close

Enter

Log in using OpenID

ders tanıtım ve değerlendirme

embedDownload
DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME
Kodu: 0513061
Yarıyılı
Grup(lar)
5
1
Dersin Türü
Dersin Adı: AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Dili
Teorik
Uyg.
Lab.
Türkçe
4
0
0
Temel Alan
Temel Alan Meslek Dersi
Seçimlik
Yürütücü(ler)
Y.Doç.Dr. Seyfullah KEYF
Ders Verme Aracı
Projeksiyon Cihazı
Dersin İçeriği
1.
2.
1.
2.
1.
2.
Yararlanılan Kaynaklar
3.
4.
5.
Ödev ve Proje Konuları
Lab. Deney Konuları
Bilgisayar Yazılımları
Diğer Etkinlikler
Başarı Değerlendirme
Sistemi
ECTS
7
Üniversite Sosyal
Seçimlik
Tanıtım ve Tarihçe / Kaynaklar / Temel Kavramlar / Birimler, Boyutlar, Boyutsuz
Gruplar, Boyut Analiz / Akışkanlar, Özellikleri ve Sınıflandırma / Hidrostatik /
Hidrodinamik; Temel Denklemlerin Türetilmesi ve Uygulanması / Akış
Sınıflandırılması; Sıkışmaz ve Sıkışabilir Akış / Newtonyan ve Newtonyan Olmayan
Akışkanlarla Temel Uygulamalar ve İlgili Ekipmanlar; Boru içinde Akış, Pompalama,
Karıştırma, İki Fazlı Akış / Ölçme Teknikleri ve İlgili Cihazlar
Dersin Hedefleri
Dersin Çıktıları
(Kazandırdığı Bilgi ve
Beceriler)
Kredi
4
Meslek
Seçimlik
Öğrencilere akışkanlar mekaniği konusunda temel eğitimi vermek ve konunun
kimya mühendisliğine ilişkisini kavratmak.
Öğrencilere akışkanlar mekaniği ve ilgili matematiğin temel prensip ve
yöntemlerini kimya mühendisliği problemlerinin çözümü için uygulama deneyimi
kazandırmak
Öğrencilere akışkanlar mekaniği konusunda temel eğitimi vermek ve konunun
kimya mühendisliğine ilişkisini kavratmak.
Öğrencilere akışkanlar mekaniği ve ilgili matematiğin temel prensip ve
yöntemlerini kimya mühendisliği problemlerinin çözümü için uygulama deneyimi
kazandırmak.
Akışkanlar Mekaniği Ders Notları, Hazırlayan Prof.Dr.Sema Baykara.
C., Geankoplis,” Transport Processes and Unit Operation”, Prentice Hall Int, Inc.
1993.
Haluk Örs, Akışkanlar mekaniği. İstanbul : Boğaziçi Üniversitesi, 1999.
R. E. Bird, W.E. Stewart, E.N. Lightfoot,”Transport Phenomena”John WILEY &
Sons Inc. Second Edition,2002
J. O. Wilkes,” Fluid Mechanics for Chemical Engineers”, Prentice Hall,1999
Toplanmayan ödevler verildi
Müfredatta ayrı uygulama saatleri olmamakla birlikte, örnek problemler ders sırasında
yeri geldikçe çözülmektedir.
Adedi
Etki Oranı, %
Dönem İçi Sınavlar
2
60
Kısa Sınavlar
-
-
Ödevler
10
-
Projeler
-
-
Dönem Ödevi
-
-
Laboratuar
-
-
Diğer
-
-
Final sınavı
1
40
DERS PLANI
Hafta
Konular
1
Akışkanlar Mekaniğinin Tanıtımı ve Tarihçesi/ Önerilen Kaynaklar
2
Temel Kavramlar/ Birimler, Boyutlar, Boyutsuz Gruplar
3
Akışkan Özellikleri/Akışkanların Sınıflandırılması/Hidrostatik
4
Süreklilik Denklemi,Momentum Denklemi, Navier-Stokes Denklemi
5
Enerji Denklemi, Bernoulli Denklemi
6
Enerji Denklemi, Bernoulli Denklemi
7
Newtonsal ve Newtonsal Olmayan Sıvıların Borular İçinde Akışı
8
Newtonsa lve Newtonsal Olmayan Sıvıların Borular İçinde Akışı
9
Newtonsal ve Newtonsal Olmayan Sıvıların Borular İçinde Akışı
10
Sıvıların Pompalanması ve Pompalar
11
Sıvıların Karışması ve Karıştırıcılar
12
Gazların Borular İçinde Akışı ve Kompresörler
13
Gaz-Sıvı Karışımlarının Borular İçinde Akışı
14
Ölçme Teknikleri ve Cihazları
15
Sınav sorularının çözülmesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
153 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content