close

Enter

Log in using OpenID

combimat 1400,1500,1600,1700,1800 - Diversey - E

embedDownload
DĐKKAT!
Kullanım talimatlarını okumadan ve iyice anlamadan makineyi
çalıştırmayın.
Kullanım talimatlarına her zaman başvurabilmeniz için kolayca
ulaşabileceğiniz bir yerde dikkatlice saklayın.
combimat
1400,1500,1600,1700,1800
Kullanım Talimatları
Đçindekiler
Güvenlik talimatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Makinenin kurulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çalıştırmanın başlaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çalıştırmanın bitimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đşin bitirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servis ve bakım. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arızalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teknik veriler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tavsiye edilen kimyasallar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nakliye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasfiye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EU Uygunluk Bildirgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
5
9
13
16
18
26
34
37
39
40
41
42
43
46
Semboller
Güvenlik ile ilgili tüm talimatları işaret eder.
Yararlı bilgiler verir.
t
Çalışma noktalarını belirtir.
Makinenin amaca uygun kullanımı
Kombine yer yıkama makinesi, kullanım talimatlarındaki gibi sert zemin
yüzeylerini temizlemek için kullanılır.
Makine, oteller, okullar, hastaneler, fabrikalar, alışveriş merkezleri ve ofisler
gibi endüstriyel ve ticari mekanlarda zemin temizliği için uygundur.
2
Güvenlik talimatları
Tasarımı ve yapısı dolayısı ile,TASKI makineleri AT yönergelerinde belirtilen
sağlık ve güvenlik koşulları ile uyumlu olup; üzerinde CE ibaresini taşır.
Makineler, genel itibarıyla kaza önleme yönetmelikleriyle bağlıdırlar!
Talimatlara uyulmaması halinde üretici sorumlu tutulmayacaktır.
Bu makine yalnızca eğitimini almış kişiler tarafından kullanılabilir.
Makinenin yetkisiz kullanımını önlemek amacı ile, ana çalıştırma anahtarı her
zaman yerinden çıkarılmalı ve/veya makine uygun bir odada saklanmalıdır.
Yıpranma ve eskimeye karşı düzenli olarak elektrik kablosunu kontrol edin.
Dikkat:
Küçük bir arızası olsa dahi makineyi çalıştırmayın ve uzman
personel tarafından bakımının yapıldığından emin olun!
Elektrikli parçaların onarımları yalnızca TASKI yetkili servis ekipleri veya ilgili
emniyet ve güvenlik talimatları konusunda deneyimli uzman teknik elemanlar
tarafından yapılmalıdır.
Makinenin çalıştırılmasında mahalli konum dikkate alınmalı; üçüncü şahıslar
ile çocuklara dikkat edilmelidir.
Yalnızca kullanım talimatlarınca şart koşulan aksesuarları (fırçalar, temizleyici
pedler) kullanın. Yalnızca TASKI-teknik uzmanının tavsiye ettiği aksesuarları
kullanın (Bkz. sayfa 39).
Başka aletlerin kullanımı makinenin güvenliğini tehlikeye sokabilir ve/veya
makineye zarar verebilir.
Makineyi yalnızca düz zeminlerde veya azami %2 eğimli yüzeylerde
kullanın.
2%
Üzerindeki bu sembol makinenin yüksek eğimli zeminlerde kullanıma
uygun olmadığını belirtir.
Aşağıdakilerden önce makineyi kapatın:
• temizlemeden önce
• başka bir fonksiyonu seçmeden önce (bir aksesuarın değiştirilmesi gibi)
• bakımını yapmadan önce
• yıpranmış ve eskimiş parçalarını değiştirmeden önce
• makineyi gözetimsiz bırakmadan önce
Kapatmak için, ana anahtarı çekip çıkarın ve makinenin hareket etmesini
3
engelleyin (örneğin bir takoz yerleştirin).
Makineyi, patlayıcı ve yanıcı maddelerin (benzin, tiner, fuel oil, eritici sıvılar
gibi) saklandığı veya işlem gördüğü odalarda kullanmayın.
Makinenin elektrikli bölümleri veya mekanik parçaları bu maddelerin alev
almasına sebep olabilir.
Makineyi toksik, zehirli, yakıcı ve tahriş edici maddelerin (asitler, alkaliler,
zararlı tozlar gibi) emilmesi için kullanmayın.
Filtre sistemi bu maddeleri tutmada yeterli olamaz. Bu da kullanıcının ve
üçüncü şahısların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.
Bu makine dış mekan kullanımı için uygun değildir.
Makineden köpük veya sıvı sızıntısı olması halinde aşağıdaki talimatları takip
edin:
Seviye çubuğunun düzgün işleyip işlemediğini kontrol edin (sayfa 34).
Çalıştırmaya devam etmeden önce arızanın sebebini ortadan kaldırın.
Makineyi hareket ettirmeden önce makinenin kapağını ve tank muhafazasını/
doz ölçeğini kapatın.
Makineyi kuru, tozsuz ve paslanmaya olanak vermeyecek bir ortamda
muhafaza edin. Sıcaklığın
+10 °Cnin altına düşmemesi ve +35 °Cyi geçmemesi gerekmektedir. Düşük
ısılar, nem ve toz, tekrar doldurabilir akülerin ve elektronik aksamın ömrünü
ciddi oranda azaltabilir.
4
Genel bakış
13
1
12
11
10
2
9
3
8
4
5
1 Tutamak yüksekliği için yükseklik
ayarı
2 Atık tankı bakım bölümü (kırmızı
çizgi)
3 Temizleme solüsyonu tankı bakım
bölümü
4 Sileceği indirme aparatı
5 Lastik ağızlıklı silecek
6 Lastik ağızlıklı sileceğin ayarları
7 Lastik ağızlıklı silecek basınç
5
6
8
9
10
11
12
13
7
ayarı
Hava akışını tersine çevirme kolu
(sadece co 15/1700)
Fırça ünitesi
Makine kapağı
Fırça ünitesi kolu
(sadece co 14/16/1800)
Makine tutamağı
Hız kontrolü
24
23
22
21
4
20
5
1
1
2
6
5
4
3
3
+ -
14
15
16
Ana şalter (anahtar)
Vakum/Emme açık veya kapalı
Akü göstergesi (deşarj)
Atık tankı "dolu" uyarı göstergesi
Fırça basıncı seviye 2 düğmesi
(sadece co 15/1700)
19 Acil durum durdurma düğmesi
(opsiyon: co 1400/1600/1800)
14
15
16
17
18
17
18
19
20 Fırça basıncı seviye 1 düğmesi
(sadece co 1500/1700)
21 Geri dönüşüm program düğmesi
(opsiyon: co 14/16/1800)
22 Solüsyon dozu kontrolü
23 Temizleme solüsyonu doz
kontrolü
24 Ana şalter göstergesi
6
36
35
34
25
33
+
-
32
31
26
27
29
28
+ -
30
25 Tank muhafazası/doz ölçeği 0,51%
26 Tank muhafazasının kapatılması
27 Azami dolum seviyesi
28 Saat sayacı
29 Şarj durumu göstergesi: hazır
(yeşil)
30 Şarj durumu göstergesi: doluyor
(kırmızı)
7
Opsiyon: Akü boş göstergesi
Solüsyon tankı
Atık tankı
Tankın içinde geri dönüşüm filtresi
(2 parça)
35 Seviye çubuğu (dolu atık tankı)
36 Hava emiş filtresi
31
32
33
34
F1
F2
F3
F4
37 (co 1500/1700)
39
F5
F6
F7/F8
F1
F2
F3
F4
38 (co 1400/1600/1800)
F5
F6
37 co 1500/1700 sigortaları
38 co 1400/1600/1800 sigortaları
40
39 Akü fişi / prizi
40 Aksesuarlar (fırça, temizleyici
pedler gibi)
8
Makinenin kurulması
Makine kullanıma hazır şekilde teslim edilir. Akü setinin kurulumu ve
bağlantısı TASKI servis ekibiniz tarafından yapılır, ancak aküler tam olarak
doldurulmamıştır.
Makineyi ilk defa kullanmadan önce aküleri tam kapasite ile
kullanabilmeniz için en az 24 saat şarj edin. .
Akülerin şarj edilmesi için bakınız sayfa 31.
t Şarj cihazını kapatın.
Dikkat:
Akü şarjı kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz!
t Şarj fişini çekin.
t Tankı şarj için pozisyonuna geri döndürün.
Çalıştırmaya hazır olun
t Ana kulbu ayarlamak için altıgen soketi açın.
t Makinenin tutamağını rahat bir pozisyona
yerleştirin.
t Altıgen soketi tekrar sıkın.
9
t Makineyi açın (ana şalter).
Göstergeler yanar.
Nakliye
Sürüş ve hız denetimi, tutamak üzerinden ve hız kontrol bölümünden
yapılabilir. Hız, kademesiz olarak değişkendir.
Sürüş yönü doğrultusunda hız kontrolüne hafifçe
basılmasıyla makine hareket eder. Hız kontrolün
bırakılması ise makineyi durdurur.
Tankı doldurun
t Makineyi kapatın (ana şalter).
t Makinenin kapağını açın.
Bu sembol, solüsyon tankını gösterir.
max.60˚C
max.140˚F
t Tank muhafazası kapağını çıkarın.
t Tank muhafazasını/doz ölçeğini açın.
Dikkat:
Đzin verilen azami su sıcaklığı: 60 °C/140 F.
t Solüsyon tankına su doldurun.
Kontrol çizgisi, azami dolum seviyesini gösterir
(sayfa 7).
Dikkat:
Solüsyon, herhangi bir çözücü madde, klor, hidroklorik asit veya
hidroflorik asit içermemelidir, çünkü bunlar makineye zarar verebilir
veya tahrip edebilir.
10
t Tank muhafazası/doz ölçeği ile ölçülü ürünü
solüsyon tankına dökün.
t Tankı, tank muhafazası ile kapatın ve kilitleyin.
Yalnızca sayfa 40'de belirtilen kimyasalları kullanın.
Doğru doz, ürünün ambalajının üzerinde ve "TASKI Ürün Bilgisi Broşürü"nde
tavsiye edilmektedir.
t Makinenin kapağını kapatın.
Lastik ağızlı sileceği takın
t Makineyi kapatın (ana şalter).
t Lastikli silecek kolunu ayağınız ile kaldırın.
t Silecek üzerindeki sabitleme cıvatalarını gevşetin.
t Sileceği monte edin ve sabitleme cıvatalarını sıkın.
Yıkayıcılar emme memesi yatağının üst tarafında
konumlanmalıdır.
t Emme hortumunu (lastikli silecek) bağlantı cihazına
takın.
Aksesuarların takılması
t Makineyi açın (ana şalter).
Göstergeler yanar.
11
Dikkat:
Keskin nesneler dolayısı ile yaralanma tehlikesi
Ellerinizi korumak için eldiven giyin!
Fırça düğmesi seçeneği (co 1500/1700):
t Fırça ünitesini kaldırmak için düğmeye basın:
t ya da:
Fırça ünitesi kolu seçeneği (co 1400/1600/1800):
t Fırça ünitesini kaldırmak için, fırça kolunu aşağıya
bastırın, sağa döndürün ve kılavuzun sonuna kadar
yukarıya doğru itin ve sonra sola döndürerek işlemi
tamamlayın.
t Makineyi kapatın (ana şalter).
t Aksesuarı fırça ünitesinin altına yerleştirin.
t Soldaki aksesuarı saat yönünde ve sağdaki
aksesuarı saat yönünün tersinde kilidin içine doğru
döndürün.
Böylece aparat yerine kilitlenir.
12
Çalıştırmanın başlaması
Temizleme işlemine başlayın
t Makineyi açın (ana şalter).
Göstergeler yanar.
t Lastikli silecek alçaltma cihazını aşağıya bastırın.
t Vakum(emme) düğmesine basın.
Göstergeler yanar.
t Solüsyon düğmesine basın.
Göstergeler yanar.
1
2
6
t Solüsyon miktarını seçin (min./maks. 1-6).
5
3
Göstergeler yanar.
t ya da:
Göstergeler yanar.
13
4
Fırça düğmesi seçeneği (co 1500/1700):
t Fırça ünitesini indirmek için düğmeye basın:
Fırça ünitesi kolu seçeneği (co 1400/1600/1800):
t Fırça ünitesi kolunun kilidini, alçaltma kolunun
üzerine basarak açın ve üniteyi yavaşça indirin.
t Hız kontrolüne sürüş yönünde, yumuşak bir şekilde
basarak,makineyi hareket ettirin.
Aksesuarlar dönmeye başlar ve solüsyon
aksesuarın ortasından beslenir.
Akü kontrolü yanıp sönüyorsa, temizlemeyi bırakın
ve makineyi akü şarjı için götürün.
+ -
Geri dönüşüm modu (Opsiyon: co 1400/1600/1800)
Dikkat:
Geri kazanım sistemi, Hastaneler, Yiyecek Üreten Firmalar, Mutfaklar
gibi yüksek hijyen gerektiren yerlerde kullanıma uygun değildir.
Geri kazanım sisteminin, az ve orta seviyede kalabalık alanlarda
kullanılması tavsiye edilmektedir.
t Sadece hiç solüsyon kalmadığında geri dönüştürme
yapan geri dönüşüm düğmesine basın.
Göstergeler yanar.
t Temizleme işlemine devam edin.
Temizleme yöntemi
Direkt yöntem:
Bir defada ovma ve vakumlama.
14
Đndirekt yöntem:
Birkaç operasyon ile ovma ve vakumlama.
Temizleme yöntemleri "Yöntem Kartı"nda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.
"Yöntem Kartları"nızı TASKI bayinizden veya temsilcinizden edinebilirsiniz.
Solüsyon tankının yeniden doldurulması
Solüsyon aksesuarları artık yeterince beslemediğinde, solüsyon içeren tank
boş demektir.
Dikkat:
Zemine zarar verebileceğinden solüsyon olmadan temizlik yapmayın.
t Temizlemeyi durdurun.
t Makineyi boşaltın ya da yeniden doldurun (sayfa
10/20).
15
Çalıştırmanın bitimi
Temizlik sonrası
t Solüsyonun akışını durdurun.
t Makineyi, müteakip ,,damlamalardan’’korumak için
birkaç metre ileriye sürün.
Kontak pedleri kullanırken bu çok önemlidir!
Fırça düğmesi seçeneği (co 1500/1700):
t Fırça ünitesini kaldırmak için düğmeye basın:
t ya da:
Fırça ünitesi kolu seçeneği (co 1400/1600/1800):
t Fırça ünitesini kaldırmak için, fırça kolunu aşağıya
bastırın, sağa döndürün ve kılavuzun sonuna kadar
yukarıya doğru itin ve sonra sola döndürerek işlemi
tamamlayın.
t Kalan pis suyu almak için birkaç metre daha sürün.
t Lastikli silecek kolunu ayağınız ile kaldırın.
16
t Şimdi, vakum (emme) ünitesini kapatın.
t Makineyi kapatın (ana şalter).
Makineyi her kullandığınızda atık tankını boşaltın ve temizleyin.
Eğer tankın içinde kirli solüsyon uzun zaman kalırsa „nahoş bir koku“
oluşur.
17
Đşin bitirilmesi
Kirli solüsyon tankının temizlenmesi
Toplanan kirli solüsyonun ulusal nizamnamelere göre atılması gerekmektedir.
t Makineyi kapatın (ana şalter).
t Hortumu (kırmızı kapak) bağlantılarından kurtarın.
t Kırmızı kapağı çevirerek açın.
Tutamağın yüksekliğinde kapağı açın ve hortumun ucunu yavaşça
indirerek kirli solüsyonu dışarı verin.
t Boşaltma hortumunu tesisat giderine veya bir kaba
yerleştirin.
Opsiyon: co 1500/1700:
Daha yüksek bir konumda boşaltma veya boşaltma işleminin hızlandırılması:
t Atık tankını yukarıda tarif edildiği gibi boşaltın.
Dikkat:
Tank muhafazasının emniyete alındığından emin olun!
t Makineyi açın (ana şalter).
Göstergeler yanar.
t Pis suyu dışarı akıtmak için kolu ileriye itin
(sayfa 5).
Dikkat:
Lütfen tahliye bilgilerini takip edin!
Hava düğmesi kolunu yukarı alın.
18
t Şimdi yalnızca vakum motorunu çalıştırın.
Göstergeler yanar.
Şimdi pis su, atık tankından dışarı çıkarılacaktır.
t Tank boşalır boşalmaz vakum ünitesini kapatın.
Dikkat:
Şimdi kolu çalışma konumuna geri çekin (sayfa 5).
Atık tankının temizlenmesi
t Makineyi kapatın (ana şalter).
t Atık tankını boşaltın (Sayfa 18).
t Makinenin kapağını açın.
t Tank muhafazası kapağını çıkarın.
t Tank muhafazasını/doz ölçeğini çıkarın.
t Bakım ağzı kapağını çıkarın (sayfa 5).
t Atık tankını tamamen temizleyin.
Dikkat:
Keskin nesneler dolayısı ile yaralanma tehlikesi
Ellerinizi korumak için eldiven giyin!
19
t Hava emiş filtresini çıkarın ve gerekiyorsa
temizleyin (sayfa 7).
t Tank boşaltıldıktan ve durulandıktan sonra, tankı
kapatın.
t Tank boşaldıktan sonra, kırmızı kapağı geri koyun
ve hortumun bağlantılarını yeniden kurun.
Solüsyonun boşaltılması
Solüsyonun tahliyesi ulusal nizamnamelere uygun şekilde yapılmalıdır.
t Makineyi kapatın (ana şalter).
t Tank muhafazası kapağını çıkarın.
t Tank muhafazasını/doz ölçeğini çıkarın.
t Hortumu (mavi kapak) bağlantılarından ayırın.
t Mavi kapağı çevirerek açın.
Tutamağın yüksekliğinde kapağı açın ve hortumun ucunu yavaşça
indirerek kirli solüsyonu dışarı verin.
t Boşaltma hortumunu tesisat giderine veya bir kaba
yerleştirin.
Temizleme solüsyonu filtresini temizleyin
Solüsyonun tahliyesi ulusal nizamnamelere uygun şekilde yapılmalıdır.
20
t Makineyi kapatın (ana şalter).
t Solüsyon tankını boşaltın (Sayfa 20).
t Bakım ağzı kapağını çıkarın (sayfa 5).
t Tank muhafazasını/doz ölçeğini açın.
t Her bir temizleme işleminden sonra solüsyon
filtresini çıkarın.
t Filtreyi akan su altında durulayın.
Gerekirse, filtrenin kirecini %10'luk TASKI Clonet
Extra solüsyonuyla giderin.
t Solüsyon tankını bol su ile durulayın.
t Solüsyon filtresini yeniden takın.
t Bakım bölümünü kapatın.
Geri dönüşüm filtresinin temizlenmesi; co 1500/1700
(opsiyon: co 1400/1600/1800)
Dikkat:
Geri kazanım sistemi, Hastaneler, Yiyecek Üreten Firmalar, Mutfaklar
gibi yüksek hijyen gerektiren yerlerde kullanıma uygun değildir.
Geri kazanım sisteminin, az ve orta seviyede kalabalık alanlarda
kullanılması tavsiye edilmektedir.
t Makineyi kapatın (ana şalter).
t Atık tankını boşaltın (Sayfa 18).
21
t Tank muhafazası kapağını çıkarın.
t Tank muhafazasını/doz ölçeğini çıkarın.
t Geri dönüşüm filtresini, atık tankından çıkarın.
t Filtrenin geri dönüşüm haznesini iyice durulayın.
Dikkat:
Keskin nesneler dolayısı ile yaralanma tehlikesi
Ellerinizi korumak için eldiven giyin!
t Geri dönüşüm borusunun emniyet filtresini çıkarın
ve temizleyin.
t Her iki filtreyi de geri dönüşüm tüpüne yeniden
takın.
Dikkat:
Tıkanmış filtreler, temizleme solüsyonunun akışını azaltır. Sonuç
olarak böyle bir durumda zemin kaplamasına zarar verebilirsiniz.
Aksesuarların temizlenmesi
Fırça düğmesi seçeneği (co 1500/1700):
t Makineyi açın (ana şalter).
Göstergeler yanar.
t Fırça ünitesini kaldırmak için düğmeye basın:
22
t ya da:
Fırça ünitesi kolu seçeneği (co 1400/1600/1800):
t Fırça ünitesini kaldırmak için, fırça kolunu aşağıya
bastırın, sağa döndürün ve kılavuzun sonuna kadar
yukarıya doğru itin ve sonra sola döndürerek işlemi
tamamlayın.
t Makineyi kapatın (ana şalter).
Dikkat:
Keskin nesneler dolayısı ile yaralanma tehlikesi
Ellerinizi korumak için eldiven giyin!
t Aleti hafifçe kaldırın.
t Sol aparatı saat yönünde, sağ aparatı ise saatin aksi
istikametinde çevirerek kilitten kurtarın.
t Aksesuarları akan su altında temizleyin.
Lastikli sileceğin çıkarılması ve temizlenmesi
t Makineyi kapatın (ana şalter).
23
t Lastikli silecek kolunu ayağınız ile kaldırın.
t Emme hortumunu kaldırın.
t Silecek üzerindeki sabitleme cıvatalarını gevşetin.
t Lastikli sileceği sökün.
t Lastik ağızlı sileceği akan su altında, bir fırça
yardımıyla temizleyin.
Dikkat:
Keskin nesneler dolayısı ile yaralanma tehlikesi
Ellerinizi korumak için eldiven giyin!
t Sileceği monte edin ve sabitleme cıvatalarını sıkın.
Düzgün, zemini çizmeyen sonuçlar almak için emiş lastiklerinizi
temizleyin!
Makinenin temizlenmesi
t Makineyi kapatın (ana şalter).
t Makineyi nemli bir bezle silin.
Dikkat:
Makineyi asla yüksek basınçlı suyla ve su hortumu kullanarak
temizlemeyin.
Su makineye girerse, mekanik veya elektrikli bölümlere ciddi oranda
zarar verebilir.
Akülerin şarj edilmesi
Şarj prosesi sayfası 31.
24
Makinenin muhafazası
Makineleri, tankları kapalı durumdayken muhafaza etmeyin.
t Makineyi kapatın (ana şalter).
t Makinenin kapağını açın.
t Tank muhafazalarını tankların üzerine koyun.
t Tank muhafazaları üzerinde durana kadar kapağı
kapatın.
Tank muhafazası/doz ölçeği kapağı hafifçe açık
tutar.
Böylece tank kuruyabilir. Hoş olmayan kokular ile küf oluşumu böylelikle
azalacaktır.
25
Servis ve bakım
Servis aralıkları
TASKI makineleri yüksek kalite standartlarıyla üretilmiştir. Bu makineler,
uluslararası alanda tanınan kalite kontrol prosedürleri tarafından
desteklenirler. Elektrikli ve mekanik parçaları çok uzun süre kullanım
neticesinde yıpranabilir veya eskiyebilir.
t Makinenin fonksiyonel güvenliğinin sağlanması ve sürekli çalışmaya
hazır durumda olması için 500 çalışma saatinden sonra veya yılda en
az bir kere servis bakımı yapılmalıdır.
Zorlu veya özel koşullar altında ve / veya yetersiz bakım neticesinde,
daha kısa servis aralıklarına ihtiyaç duyulur.
Yalnızca orijinal TASKI yedek parçaları kullanılmalıdır. Aksi halde, makinenin
güvenliği ve çalışmaya hazır konumu bozulabilir.
Servis merkezi
Bizimle, herhangi bir arıza veya bir sipariş vermek üzere irtibata geçtiğinizde,
muhakkak makinenizin tipini ve seri numarasını belirtmenizi rica ederiz.
Bu bilgi makinenizin üzerindeki değerlendirme ( rating) kartında yer
almaktadır.
Kullanım talimatlarının son sayfasında en yakın TASKI bayinizin adresini
bulabilirsiniz.
Bakım
Dikkat:
Onarım veya parçaların değiştirilmesi sırasında makinenin, aküler ve
elektrik gücüyle bağlantısının kesilmiş olması gerekmektedir!
Makinenin mekanik ya da elektrikli parçalarının onarımı, sadece
JohsonDiversey yetkili müşteri servisleri veya güvenlik talimatları konusunda
deneyimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
Dikkat:
Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır; aksi halde Garanti
teminatları ve yükümlülükleri geçersiz olacaktır!
Bakım, makinenin sorunsuz çalışması ve uzun ömürlü olması için ön koşuldur.
26
Semboller:
◊ = After use, ◊◊ = Every week, ◊◊◊ = Every month,⊗ = Service intervals
Aktivite
◊
◊◊ ◊◊◊ ⊗
Sayf
a
Aküleri yeniden şarj edin
31
Saf suyu yeniden doldurun (ıslak tip aküler) Lütfen denetim
kitapçığındaki kurallara uyun!
32
Atık tankını süzün ve temizleyin
18
Emme hava filtresini temizleyin
19
Geri dönüşüm makinesinin temizlenmesi
21
Solüsyon filtresini kontrol edin ve eğer gerekirse temizleyin veya
kirecini arıtın
20
Solüsyon tankını boşaltın ve bol su ile durulayın
20
Aksesuarlar (fırça, temizleyici ped, vb.)
22
Lastikli sileceği temizleyin;lastiklerin yıpranıp yıpranmadığını kontrol
edin ve gerekiyorsa değiştirin
23
Makineyi nemli bir bezle silin
24
Tank muhafazalarını temizleyin, kapağı, çatlama olup olmadığını
anlamak için kontrol edin ve gerekirse değiştirin
Fırça ünitesi aksesuar bağlantılarının tam yerine oturup oturmadığını;
aksesuarların yıpranıp yıpranmadığını kontrol edin. Gerekiyorsa
değiştirin
TASKI servis bakım programı TASKI teknisyenlerince uygulanır
Lastikli silecek ayarları
Eğer lastikli silecek düz bir zemin üzerinde düzensiz bir biçimde kurursa,
ayarlarının yapılması gerekir.
t Makineyi kapatın (ana şalter).
27
t Lastikli silecek yükseklik ayarının altıgen cıvatasını
gevşetin (6mm Đngiliz anahtarı).
t Sağ taraftaki çizime göre lastikli sileceği ayarlayın:
Lastikli sileceğin dış ucunda yetersiz emme durumu:
t Sağdaki çizime göre ayar yapın:
A
A
Lastikli sileceğin orta bölümünde yetersiz emme durumu:
t Sağdaki çizime göre ayar yapın:
A
A
Lastik ağızlıklı silecek basınç ayarı
Yukarıda belirtilen vidaların değiştirilmesi sonuç vermezse, şu tarife başvurun.
t Makineyi kapatın (ana şalter).
28
t Sağdaki çizime göre ayar yapın:
A
A
t Sağdaki çizime göre ayar yapın:
A
A
Sigortayı değiştirin
t Makineyi kapatın (ana şalter).
t Makinenin kapağını açın (ca.45°), sonra kapağı
çıkarın.
t Akü fişini, harici akü şarj cihazından çekin.
Dikkat:
Yalnızca uygun amper değerindeki sigortaları kullanın!
Yanlış amper değerli sigortalar cihaza zarar verebilir.
29
F1'den F4'e sigortaları değiştirin:
t Tırtıllı somunu gevşetin ve muhafazayı çıkarın.
t F1'den F4'e kadar sigortaları değiştirin; somunları
bir anahtarla gevşetin ve arızalı sigortayı çıkarın.
t Sigortayı U-diski arasına yerleştirin ve sigortayı
emniyetli bir şekilde vidalayın.
t Ardından tutamaç üzerindeki muhafazayı değiştirin.
F1 - F4
Sigorta değerleri:
co 1400/1500/1600/1700/1800
F1=
F2=
F3=
F4=
80A Ana sigorta
30A Sürücü motoru
30A Fırça motoru
30A Vakum motoru
F5'ten F7'ye kadar sigortaları değiştirin:
t Depodan muhafazayı çekin.
t F5'ten F7'ye kadar sigortaları değiştirin; arızalı
sigortayı depodan çıkarın.
t Depoya yeni sigortayı yerleştirin; doğru ve emniyetli
konumlandırma olup olmadığını kontrol edin.
t Sonra muhafazayı deponun üzerine yerleştirin.
F5 - F7
Sigorta değerleri:
co 1400/1500/1600/1700/1800
F5=
F6=
F7=
5A Valfi ve KM2 + KM3 röleleri
5A Elektronik + KM1
25A Fırça asansörü (sadece co
1500/1700)
Fırça asansörü F8 emniyet otomasyonu:
t Fırça indirme üzerindeki dağılımı yeniden
ayarlamak için bu düğmeye basın.
F8
Sigorta değerleri:
co 1400/1500/1600/1700/1800
F8=
Emniyet otomasyonlu fırça
indirme aparatı (sadece co 1500/
1700)
30
Aküleri yeniden şarj edins
Yıpranma ve eskimeye karşı elektrik kablolarını düzenli olarak kontrol edin.
t Ateşleme anahtarını çevirerek makinenin kapalı
olup olmadığını kontrol edin.
t Makinenin kapağını açın.
Dikkat:
Şarj sırasında akü bölümü açık olmalıdır.
t Akü muhafazasını açın.
t Akü fişini, harici akü şarj cihazından çekin.
t Akü fişini, harici akü şarj cihazına bağlayın.
Lütfen akü üreticisinin talimatlarını takip edin.
Şarj durumu göstergesi (opsiyonel)
Şarj durumu göstergesi mevcut akü şarj durumunu gösterir.
Şarj etme süreci tamamlandığında, yeşil gösterge
ışığı yanar.
Şarj durumu göstergeleri size makinenin çalışmaya
hazır olup olmadığını gösterir.
Kırmızı LED yandığı takdirde aküler şarj edilmelidir.
Kırmızı LED yanıp sönerse, makine sadece birkaç
dakika daha kullanılabilir.
31
+ -
+ -
+ -
+ -
Akülerle çalışırken uyulması gereken güvenlik önlemleri
Ateşle veya parlayan nesnelerle akülere yaklaşmayın, aksi halde
akülerin içindeki oksihidrojen gazı patlamaya neden olabilir!
Akülerin yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Metal nesneleri akülerin
üzerine yerleştirmeyin.
Dikkat sülfürik asit! Yakıcıdır. Ağza almayın. Deri ve göz temasından
kaçının. Akülerle çalışırken daima gözünüze koruyucu takın.
Şarj sonrası:
t Şarj cihazını kapatın.
t Şarj fişini çekin.
Akülerin bakımı (yalnızca ıslak tip aküler)
Lütfen akü üreticisinin talimatlarını takip edin.
Günlük, şarj sonrası bakım:
t 3 veya 4 hücrede asit oranını ölçün.
Yaklaşık 30° Bé oranında olmalıdır.
Aküler boşalır (asit oranı yaklaşık 18° Bé olduğu
takdirde).
t Lütfen kitapçıktaki önlemleri dikkate alın.
t Lütfen elektrolitleri kontrol edin ve gerekiyorsa,
separatörlerin 10mm üzerine kadar damıtılmış veya
tuzdan arındırılmış su ile doldurun.
Aylık, şarj sonrası bakım:
t Her hücredeki asit düzeyini ölçün.
t Lütfen kitapçıktaki önlemleri dikkate alın.
t Kontrol edin:
-Akü sabitleme kuşakları, kablo, kablo bağlantıları
ve kutuplar sıkıca bağlanır.
Şarj sonrası kullanıma hazırlık:
32
t Tankı şarj için pozisyonuna geri döndürün.
Akü bölümünün kapatılması:
t Akü muhafazasını kapatın.
t Makinenin kapağını kapatın.
33
Arızalar
Arıza
Olası sebepler
Ana şalter kapalı
Acil durum durdurma
düğmesi etkin
(opsiyon: co1400/
1600/1800)
Makine çalışmıyor
Makine hareket
etmiyor
t ya da ana şalter (anahtar)
okların yönünde çevirerek serbest
bırakın. Daha sonra ana şalteri
açın ve kapatın
t Akü fişini makineye takın
Aküler boş
t Akülerin şarj edimesi
F1 veya F2 sigortası
arızalı
t Sigortayı değiştirin
Ana şalter açık: Akü
kontrol lambası yanıp
sönmeye başlar (10
dk. sonra makine
otomatik olarak
kapanır!)
t Aküyü yeniden şarj edin
Elektronik güvenlik
sistemi devreye girer
t Hız kontrolünü nötr konuma getirin
Ana güç kaynağı gece
boyunca kapalı kalmış
Sayfa
6
t Acil durum durdurma düğmesini,
Akü ve makine
birbirine bağlı değil
Şarj veya bağlantı
kablosu arızalı
Aküler hiç şarj
olmamış veya
yeterince dolu değil
Arızanın giderilmesi
6
8
31
29
31
5
t Teknik servisi çağırın
Bkz: Kullanım talimatlarının son
sayfası
t Gece, güç kaynağının açık
olmasını temin edin
t Teknik servisi çağırın
Aküler arızalı
Bkz: Kullanım talimatlarının son
sayfası
Aküler için yanlış şarj
cihazı
t Tespitlerinizi yapın ve gerekiyorsa
F3 sigortası arızalı
t Sigortayı değiştirin
değiştirin
29
t Sürücü kemeri yırtılmış
Fırça dönmüyor
Motor çalışıyor fakat
aksesuar çalışmıyor
t Teknik servisi çağırın
Bkz: Kullanım talimatlarının son
sayfası
34
Arıza
Yetersiz vakumlama
(emme) performansı
Zemin ıslak kalıyor
Kirli solüsyon
toplanmıyor
Olası sebepler
Arızanın giderilmesi
Sayfa
t Tıkayan nesneyi çıkarıp atın
Hortum veya meme
tıkalı (tahta parçası,
kumaş, vb)
t Sileceği temizleyin
Lastikli silecek yere
temas etmiyor
t Sileceğin yukarı-aşağı
fonksiyonunun düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol edin
t Lastikleri değiştirin
Yıpranmış lastikler
Hava emiş filtresi tıkalı
Kirli solüsyon
toplanmıyor
35
(örneğin bir kovanın içine) ve akan
suyun altında durulayın
Emme hortumu bağlı
değil
t Emme hortumunu bağlayın
Vakum motoru etkin
değil
t Vakum motorunu çalıştırın
19
11
6
t Vakum motoru F4 sigortasını
Yetersiz vakumlama
(emme) performansı
Zemin ıslak kalıyor
t Hava emiş filtresini silkeleyin
kontrol edin ve gerekirse değiştirin
Gösterge yanıyor ama
vakum motoru
çalışmıyor
t Sigorta arızalı değilse, teknik
servisi çağırın
29
Bkz: Kullanım talimatlarının son
sayfası
Tank muhafazası/doz
ölçeği düzgün şekilde
kapanmıyor
t Kapağı ve konumlandırmayı
Atık tankı boşaltma
hortumu kapağı
sıkılmamış veya
yerinde yok
t Hortum kapağını sıkılaştırın veya
Lastik ağızlı silecek
basıncı yanlış
değerde
t Yeniden ayarlayın
Lastik ağızlı silecek
basınç ayarı yanlış
t Yeniden ayarlayın veya ayarlayın
Hava akışını tersine
çevirme kolu yanlış
konumda
t Hava akışını tersine çevirme
kontrol edin
değiştirin
kolunu doğru konuma getirin
27
28
18
Arıza
Olası sebepler
Arızanın giderilmesi
Sayfa
t Atık tankını boşaltın
Atık tankı tam dolu
Vakum kapalı
Seviye çubuğu kirli
t Sigortaları kontrol edin
t Akü göstergesini kontrol edin
t Seviye çubuğunu kontrol edin
veya temizleyin (sayfa 7)
Temizleme solüsyonu
tankı boştur
t Temizleme solüsyonu tankını
Temizleme solüsyonu
filtresi tıkalıdır
t Temizleme solüsyonu filtresini
Temizleme
solüsyonunun yetersiz Seçilen miktar yetersiz
derecede akması.
kontrol edin ve gerekiyorsa
doldurun
temizleyin
t Solüsyon miktarını kontrol
topuzuyla seçin (min./maks. 1-6)
Solüsyon dozu
kontrolü kapanmış
t Solüsyon dozu kontrolünü açın
Temizleme solüsyonu
aktarım borusu tıkalı
t Tıkayan nesneyi çıkarıp atın
20
6
6
36
Teknik veriler
Tip
1400
1500
1600
Teorik performans alanı
2750
genişlik x sürüş hızı (4) x 1000
2750
3500
m2/sa
Çalışma genişliği
550
550
700
mm
Silici başlık genişliği
850
850
990
mm
Temizleme solüsyonu tankı /
atık tankı
85
85
85
l
Makine hızı ileri / geri
5/3
5/3
5/3
km/h
Dolu makine ağırlığı (azami)
151/396
151/396
155/430
kg
Voltaj
24V
24V
24V
dc
Fırça/Ped sayısı ve çapı
2 x 280
2 x 280
2 x 350
mm
Fırça (devir/dak.) rpm
197
195
152
dakika-1
Fırça basıncı
34
31/43
42
kg
Boyutlar (Uzunluk x En x
Yükseklik)
141 x 59
141 x 59
156 x 77
x 100 mm
Elektrik tüketimi
1300
1300
1500
W
Su sıçrama muhafazası
IPX3
IPX3
IPX3
Ses seviyesi LPA, EN 60704- <70
1'e göre
<70
<70
dB(A)
Đvmelenme değeri, ISO'ya göre 0.141
5349
0.141
0.141
m /s2
Elektrikli aksam muhafaza
grubu
III
III
III
CSD (Temizleme Solüsyonu
Dozu)
evet
evet
evet
Geri dönüştürme
opsiyon
evet
opsiyon
Tip
1700
1800
Teorik performans alanı
genişlik x sürüş hızı (4) x 1000
3500
4250
m2/sa
Çalışma genişliği
700
850
mm
Silici başlık genişliği
990
1150
mm
37
Tip
1700
1800
Temizleme solüsyonu tankı /
atık tankı
85
85
l
Makine hızı ileri / geri
5/3
5/3
km/h
Dolu makine ağırlığı (azami)
155/430
157/480
kg
Voltaj
24V
24V
dc
Fırça/Ped sayısı ve çapı
2 x 350
2 x 430
mm
Fırça (devir/dak.) rpm
150
133
dakika-1
Fırça basıncı
42/61
60
kg
Boyutlar (Uzunluk x En x
Yükseklik)
156 x 77
169 x 90
x 100 mm
Elektrik tüketimi
1500
1700
W
Su sıçrama muhafazası
IPX3
IPX3
Ses seviyesi LPA, EN 607041'e göre
<70
<70
dB(A)
Đvmelenme değeri, ISO'ya göre
5349
0.184
0.184
m /s2
Elektrikli aksam muhafaza
grubu
III
III
CSD (Temizleme Solüsyonu
Dozu)
evet
evet
Geri dönüştürme
evet
opsiyon
38
Aksesuarlar
Aksesuar tipi
1400 1500
1600
1700
Islak beton için temizleme fırçası,
28cm
X
X
Temizleme fırçası, 28cm, naylon
X
X
Aşındırıcı temizleme fırçası, 28cm
X
X
Instalok sürücü disk, 28cm
X
X
Islak beton için temizleme fırçası,
35cm
X
X
Temizleme fırçası, 35cm, naylon
X
X
Aşındırıcı temizleme fırçası, 35cm
X
X
Instalok sürücü disk, 35cm
X
X
1800
Islak beton için temizleme fırçası,
43cm
X
Temizleme fırçası, 43cm, naylon
X
Aşındırıcı temizleme fırçası, 43cm
X
Instalok sürücü disk, 43cm
X
Su tertibatlı doldurma hortumu
X
X
X
X
X
Şasi koruma
X
X
X
X
X
Özel uygulamalar için sunulan farklı
lastikli donanımlar
X
X
X
X
X
Çeşitli temizlik pedleri (Polyester
kahverengi, mavi, kırmızı, elyaf ped
ve kontak ped
X
X
X
X
X
39
Tavsiye edilen kimyasallar
Lütfen yalnızca tavsiye edilen TASKI kimyasal ürünlerini kullanın.
Dikkat:
Başka kimyasalların (örneğin, çözelti, klor, hidroklorik asit ve
hidroflorik asit içeren kimyasallar) kullanılması makineye zarar
verebilir hatta tahrip edebilir.
Doz:
„Max“ işareti tank muhafazası/doz ölçeğinin azami dolum seviyesini gösterir
(sayfa 7).
Doz örnekleri (Yoğunluk ürüne bağlıdır)
Ürünün paketlenmesi ile ilgili
talimatlar
Tank
Tank başına dolum
kapasitesi miktarı
%1
10lt suya 100ml
85lt
850ml = 0,85lt
%2
10lt suya 200ml
85lt
1700ml = 1,70lt
%3
10lt suda 300ml
85lt
2550ml = 2,55lt
40
Nakliye
t Akü muhafazasını açın.
t Akü fişini, harici akü şarj cihazından çekin.
t Makinenin kapağını kapatın.
Makineyi dik bir biçimde nakledin veya aküleri nakliye için demonte edin.
Makinenin nakliye aracının içinde sağlam biçimde tespit edildiğinden emin
olun. Böylelikle aküler hiçbir şekilde sağa sola düşemez.
41
Tasfiye
Tamamıyla kullanım dışı kaldığında makine ve aksesuarları, ulusal
yönetmeliklere göre tasfiye edilmelidir. TASKI bayiniz talebiniz üzerine uygun
yöntemlerle size yardımcı olabilir.
Aküler
Makine uygun ve doğru biçimde tasfiye edilmeden önce aküler çıkarılmalıdır.
Kullanılmış aküler EU yönergeleri 91/157/EEC doğrultusunda çevreye zarar
vermeyecek şekilde tasfiye edilmelidir.
42
Dizin
A
Accessories 38
After cleaning 15
Attach squeegee 11
B
Batteries 40
Battery indicator (discharge) 6
Battery plug / socket 8
Battery vacantness display 7
Begin cleaning operation 13
Beginning work 13
Brush pressure level 1 button (only co 1500/1700) 6
Brush pressure level 2 button (only co 15/1700) 6
Brush unit 5
C
Charge state display (optional) 31
Charge state display ready (green) 7
Charge state display unloaded (red) 7
Charging batteries 24, 30
Clean the cleaning solution filter 20
Cleaning method 15
Cleaning recycling filter co 1500/1700 21
Cleaning solution dosing control 6
Cleaning solution tank opening maintenance 5
Cleaning the machine 24
Cleaning the recovery tank 18
Cleaning the tools 22
Content 2
D
Declaration of Conformity 42
Direct method 15
Disposal 40
Dosage 39
E
Emergency stop button 6
43
*12086-40*
V009 / 12086-40 0503
Emptying soiled recovery tank 17
Emptying solution 19
End of operation 15
F
Fill the tank 10
Finishing work 17
Fixing tools 12
Fuses co 1400/1600/1800 8
Fuses co 1500/1700 8
G
Get ready to drive 9
H
Height adjustment for handle height 5
Hours counter 7
I
Index 41
Indicator main switch 6
Indirect working method 15
Insufficient suction result 27
Intended use of machinery 2
L
Level probe 7
Lever brush unit (only co 14/16/1800) 5
Lever for reversing the air flow (only co 15/1700) 5
M
Machine handle 5
Machine hood 5
Machine installation 9
Main switch (key) 6
Maintenance 25
Maintenance of batteries (only wet batteries) 32
Malfunction 33
Max. filling level 7
O
Overview 5
R
Recommended chemicals 39
Recovery tank 7
Recovery tank full indicator 6
Recovery tank maintenance opening (red mark) 5
Recycling filter 7
Recycling mode (Option co 1400/1600/1800) 14
Recycling programm 6
Refilling the solution tank 15
Removing and cleaning the squeegee 23
Replace fuses 28
S
Safety instructions 3
Service 25
Service centre 25
Service intervals 25
Service, maintenance and care 25
Solution dosing control 6
Solution tank 7
Speed control 5
Squeegee 5
Squeegee adjustment 5, 27
Squeegee lowering device 5
Squeegee pressure adjustment 5, 28
Store the machine 24
Suction air filter 7
Symbol solution tank 10
Symbols 2
T
Tank cover closing 7
Tank cover/dosing cup 7
Technical data 36
Tools (brush, pad drive, etc.) 8
Transport 40
V
Vacuum on/off 6
45
EU Uygunluk Bildirgesi
Đşbu
JohnsonDiversey Switzerland
CH-9542 Münchwilen
doküman ile, aşağıda tarifi yapılan ürünün, gerek temel tasarımı ve yapısı, gerekse
tarafımızca pazarlanma şekliyle, ilgili AB Yönergesinde belirtilen, güvenlik ve sağlık
koşullarına uygun olduğunu bildiririz.
Onayımız haricinde üründe değişiklikler yapıldığı takdirde bu bildirge geçersiz
olacaktır.
Ürün:
Đsim:
Model:
Teknik veriler:
kombine yer yıkama makinesi
combimat 1400/1500/1600/1700/1800
co 1400/1600/1800 - co 1700/1800
24Vdc
1300/1500/1700W - 1300/1500W
AT Yönergelerine uyumlu:
Makine Yönergeleri (98/37/EEC), versiyon 98/79/EEC
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) (89/336/EEC), versiyon 98/13/EEC
Uygun ve uyum içindeki standartlar tatbik edilmiştir:
EN 60 335-1;94/EN 60 335-1-A1;96/EN 60 335-1-A2;00/EN 60 335-1-A11;95/
EN 60 335-1-A12;96/EN 60 335-1-A13;98/EN 60 335-1-A14;98/EN 60 335-1-A15;00/
EN 60 335-1-A16;01/ EN 60 335-2-72;98/ EN 60 335-2-72-A1;00/ EN 55014-1;00/
EN 61 000-4-2;95/ EN 61 000-4-2-A1;98/ EN 61 000-4-2-A2;01/EN 61 000-4-3;96/
EN 61 000-4-3-A1;98/ EN 61 000-4-3-A2;01
Seri üretim birimlerinin daima mevcut AB Yönergelerine ve ilgili standartlara uyumlu
olacağı dahili önlemler ile garanti edilmektedir
Dipl. Ing. (FH) D.Windmeisser
Dipl. Ing. (FH) P. König
Đmza sahipleri şirket adına ve tam vekalet yetkisi ile hareket etmektedirler.
46
AT
JohnsonDiversey
Austria Trading GmbH
Guglgasse 7-9
1030 Wien
Tel (43) 1 605 57 0
Fax (43) 1 605 57 1908
BE
JohnsonDiversey
Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout
Tel (32) 16 617 802
Fax (32) 16 605 395
CH
JohnsonDiversey
Eschlikonerstrasse
9542 Münchwilen
Tel (41) 71 969 27 27
Fax (41) 71 969 22 53
CZ
JohnsonDiversey
DE
Ceska republika, s.r.o
K Hájum 2
155 00 Praha 5 - Stodulky
Tel (420) 296 357 460
Fax (420) 296 357 112
JohnsonDiversey
Deutschland
GmbH & Co. OHG
Mallaustrasse 50-56
68219 Mannheim
Tel (49) 621 875 73 73
Fax (49) 621 875 73 11
DK
JohnsonDiversey
10, Teglbuen
2990 Nivaa
Tel (45) 70 10 66 11
Fax (45) 70 10 66 10
ES
JohnsonDiversey S.A.
C/San Gabriel 43-45
08950 Esplugues de
LIobregat
Tel (34) 93 474 98 73
Fax (34) 93 474 98 07
JohnsonDiversey
Valuraudankuja 3
00700 Helsinki
Tel (358) 20 747 42 00
Fax (358) 20 747 42 01
FR
JohnsonDiversey
(France) SAS.
9/11, avenue du Val de
Fontenay
94133 Fontenay sous
Bois Cédex
Tel (33) 1 45 14 76 76
Fax (33) 1 45 14 77 99
GB
JohnsonDiversey
GR
Weston Favell Centre
NN3 8PD Northampton
Tel (44) 1604 405 311
M (44) 796 76 94 383
JohnsonDiversey
5 Chimaras St
15125 Marousi
Tel (30) 210 638 59 00
Fax (30) 210 638 59 01
HU
JohnsonDiversey
Magyarország Kft.
Puskás Tivadar u. 6.
2040 Budaörs
Tel (36) 23 509 100
Fax (36) 23 501 700
IE
JohnsonDiversey Ltd.
IT
Ballyfermot office
Westlink industrial estate
Kylemore road
Dublin 10
Tel (353) 1 626 11 82
Fax (353) 1 626 20 13
JohnsonDiversey S.p.A. MT
Via Meucci 40
20128 Milano
Tel (39) 02 25 80 32 33
Fax (39) 02 25 92 255
Forestals (Appliances)
Ltd.
The Strand
SLM 07 Sliema
Tel (356) 21 344 700-7
Fax (356) 21 344 709
NL
JohnsonDiversey B.V.
Maarssenbroeksedijk 2
P.O. Box: 40441
3504 AE Utrecht
Tel (31) 30 247 69 11
Fax (31) 30 247 63 17
Lileborg Storforbrukere PL
Postbooks 4236 - Nydalen
0401 Oslo
Tel (47) 22 89 50 00
Fax (47) 22 89 50 80
JohnsonDiversey Polska
Sp. z.o.o.
Al. St. Zjednoczonych 61A
04-028 Warsaw
Tel (48) 22 516 30 00
Fax (48) 22 516 30 01
47
FI
NO
PT
JohnsonDiversey
Z. Ind. Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel (351) 2 191 57 000
Fax (351) 2 192 50 615
RO
JohnsonDiversey
RU
Romania s.r.l.
Baneasa Business Center,
Etaj 5
Sos. Bucuresti - Ploiesti
17-21
Sector 1, Bucaresti
Tel (40) 21 233 3894
Fax (40) 21 233 3896
JohnsonDiversey
Zvenigorodskaya 2-aya
ul.,13, bld. 15
123022 Moscow
Tel (7) 095 970 17 97
Fax (7) 095 970 17 98
SE
JohnsonDiversey AB
Liljeholmsvägen 18
Box 47313
10074 Stockholm
Tel (46) 877 99 300
Fax (46) 877 99 399
SI
JohnsonDiversey d.o.o.
Trzaska cesta 37a
2000 Maribor
Tel (386) 2 320 7000
Fax (386) 2 320 7071
JohnsonDiversey
Slovensko s.r.o
Trnavska cesta 33
831 04 Bratislave
Tel (421) 2 4445 4895
Fax (421) 2 4445 4896
TR
JohnsonDiversey
Degirmenyolu caddesi
Huzur
Hoca sokak No: 84
Unilever Binasi Kat: 18
34572 Icerenköy /
ISTANBUL
Tel (90) 216 57 86 400
Fax (90) 216 57 86 401
SK
48
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
696 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content