close

Enter

Log in using OpenID

adcr anabilim dalı klinik çalışma talimatı

embedDownload
AĞIZ, DİŞ ve ÇENE RADYOLOJİSİ
ANABİLİM DALI
KLİNİK ÇALIŞMA TALİMATI
Hazırlayan:
Yrd. Doç. Dr.
Elif TARIM ERTAŞ
Kontrol Eden:
Doç. Dr. Şükrü ENHOŞ
Yönetim Temsilcisi
Doküman No
TL-02
Yürürlüğe Gir. Tar.
01.01.2014
Revizyon No
01
Revizyon Tarihi
10.07.2014
Sayfa No
Sayfa 1 / 2
Onaylayan:
Prof. Dr. Tancan UYSAL
Dekan
1. AMAÇ
Talimatın amacı; İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda yürütülen
faaliyetlerin tanımlanmasıdır.
2. UYGULAMA ALANI (KAPSAM)
Bu talimat; İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nı kapsar.
3. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasından; İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim
Dalı’nda görev yapan personel sorumludur.
4. TANIMLAR
5. UYGULAMA
5.1.Hasta Kayıt Birimi’nden, “Hasta Tanıtım Kartı” bastıran hastalar, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi A.D.’na
gelir ve hasta yönlendirme ekranından isimlerini takip ederler.
5.2.Muayeneyi yapacak hekim, bilgisayarda hasta çağır butonuna basarak sıradaki hastayı çağırır. Diş hekimi
tarafından anamnezi alınarak sistemde bulunan anamnez kısmında gerekli bilgiler yazılır. Gerekli
görüldüğünde, hastanın onamı alınarak, onam formu imzalatılır, muayenesi yapılır. Yapılan muayene ve
tedaviler hasta kartına işlenir.
5.3.Diş hekimi tarafından tanıya yardımcı olacak panoramik ve periapikal röntgen filmlerinin istemi hasta
kartına kaydedilir.
5.4.Diş hekimi tarafından periapikal, panoramik röntgen veya dental tomografi kullanılır.
5.5.Çekilen röntgenler teknisyenler tarafından sisteme kaydedilir.
5.6.Çekilen röntgenlerle birlikte klinik ve radyolojik muayenesi tamamlanan hastaların önerilen tedavi
planları hazırlanır.
5.7.Diş hekimi tarafından muayene ve tetkik sonucuna göre hasta, ilgili tedavilerin yapılması için gerekli
kliniklere (Periodontoloji, Ortodonti vs.) yönlendirilir.
5.8.Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniği’nde hasta muayenesi sırasında hekimlerin hijyen ve sağlık
açısından önlük giymeleri, maske takmaları ve eldiven kullanmaları gerekmektedir.
5.9.Klinik sorumlu öğretim üyesi tarafından, kliniğin genel temizliği “PRO-04 Hijyen ve Temizlik
Prosedürü” doğrultusunda temizlik görevlilerine yaptırılır. “Temizlik Kontrol Formu” ile takibi yapılır.
5.10.Temizlik personeli, klinikte kullanılan alet ve cihazların dezenfeksiyonu, merkezi sterilizasyon
ünitesine götürerek “TL-42 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Çalışma Talimatı” doğrultusunda yaptırır.
5.11.Klinik temizlik görevlileri tarafından toplanan tıbbi atıkların kontrolü, klinik sorumlusu tarafından
“PRO-05 Tıbbi ve Diğer Atık Kontrolü Prosedürü” doğrultusunda yapılır.
AĞIZ, DİŞ ve ÇENE RADYOLOJİSİ
ANABİLİM DALI
KLİNİK ÇALIŞMA TALİMATI
Hazırlayan:
Yrd. Doç. Dr.
Elif TARIM ERTAŞ
Kontrol Eden:
Doç. Dr. Şükrü ENHOŞ
Yönetim Temsilcisi
Doküman No
TL-02
Yürürlüğe Gir. Tar.
01.01.2014
Revizyon No
01
Revizyon Tarihi
10.07.2014
Sayfa No
Sayfa 2 / 2
Onaylayan:
Prof. Dr. Tancan UYSAL
Dekan
5.12.Klinik sorumlusu tarafından klinikte kullanılan cihazların bakımı ve onarımı bakım onarım
talimatlarına göre yaptırılır. Arızalanan cihazlar için “Bakım/ Onarım ve Kalibrasyon İstek Formu”
doldurarak onarımı yaptırılır.
5.13.Klinikte biten sarf malzemeler “Taşınır İstek Fişi” ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinden talep edilir.
5.14.Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve Adliyeden sevk edilen adli vakalarda; hasta muayene edildikten sonra
diş tabibi kararını bildirir. “Adli Vaka Muayene Formu” üç nüsha olarak doldurulur. Raporun aslı hastaya
verilir, diğer nüshası da faturalandırma biriminde kalır.
6. REFERANS DOKÜMANLAR
6.1. (FR-20) TAŞINIR İSTEK FİŞİ
6.2. (FR-28) ADLİ VAKA MUAYENE FORMU
6.3. (FR-37) TEMİZLİK KONTROL FORMU
6.4. (FR-40) AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ A.D. HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
6.5. (FR 41) ADÇR DENTAL VOLUMETRİK TOMOGRAFİ İSTEK VE ONAM FORMU
6.6. (FR-43) RÖNTGEN İSTEK FORMU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
278 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content