close

Enter

Log in using OpenID

başkent üniversitesi kalite mühendisliği sertifika programı

embedDownload
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI
EĞİTİM
KODU
EĞİTİM BAŞLIĞI
SÜRE
(saat)
Genel *
(Tüm
eğitimler
e genel
koşuldur)
I-Kalite Yönetimi’nin Temel
Bileşenleri
3
E1
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi Temel Eğitim
18
E2
E3
E4
ISO 9001:2008 Dokümantasyon
Eğitimi
İç Tetkik Eğitimi
Kalite Yönetiminde Olasılıkİstatistik
18
12
18
VARSA ÖN
KOŞULU
ÖZET İÇERİK
VERİLECEK
BELGE TİPİ
HİZMET
BEDELİ (TL)
+ KDV*
1200
Sınavda %70 başarı
Başarı Sertifikası
5500
Kalite ve Kalite Yönetimi ile ilgili
kavramlar ve Terminoloji: Kalitenin
temel bileşenleri: kalite kontrol, kalite
yönetimi, kalitesi sistemi, kalite
yönetim sistemi, verimlilik, sürekli
iyileştirme vb.
Genel
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi (KYS) Standardı prensipleri ve
KYS Şartları, Pratik çalışmalar
E1 veya
eşdeğer bir
eğitim
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi Standardı kapsamında
dokümantasyon sistemi- Pratik
çalışmalarla destekli
E1 veya
eşdeğer bir
eğitim
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi Standardı kapsamında kuruluş
içi kalite tetkikçisi yetiştirme amaçlı Pratik çalışmalarla destekli
Olasılık dağılımları,
Kesikli dağılımlar,
Sürekli dağılımlar,
Örnekleme dağılımları
Katılım sertifikası (2/3
saati tamamlayan
katılımcılar için)
Sınavda %70 başarı
Başarı Sertifikası
Katılım sertifikası (2/3
saati tamamlayan
katılımcılar için)
Sınavda %70 başarı
Başarı Sertifikası
Katılım sertifikası (2/3
saati tamamlayan
katılımcılar için)
Katılım Belgesi
5500
4000
5500
Tanımlayıcı istatistikler, istatistiksel
tahmin (nokta ve aralık tahmini),
hipotez testleri, regresyon analizi
1
EĞİTİM
KODU
E5
EĞİTİM BAŞLIĞI
E6
SÜRE
(saat)
12
VARSA ÖN
KOŞULU
E4
Kabul Örneklemesi
6
E5
E7
Problem Çözme Süreci ve Temel
Problem Çözme Araçları
6
E4
E8
Proses Yönetimi ve Proses
İyileştirme
6
E1
E9
Deney Tasarımı
12
E4
İstatistiksel Süreç (Proses)
Kontrol
6
ÖZET İÇERİK
VERİLECEK
BELGE TİPİ
Katılım Belgesi
İstatistiksel süreç kontrolü tanım ve
temel kavramlar
Değişken kontrol kartları,
Niteliksel kontrol kartları
Süreç yeterlik analizi
Kabul örneklemesi standartları,
Katılım Belgesi
Kabul örneklemesi süreci,
İşlem karakteristiği eğrisi
Tek, çift, sıralı ve çoklu örneklemli
planlar
Katılım Belgesi
• Eski yediler
Çetele diyagramı, Histogram, Pareto
analizi, Saçılım diyagramı,
Tabakalandırma analizi, Balık kılçığı
diyagramı, Kontrol kartları, 5 neden
analizi, Box-and-whisker plot
• Yeni yediler
İlişki diyagramı, Yakınlık diyagramı,
Sistematik diyagram, Matrix diyagram,
Ok diyagram, Matrix veri analizi,
Süreç karar program kartı
Süreç tanımı ve temel kavramlar
Katılım Belgesi
Süreç haritalama
Süreç performans ölçümü
Süreç iyileştirme süreci
Hipotez testleri. Tek faktörlü deney
planlaması. Rassal blok ve Latin kare
tasarım ve analizleri. Faktöriyel deney
tasarımı. 2k faktöriyel tasarım. Sabit ve
rassal faktör etkilerinde deney
tasarımı. Nested ve split-plot tasarım.
Katılım Belgesi
HİZMET
BEDELİ (TL)
4000
2200
2200
2200
4000
Ana eğitimden sonra seçilen bir veri
seti üzerinde uygulamalı olarak
eğitime devam edilir.
2
EĞİTİM
KODU
E10
EĞİTİM BAŞLIĞI
VARSA ÖN
KOŞULU
E8
ÖZET İÇERİK
Taguchi Yöntemleri
SÜRE
(saat)
9
VERİLECEK
BELGE TİPİ
Katılım Belgesi
HİZMET
BEDELİ (TL)
3000
E11
Sistem Benzetimi
18
E4
Benzetim, benzetim türleri, benzetimin
avantaj ve dezavantajları. Kalite
mühendisliğinde benzetimin yeri ve
rolü. Monte Carlo Benzetimi. Sistem
analizi. Benzetim ile süreç iyileştirme,
ürün ve servis kalitesinin ölçümü ve
geliştirilmesi, sistem kontrolü ve
eniyileme. Kesikli olay benzetimi.
Temel modelleme kavramları ile
model kurma. Girdi analizi. Rassal
sayı ve değişken üreteçleri. Doğrulama
ve geçerlilik. Çıktı analizi.
Katılım Belgesi
5500
E12
Güvenilirlik ve Sürdürülebilirlik
Mühendisliği
18
E4
Güvenilirlik ve bozulma fonksiyonları.
Sistem güvenirliğinin
değerlendirilmesi. Zamana ve
bozulmaya bağlı güvenilirlik.
Parametre tahmini ve güvenirlik testi.
Güvenirlik iyileştirme süreci: garanti
modelleri, önleyici bakım, tamir ve
modelleme. Uygulamalar.
Kalite ekonomisine giriş
Kalite maliyetleri ve önemi
Kalite maliyetlerinin sınıflandırılması
Kalite maliyetlerinin hesaplanması ve
raporlanması
QPR indexleri
Katılım Belgesi
5500
E13
Kalite Maliyetleri
6
Katılım Belgesi
2200
Taguchi’nin kayıp fonksiyonu,
Taguchi’nin “çevrim içi kalite kontrol”
ve “çevrim dışı kalite kontrol”
sistemleri. Taguchi’nin kalite felsefesi.
Taguchi yöntemlerinin ürün ve üretim
süreç tasarımlarında uygulanması.
Tolerans tasarımı ve analizinde
Taguchi yaklaşımı.
3
EĞİTİM
KODU
E14
EĞİTİM BAŞLIĞI
E15
Kalite Mühendisliğinde
Uygulamalı Konular
9
E16
Ölçümbilim ve Kalibrasyon
12
Verimlilik Yönetimi
SÜRE
(saat)
6
VARSA ÖN
KOŞULU
ÖZET İÇERİK
VERİLECEK
BELGE TİPİ
Katılım Belgesi
HİZMET
BEDELİ (TL)
2200
Kalite fonksiyon yayılımı - QFD,
Toplam verimli bakım - TPM, 5S,
Hata türü ve etkileri analizi – FMEA
Katılım Belgesi
3300
Yaygın hata tipleri ve belirsizlik
analizi,
Mekanik ve elektriksel ölçme
sistemlerinde zaman tanımlı
karakteristikler, Endüstriyel
otomasyonda ölçme ve kontrol
sistemleri,
Muayene prensipleri, pratiği ve nicel
analizi, Muayene teknolojileri: Ölçüm
enstrümanlarının karakteristikleri,
Görüntü işleme, optik muayene
yöntemleri, temassız muayene
teknolojileri
Katılım Belgesi
4000
Verimlilik kavramı, Verimlilik ölçme
ve değerlendirmede RaPMod sistemi,
Verimlilik artırma teknikleri
*3 ve daha fazla eğitim modulüne katılanlar ile Başkent Üniversitesi mensupları ve öğrencilerine %25 indirim,
10 ve üzeri eğitim alanlar için %50 indirim uygulanacaktır.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content