close

Enter

Log in using OpenID

48.TOD ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ ( 2014 ) TCOD

embedDownload
48.TOD ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ ( 2014 )
TCOD DEBATE TOPLANTI PROGRAMI
48-th NATIONAL OPHTHALMOLOGY CONGRESS TOO ( 2014 ) INTERACTIVE DEBATE MEETING PROGRAM of
TROS
48-й НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС ТОО ( 2014 ) ПРОГРАММА ИНТЕРАКТИВНЫХ
ДЕБАТОВ ООТС
KONU ; Hangi durumda? Neyi tercih ediyorum ? Neden ?
ТЕМА: В каком случае? Что предпочитаю? Почему?
Oturum Başkanları – Session Chairmen - Председатели сессии
Dr. Ömer Faruk
Dr. Nizami BAGIROV
Dr. Chinara
YILMAZ
BAZARBAEVA
Azerbaycan
Türkiye
Kırgızistan
( Üye no; 0276 )
( Üye no; 0010 )
( Üye no; 0655 )
No-Dal
Hangi durumda?
№В каком случае?
Специализа
ция
1
Afakinin göz içi merceği
Rehabilitas
( GİM )
yon
ile rehabilitasyonunda
Реабилита
При реабилитации
ция
афакии с
имплантацией ИОЛ
Neyi tercih ediyorum ? Что предпочитаю?
Görüş-1/1-е мнение
Görüş-2/2-е мнение
Dr. Lukpan ORAZBEKOV
Kazakistan
( Uye No: 1119 )
Dr. Uğur ÜNSAL
Türkiye
( Uye No: 1185 )
Skleral fiksasyonlu GİM
implantasyonu yapmayı
tercih ederim
Предпочитаю
имплантацию ИОЛ с
склеральной фиксацией
İris kıskaçlı GİM
implantasyonu
yapmayı tercih ederim
Предпочитаю
имплантацию ИОЛ с
радужной фиксацией
Dr. Lukpan ORAZBEKOV
2
Refraktif
Cerrahi
Рефракцио
нная
хирургия
Endikasyon konmuş
hastalarda
Crosslinking’i
При показании
крослинкинга
Dr. Uğur ÜNSAL
Dr. Nurjan MATOVA
Kırgızistan
( Uye No: 1420 )
Dr. Faik ORUÇOĞLU
Azerbaycan-Türkiye
( Üye no. 0441 )
Standart prosedürle
yapmayı
tercih ederim
Предпочитаю
стандартную процедуру
Hızlandırılmış prosedürle
yapmayı
tercih ederim
Предпочитаю ускоренную
процедуру
Dr. Faik ORUÇOĞLU
Dr. Nurjan MATOVA
Dr. Olimzhon RUZUBAEV
3
Katarakt
cerrahisi
Катарактал
ьная
хирургия
Dr. Parvin MIRZAYEVA
Azerbaycan
( Üye no.1393 )
Kırgızistan
( Uye No: 0383 )
Yüksek miyopisi olan
hastalarda
У пациентов с
высокой миопией
Şeffaf lens cerrahisini
tercih ederim
Предпочитаю операцию
на прозрачном
хрусталике
Dr. Olimzhon RUZUBAEV
Dr.Parvin MIRZAYEVA
Dr. Nargiza MAMAZİYAEVA
4
Kornea
Роговица
Dr. Aziz YULDAŞEV
Kırgızistan
( Uye No: 1271 )
Kırgızistan
( Uye No: 0726 )
Bakteriyal keratitte
При бактериальном
кератите
Monoterapi tercihimdir.
Предпочитаю моно терапию
Dr.Nargiza MAMAZİYAEVA
Fakik GİM implantasyonu
cerrahisini
tercih ederim
Предпочитаю
имплантацию с
факическими ИОЛ
Fortifiye kombine tedavi
tercihimdir
Предпочитаю
комбинированную
терапию
Dr. Aziz YULDAŞEV
Dr.Çolpon SAGINDIKOVA
5
Glokom
Глаукома
Glokom cerrahisinde
При
антиглаукоматозных
операциях
Kırgızistan
( Uye No: 1363 )
Dr.Mehmet ERZEN
Kazakistan-Türkiye
( Üye no. 1092 )
Seton cerrahisini tercih
ederim.
Предпочитаю операцию
шунтом
Trabekülektomi cerrahisini
tercih ederim.
Предпочитаю
трабекулектомию
Dr.Mehmet ERZEN
Dr.Çolpon SAGINDIKOVA
6
OPC
Окулоплас
тика
EvisserasyonEnükleasyon
cerrahisinde
При операциях по
эвисцерации энуклеации
Dr. Dilek YÜKSEL
7
Şaşılık
Косоглазие
Ambiliopisi olan şaşılık
olgularında, şaşılık
ameliyatını
При операциях по
поводу косоглазия с
амблиопией
Dr.Lamiya HASANZADE
TURKISH ; DEBATE Oturumunda
Her bir tartışmacı konuşmacı için konuşma süresi maksimum 5
dakikadır.
Konuşmada savunulan görüşün güçlü yanları öne çıkarılmalı,
diğer karşıt görüşün zayıf yanları vurgulanmalıdır.
Konuşma süresi çok kısa olduğundan sunum çok didaktik
hazırlanmalıdır.
………………………………………………………………………………………….
Her bir debate konusunda, her bir konuşmacının maksimum konuşma süresi 5 dakikadır
( 5 dk x 2 kişi = 10 dk ).
Her bir debate konusunun sonunda tartışma süresi 2 dakikadır.
( Her bir debate konusuna ayrılabilecek maksimum süre 10 dk + 2 dk = 12 dk dır )
Kürsüye konuşmacı davetleri vb durumlar için oturum başkanlığının totalde
kullanılabileceği maksimum süre 6 dakikadır.
12 dk x 7 debate konusu = 84 dk 84 dk + 6 dk = 90 dk
Dr. Dilek YÜKSEL
Türkiye
( Uye No: 0585 )
Dr. Pelin KAYNAK
Türkiye
( Uye No: 0510 )
Gözenekli implant
( HAP, poröz polietilen vb
) tercihimdir.
Предпочитаю пористый
имплантат (НАР,
пористый полиэтилен
и.т.д. )
Gözenekli olmayan implant
(akrilik,silikon vb)
tercihimdir.
Предпочитаю не
пористый имплантат
(акрил, силикон и.т.д.)
Dr. Pelin KAYNAK
Dr.Lamiya HASANZADE
Azerbaycan
( Üye no. 0781 )
Dr. Emin ALİHUSEYNLİ
Azerbaycan
( Üye no; 0702 )
Ambliyopi tedavisini
tamamladıktan sonra
yapmayı tercih ederim.
Ambliyopi tedavisi sürerken
yapmayı tercih ederim.
Предпочитаю операцию
после завершения
лечения амблиопии
Предпочитаю операцию
до завершения лечения
амблиопии
Dr. Emin ALİHUSEYNLİ
RUSSIAN ; Сессия по ДЕБАТАМ.
Каждый докладчик должен выступить максимум 5 минуты.
Докладчик должен защитить свое мнение и указать слабые
стороны противоположного мнения. Время презентации
слишком коротка, поэтому презентация должна быть
приготовлено коротко и ясно.
…………………………………………………………………………………………………
Максимальное время для каждого докладчика составляет 5 минут (5 м. х 2 докладчика
= 10 м. ).
В конце каждого выступления 2 минуты уделяется для дискуссий.
(максимальное время для каждой темы 10 м. + 2 м. = 12 м.)
Максимальное время уделенное для председателей (приглашение докладчиков на
выступление и.т.д. ) составляет 6 минут.
12 минут х 7 докладов = 84 минуты 84 м + 6 м = 90 м.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
958 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content