close

Enter

Log in using OpenID

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kamu Hizmet Standardı

embedDownload
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
HİZMETİN ADI
E-posta hesabı açma işlemleri
E-posta yeni şifre talepleri
Web sayfası açma
Sunucu kurulumu
Anahtar (Switch) konfigürasyonu
Uygulama sunucuları için firewall
konfigrasyonu
Firewall konfigürasyonu
Ağ Kurulumu
İnternet ucu aktiflenmesi
İnternet ucu problemleri
Kablosuz cihaz keşifleri
IP-MAC işlemleri
Fiber optik kablo problemleri
Genel ağ çizimlerinin yapılması
Malzeme temini
Bilgisayar ve çevre birimlerinin
kurulum, bakım ve onarımı…vb.
Bilgisayar laboratuvarı bakımı
Bilgisayar ve çevre birimleri satın
alınması için teknik şartname
hazırlanması
Web sayfası tasarım
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Online başvuru
Online başvuru
Online başvuru
Online başvuru
İş talep
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
10 Dakika
10 Dakika
Değişken
1-3 Gün
7 Saat
İş talep
3 Saat
İş talep
İş talep
İş talep
İş talep
İş talep
İş talep
İş talep
İş talep
İş talep
1 Saat
7-15 Gün
1-3 Gün
1 Gün
1 Hafta
3 Saat
1 Gün
Değişken
Değişken
Online başvuru
3 Gün
Talep yazısı
Değişken
Resmi talep yazısı
Değişken
Resmi talep yazısı
Değişken
34
35
Masaüstü yazılım
Masaüstü yazılım güncelleme
Otomasyon kullanıcı yetkilendirme
İnternet bağlantı hızı arttırımı
Web sayfası içeriklerinin oluşturulması
Grafik tasarım
Antivirüs programı
Eğitim alanındaki faaliyetlere teknik
destek verme
Yazılım ihtiyaç tespitleri
Sistem merkezine ilave edilen sunucu
ayarları
Yazıcı kurulumu ve bakımı
Bilgisayarların donanım, bakım ve
onarımı
İlişik kesme
OKÜ Rektörlüğüne bağlı birimler ile
yazışmalar. (Görevlendirme isteği, izin
istekleri, vb.)
Taşınır mal işlemleri
Satınalma işlemleri
36
Güvenlik kameraları teknik problemleri İş talep
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
37
38
39
40
41
Kapalı devre yayın sistemi (Digital
Signage)
Görsel ve işitsel cihazların hazırlanması
(Seminer salonu, amfi hazırlıkları)
Kartlı geçiş sistemleri
Parmak izi okuyucu sistemleri
Proje çalışmaları
İş talep
İş talep
İş talep
İş talep
İş talep
İş talep
İş talep
Değişken
Değişken
1-3 Gün
Değişken
Değişken
Değişken
Sürekli
İş talep
Değişken
İş talep
Değişken
Hizmet talebi
Değişken
Hizmet talebi
Değişken
İş talep
Değişken
İlişik kesme formu
5-10 Dakika
Resmi yazı ve dilekçe
Değişken
Taşınır mal istek belgesi
İş talep
Değişken
Değişken
Değişken
İş talep
Değişken
İş talep
Değişken
İş talep
İş talep
İş talep
Değişken
Değişken
Değişken
Yeni yapılan binaların alt yapı ve
İş talep
Değişken
bağlantısının kurulması
Ana kampüs ve bağlı diğer Meslek
Problem çözüm süresi
43 Yüksekokulları arasında ağ problemleri Telefon ve/veya resmi yazı
kadar
çözümleri
Telefon ve/veya resmi yazı
Her yarıyal başlangıcında
44 Öğrenci maillerini toplu açma
Eduroam (Üniversiteler arası kablosuz
Telefon ve/veya resmi yazı
Sürekli hizmet
45
ağ) ağı hizmeti
Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyon
Telefon ve/veya resmi yazı
Sürekli hizmet
46
Programı hizmeti
Üniversite Personel Otomasyon
Telefon ve/veya resmi yazı
Sürekli hizmet
47
Programı hizmeti
Üniversite KBS (Kamu Harcama
Sürekli Hizmet
48 Yönetim Sistemi) Otomasyon Programı Telefon ve/veya resmi yazı
hizmeti
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
42
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
: Kenan YALDIZ
: Bilgisayar Teknikeri
: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
: 0328 825 1818/2105
: 0328 825 0097
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Kadir ULUDAĞ
Ünvanı : Daire Başkanı
Adres : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Telefon : 0328 825 18 18/2100
Faks
: 0328 825 00 97
E-Posta : [email protected]
a
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
95 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content