldurularak 18 Nisan 2014 günü mesai bitimine kadar Yarış
Sekreterliği'ne ulaşmış olacaktır. 24 ekip kayıt yaptırdığında kayıtlar 18 Nisan'dan önce kapanabilir.
Kapasite üzeri kayıtlarda kayıt tarih ve saati baz alınacaktır.
5.2 Kayıt formlarında tüm ekip isimleri Nüfus Cüzdanı'nda olduğu şekilde yazılmalıdır. Aksi halde kayıt
geçerli olmayacaktır.
5.3 Her ekibin aynı okulda faal olarak öğrenci olmaları zorunludur.
5.4 Kayıt ücreti alınmayacaktır. Kayıt yaptıranların telefon ile teyid alması gerekmektedir.
5.5 Kayıt formlarında belirtilen ekip listelerinde dümenci değişemez. Bir ekip değişikliği varsa, bu
husus yeni kayıt formuyla birlikte [email protected] adresine e-posta ile veya faks ile 0216 337 16
11'e ilan edilen kayıt kapanış tarihine kadar bildirilecektir. Sözlü değişiklikler alınmayacaktır.
5.6 Yarışlara kaydını yaptıranlar bu Yarış İlanı ile bu Yarış İlanı'nın atıf yaptığı tüm kuralları kabul etmiş
sayılırlar.
6. SEKRETERLİK
Kayıt süresinin bitimine kadar Vira Yatçılık ofisinde, yarış günü santralistanbul'da olacaktır. Vira
Yatçılık Tel: 0216 337 16 10 - 0532 282 25 45 Faks: 0216 337 16 11
7. ROTA
Sosis rota uygulanacak olup, etkinlik günü Yarış Sekreterliği'nde ilan edilecektir.
8. BAŞLATMA VE PROGRAM
8.1 Etkinlik, RRS 26 uyarınca aşağıdaki gibi başlatılacaktır. Uyarı İşareti Sınıf işareti 1 seda işareti ile
toka edilir (starta beş dakika var) Hazırlık İşareti Kod bayrağı “P” veya “I” veya “Siyah Bayrak”, 1 seda
işareti ile toka edilir (starta dört dakika var) Bir Dakika Hazırlık İşareti Kod bayrağı “P” veya “I” veya
“Siyah Bayrak”, 1 uzun seda işareti ile arya edilir (starta 1 dakika var) Start İşareti Sınıf işareti 1 seda
işareti ile birlikte arya edilir (start saati).
8.2 Uyarı işareti saati 11:55 olacaktır. Diğer turların uyarı işareti önceki turun bitiminden sonra
verilecektir.
8.3 Saat 18:00 dan sonra uyarı işareti verilmeyecektir.
8.4 Ferdi Geri Çağırma işareti verilen tekneler kendilerini teşhis ederek geri dönüp kurallara göre
yeniden start etmekle yükümlüdürler.
9. START HATTI
Start hattı iki şamandıra arası olup etkinlik günü sekreterlikçe yapılacak Dümenci Toplantısı'nda
belirtilecektir.
10. FİNİŞ HATTI
Start hattıyla aynı olup ters yönde finiş verilecektir.
11. YARIŞ SÜRESİ
Her turda ilk finiş yapan tekneden sonra 5 dakika içinde finiş yapmayan tekneler DNF
kabul
edilecektir.
13. SOSYAL ETKİNLİKLER
Yarış sırasında ve sonrasında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Vira Yatçılık tarafından organizasyon
alanında sosyal etkinlikler yapılacaktır.
ROTA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content