close

Enter

Log in using OpenID

10/9/2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23695 https

embedDownload
10/9/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23695
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
23588
İlanın Çıkılacağı yer
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ--->EĞİTİM FAKÜLTESİ--->EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ--->EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Kadro Ünvan
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ales Puanı
70
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
50
Kadro Derecesi
4
Duyuru Başlama Tarihi
09.10.2014
Son Başvuru Tarihi
23.10.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
28.10.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
24.10.2014
Sınav Giriş Tarihi
27.10.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Eğitim Fakültesi
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
www.kafkas.edu.tr
ÖZEL ŞARTLAR
Eğitim Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olmak veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gaze
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23695
1/2
10/9/2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23695
1-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar a
3-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Adayların başvurdukları bölüm, anabilim dalını, adres ve telefon numaralarını gösterir dilekçelerine; Özgeçmişlerini, öğrenim durum belgesinin (lisans) noter tasdikli sur
ibraz etmesi, transkripti (not döküm belgesi), varsa eserlerini, iki adet fotoğraf, bir adet nüfus cüzdanı sureti, adli sicil beyanı ve erkek adayların askerlik durum belgelerini, daha
çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, ALES’den 70 puan, Yabancı Dilden 50 puan aldığını gösterir belgelerinden oluşan bir dosya ile ilan edilen birime, şahsen veya posta ile baş
gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)
Her aday ancak bir kadroya başvuru yapabilecektir.
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=23695
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
322 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content