close

Enter

Log in using OpenID

AÇIKLAMALAR: BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DER

embedDownload
T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda
öğretim üyesi alınacaktır.
a)Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna,
özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasınında belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri
gerekmektedir.
b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna,
özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
c) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş, doktora
belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme
Yönergesi'nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi ,bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
AÇIKLAMALAR:
1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.
5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
6) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.
BİRİM
BÖLÜM
ABD/PROGRAM
UNVAN DER.
Edebiyat Fakültesi
Tarih
Tarih
Yrd.Doç.
5
Edebiyat Fakültesi
Tarih
Tarih
Yrd.Doç.
3
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
Matematik Eğ.
Yrd.Doç.
4
Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Yrd.Doç.
5
Fen Fakültesi
Moleküler Biy.ve Gen.
Doçent
1
Yrd.Doç.
1
Fethiye İşletme Fak. Ekonomi ve Finans
Güzel Sanatlar Fak.
AÇIKLAMA
Yakınçağ alanında doktora yapmış olmak. 19.yüzyılda Osmanlı silah
sanayi üzerine çalışmaları olmak.
Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Osmanlıda Barut
Üretiminin Modernleştirilmesi üzerine çalışmaları olmak.
İntegral Denklemlerin Çözümlerine Uyarlanabilir İnceltme ile
Yaklaşım üzerine çalışmaları olmak
İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumları ve
yabancılara Türkçe öğretimi konularında çalışmaları olmak
Obezite ve diyabet ile ilişkili olarak lipid biyolojisiyle ilgili moleküler
mekanizmalar ve bu mekanizmaların adipoz doku enflamasyonu
üzerindeki etkileri konularında çalışmaları olmak
Veri madenciliğinin finansta uygulanması alanında çalışmaları olmak
Endüstriyel seramik tasarım ve uygulaması konusunda uzmanlaşmış
olmak ve ayrıca Üniversitelerde seramik teknolojisi dersleri vermiş
olmak
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında Doçent unvanına
sahip olmak, ticaret teorisi ve ticaret politikası, doğrudan yabancı
yatırımlar üzerine çalışmaları olmak .
Kentsel Morfoloji, Kentsel Tasarım ve Mekansal Dizim konularında
çalışmaları olmak
Seramik
Seramik
Yrd.Doç.
1
İktisat
Şehir ve Bölge
Planlama
Profesör
1
Mimarlık Fakültesi
İktisat
Şehir ve Bölge
Planlama
Profesör
1
Teknoloji Fakültesi
Enerji Sistemleri Müh.
Yrd.Doç.
4
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Plastik, Rekons.ve
Estetik Cerrahi
Profesör
1
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Acil Tıp
Yrd.Doç.
5
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Beyin ve Sinir
Cerrahisi
Doçent
1
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Yrd.Doç.
5
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Göz Hastalıkları
Kadın Hast.ve
Doğum
Nükleer enerji konularında çalışmaları bulunmak
SB. El Cerrahisi Uzmanlığı Sertifikası ve SB. Ağız, Yüz, Çene
Cerrahisi Uzmanlığı Sertifikasına sahip olmak. Rinoplastinin solunum
fonksiyonlarına etkisi ile ilgili klinik çalışması olmak
Akut myokard enfarktüslü hastalarda protein C ve antikardiyolipin
antikorları üzerine çalışmaları olmak. Acil Ultrasonografi eğitmeni
sertifikasına sahip olmak
Periferik sinir rejenerasyonu ve rekonstrüktif cerrahisi alanında
çalışmış olmak, Brachial pleksus rekonstruktif cerrahisi konusunda
çalışması olmak, Gümüş nanoparçacık kaplı Titanyum pedikül
vidalarının in-vivo antimikrobial etkilerinin araştırılması konusunda
çalışması olmak
Göz hastalıkları alanında uzmanlık almış olmak. Ulusal hakemli
dergilerde santral seröz koriyoretionopati tedavisi üzerine yapılmış
çalışmaları olmak.
Doçent
3
Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dalı olmak
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hast.ve
Doğum
Yrd.Doç.
5
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hast.ve
Doğum
Yrd.Doç.
5
İktisadi ve İdari
Bil.Fak.
Laparoskopik onkoloji cerrahisi deneyimi, Şiddetli preeklamsi, uterin
fibroid ve erken gebelik kaybı ile ilgili çalışmaları olmak
Term Erken Membran Rüptürü Olgularında Servikal Olgunlaşmada
Bekleme Tedavisine Kıyasla Kontrollü Salınımlı Vaginal
Dinoprostonun Kullanımı ve Etkinliğinin Araştırılması ile ilgili tez
çalışması yapmış olmak
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kulak,Burun,Boğaz
Hast.
Yrd.Doç.
5
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında uzmanlık almış olmak. Uyku
bozuklukları sertifikasına sahip olmak.Pozitif hava basıncı tedavisinin
klinik etkinliği ve Pozitif hava basıncı tedavisi konularında çalışmaları
olmak
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Fiziksel Tıp.ve Reh. Yrd.Doç.
3
Ürodinami konusunda çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağ.ve Hast. Profesör
1
Yenidoğan döneminde hiperoksik akciğer hasarı konusunda
yayınlamış deneysel çalışmalara sahip olmak
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Kardiyoloji
Doçent
3
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Kardiyoloji
Doçent
2
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Radyoloji
Yrd.Doç.
4
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Anatomi
Yrd.Doç.
5
Bodrum Denizcilik
MYO
Ulaştırma Hizmetleri
Yat Kaptanlığı
Doçent
2
Atriyal ileti süresini ekokardiyografi ile değerlendiren çalışmaları
olmak. Girişimsel kardiyolojide deneyimli olmak
Kalp yetersizliği ve Protez kalp kapak hastalıkları konularında
çalışmaları olmak.Akut miyokard infarktüsü, kalp kapak hastalıkları,
gebelikte görülen kalp hastalıkları, akut iskemik inme konularında
çalışmaları olmak.
Girişimsel radyoloji sertifikası olmak, bu konuda yayınları olmak,
Karaciğer nakilleri ile ilgili yayını olmak
Tıp Fakültesi mezunu olmak, Anatomi alanında Tıpta Uzmanlık
Eğitimi almış olmak, Fetal Dönem Santral Sistemi üzerine çalışmış
olmak
Deniz bilimleri ve mühendisliği alanında, kıyı alanları yönetimi, deniz
hukuku, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularında
çalışmaları olmak.
Muğla MYO
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Yrd.Doç.
4
Tüketim, Gösterişçi Tüketim ve Yoksulluk alanlarında çalışmalarda
bulunmuş olmak.
Ortaca MYO
Bitkisel ve Hayvansal
Ür.
Bahçe Tarımı
Yrd.Doç.
1
Sağlık Hiz.MYO
Tıbbi Hiz.ve Tek.
Optisyenlik
Yrd.Doç.
3
Ula Ali Koçman
MYO
Bitkisel ve Hayvansal
Ür.
Arıcılık
Yrd.Doç.
5
Bitki Koruma alanında doktora yapmış olmak. Geleneksel ve organik
bağ alanlarında bulunan yabancı otların belirlenmesi ve alternatif
mücadele yöntemlerinin araştırılması konusunda çalışmaları olmak.
Fizik bölümü doktora mezunu olmak, gözlük camı işleme prosesi
alanında çalışması olmak. Gözlük camı üretimi ve progresif gözlük
camları üzerine sertifikası olmak.
Biyoloji doktora mezunu olmak. Arı Genetiği üzerine çalışmaları
olmak. DNA Moleküler Teknikleri ve Geometrik Morfometri
konularında yayınları olmak.
NOT: Yukarıdaki ilanın duyurusu 21/11/2014 tarihinde Zaman Gazetesinde yayımlanmış olup, son müracaat tarihi 05/12/2014 (Mesai bitimi) dir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
273 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content