close

Enter

Log in using OpenID

Barbaros Hayrettın Paşa İlkokul

embedDownload
İLAN
Gaziosmanpaşa İlçesi Barbaros Hayrettın Paşa İlkokul-Ortaokulu kantini Okul Aile Birliği tarafından, 2886
sayılı devlet ihale kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü hükümleri
çerçevesinde ihale ile kiraya verilecektir.
1 - Pazarlığa Konulan Kantinin Bulunduğu Eğitim Kurumunun
a) Okulun Adı
: Barbaros Hayrettın Paşa İlkokul-Ortaokulu
b) Bulunduğu İl ve İlçe
: İstanbul / Gaziosmanpaşa
c) Kira Tespit Komisyonunca Belirtilen
1.950,00 TL
Muhammen Bedel
:
d) İhalenin Yapılacağı Yer
: G.O.Paşa Kaymakamlık Toplantı Salonu
e) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 19 Aralık 2014 Cuma
Saat:
10:30
f) Öğrenci Sayısı
: 1.866
g) Eğitim Şekli
: İkili Öğretim
h) Kira Harici Elektrik
Kantinciye aittir; Alan kişi Kendi Adına Abone Yapacak.
ı) Kira Harici Su
Kantinciye aittir; Alan kişi Kendi Adına Abone Yapacak.
j) Okulun Adresi
B.H.P.MAH.ERHAN ÇAVUŞOĞLU CAD.(1030 SOK.) NO:40 G.O.Paşa-İST.
50.207,00 TL
k)
Kantindeki demirbaş Eşyalar:
l) İhale Pazarlık Usulü Yapılacaktır.
2– İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş
sayılırlar. İleri de bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.
3 - İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranacak özellikler ile komisyona ibraz
etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.
4- İhaleye katılmak isteyenler, ihale ile ilgili şartnameyi Gaziosmanpaşa İlçe milli Eğitim müdürlüğü'nün T. C. Ziraat Bankası
Gaziosmanpaşa şubesindeki TR140001000592019638565006 nolu hesaba 100,00 TL yatırarark İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Muhasebe Bölümü'nden temin edebileceklerdir.
İhale herhangi bir nedenle yapılmayıp , iptal edilmesi durumunda doküman bedeli için yapılan ödeme geri talep
A )edilemez.
İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1. T.C. Vatandaşı Olmak,
2) İhaleye 61(altmış bir) yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilir. Şirketler, dernekler,
vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.
3. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
4. Başka bir kantin işletiyor olmamak.
5. İhalesine katılan okulun servis taşımacılığını yapmamak,
6. İhaleye vekaletle girilmez. Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası
tarafından çalıştırılamaz, resmi veya gayri resmi devir ve temlik yapılamaz.
7.Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır.
Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık,kurs bitirme
belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.
8- Yönetmelik ekinin (Ek2) 9’ uncu maddesi hükmü gereği, yapılacak ihalelere
katılacaklardan ilgili meslek odasından adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden
men yasağı olmadığına dair belge istenecektir.
9- İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir.
10- Geçici teminat muhammen bedelin yıllık kira bedelinini % 30’ u olan
4.972,50 TL
olup Gaziosmanpaşa Mal Müdürlüğüne makbuz karşılığı yatırılacaktır.
B) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR :
1. İkametgah Senedi,
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
3. Sabıka kaydı,
4. Başka bir kantin çalıştırmadığına dair taahhütname (İ.K.E.O.),
5. Meslek yeterlilik belgesi, (Ustalık, kalfalık, veya kantin işletme belgesi,) (ASLI)
6. İhaleden Men Yasağı olmadığına dair yazı.(İ.K.E.O)
7.Okulun servis taşımacılığı yapmadığına dair yazı. (İlgili okul Müdürlüğünden)
8) Geçici Teminat Bedel Makbuzu (Mal Müdürlüğünden Alınan)
NOT :İhale Komisyonuna verilecek belgerin tümü asıl evrak olacaktır.
12 Aralık 2014 Cuma
19 Aralık 2014 Cuma
İş bu ihale
günü saat :
10:30 'dan
günü saat : 10:30 a kadar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, http://istanbul.meb.gov.tr adresinde,
Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün http://gaziosmanpasa.meb.gov.tr/ adresinde ve Müdürlüğümüz
ilan panosunda ve ilgili okul kapısında asılı kalacaktır.
10:30
Evrak teslimi : 19 Aralık 2014 Cuma
günü saat :
'a Kadar
İlçemiz, Milli Eğitim Müdürlüğü, Muhasebe Bölümüne teslim edilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
207 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content