GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE KATILMAYA HAK KAZANAN

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ
BAŞVURULAN KADRO UNVANI
Ek:1
DERECESİ
ADEDİ
MEMUR
5
4
M. Bülent NİŞLİ - İsmail OSKAY – M. Emin AY - İlyas TÜMER - Engin YAŞAR
Necmettin PADIR - Fadıl ÖZBOLAT
MEMUR
7
1
Adem KUNCAN –Hakan SOYLA
MEMUR
10
2
Mehmet YILDIZ –Hülya TURHAN – Serdal DİNÇ
ŞOFÖR
5
1
Ali TOSUN
ŞOFÖR
9
1
İzzet ATASEVEN
BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLAR
ÜYE
ÜYE
(İMZA)
(İMZA)
Doç.Dr. Adem DURU
Musa ŞENOL
Öğretim Üyesi
Personel Daire Başkanı
(İMZA)
Prof.Dr. Sayın DALKIRAN
Kurul Başkanı