close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Eğitimi açılması

embedDownload
DUYURU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantı Sayısı
1538
Karar Sayısı
18893
Tarih
11.03.2014
Yönetim Kurulu 11.03.2014 Pazartesi günü saat 12:00’de Dekan Prof.Dr. Maksut
COŞKUN’un başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Karar No: 18893- Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.01.2014 tarih
ve 668 sayılı yazısı görüşüldü.
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Eğitimi açılması planlanan dersler ve sorumlu
öğretim üyelerinin aşağıdaki şekli ile kabulüne ve Rektörlüğe arzına oybirliği ile karar verildi.
Ders Adı
ECZ507 Analitik Validasyon
ECZ 281 Analitik Kimya I Teorik
ECZ520 Etnofarmasi ve Alternatif Tedavi Yöntemleri
ECZ552 Tıbbi Bitkiler ve Eczacı: Güncel Başlıklar
ECZ481 Farmakognozi III
ECZ514 Fitoterapötikler I
ECZ513 OTC İlaçlar
Sorumlu Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Erdal DİNÇ
Yrd.Doç.Dr. Saadet DERMİŞ
Prof.Dr. Ayşegül GÜVENÇ
Doç.Dr.Ayşe Mine ÖZKAN
Doç.Dr. Özlem BAHADIR ACIKARA
Doç.Dr. Arzu ONAY BEŞİKCİ
Prof. Dr. Maksut COŞKUN
(Dekan)
Prof. Dr. Nilüfer TARIMCI
Doç.Dr. Arzu BEŞİKÇİ
01 Nisan 2014
Prof. Dr. Fügen AKTAN
Doç. Dr. Betül SEVER YILMAZ
Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY
Yrd.Doç.Dr. Tangül ŞENBAHADIR
ACIKARA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content