close

Enter

Log in using OpenID

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DER ECE AD EDİ

embedDownload
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu"nun ilgili maddeleri ile "657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesi" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını,
nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik
durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalı ve yabancı dilini belirttiği
dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doktora belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim
belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili
akademik birime;
Adayların, gazete ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir.
Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
UNVANI
DERECE
ADEDİ
Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
Fen Bilgisi Eğitimi
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
Sınıf Öğretmenliği
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Eğitim
Fakültesi
İlköğretim
İlköğretim Matematik Eğitimi
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Eğitim
Fakültesi
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Eğitim
Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr.
4
1
Eğitim
Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr.
1
1
Eğitim
Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Batı Dilleri ve
Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyatları
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Doç. Dr.
1
1
Batı Dilleri ve
Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyatları
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr.
1
1
Batı Dilleri ve
Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyatları
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr.
1
1
Batı Dilleri ve
Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyatları
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr.
4
1
Orman
Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Planlama ve Tasarım
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Orman
Fakültesi
Orman Mühendisliği
Silvikültür
Yrd. Doç. Dr.
3
1
AÇIKLAMA
Matematik Eğitimi Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
Orman Genetiği Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
Hopa İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme
Ticaret Hukuku
Yrd. Doç. Dr.
1
1
Hopa İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Hukuk Bilimleri
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Hopa İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Sanat ve Tasarım
Fakültesi
Görsel Sanatlar ve
Tasarım
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Gıda Mühendisliği veya
Beslenme ve Diyetetik
Alanında Doktora Yapmış
Olmak.
Sağlık Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Çocuk Gelişimi Alanında
Doktora Yapmış Olmak.
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Yrd. Doç. Dr.
3
1
Hemşirelik Alanında Doktora
Yapmış Olmak.
1
Orman Endüstri Mühendisliği
Alanında Doktora Yapmış
Olmak.
Artvin Meslek
Yüksekokulu
Ormancılık
Görsel Sanatlar ve Tasarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Yrd. Doç. Dr.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
145 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content