close

Enter

Log in using OpenID

acıbadem üniversitesi

embedDownload
1
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ
(ASEGEM)
SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI
SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI 4 Mart- 24 Nisan 2014 tarihlerinde Kerem
Aydınlar Kampüsü'nde gerçekleştiriliyor.
Etik, Hukuk ve Adli Tıp akademisyenleri ve uzmanlarının yer aldıkları eğitimde, kuramsal
bilgiler, mesleki uygulamalarla bütünleştirilerek işleniyor.
Sağlık ve Hukuk profesyonelleri, Sağlık Yöneticileri için, sürekli mesleki gelişimde, bilgi,
tutum ve değerler bilgisini bütünleştiren zengin ve verimli bir öğrenme ortamı sunuluyor.
PROGRAM İÇERİĞİ
TARİH
4 Mart 2014
6 Mart 2014
KONU
EĞİTMEN
AÇILIŞ- Kavramsal Çerçeve ve Giriş
Sağlık Çalışanlarının Mesleki Sorumluluğu
(Disiplin, Sağlık Bakanlığı ve Mesleki Kurumlar
Yaptırımları)
Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
(Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıp Tarihi ve Etik A.D.)
Prof. Dr. Turan Yıldırım (Marmara
Üniversitesi, İdare Hukuku A.D)
Dr. Muhtar Çokar
(İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı )
Sağlık Kurumlarının (Kamu, Özel) İdari ve Hukuki
Sorumluluğu
11 Mart
2014
Dünden Bugüne Sağlık Sistemi ve Sağlık Mevzuatı
13 Mart
2014
Sağlık Çalışanının Hukuki Sorumluluğu (Sözleşme –
Haksız Fiil - Kamu Görevlilerinin Kişisel
Sorumluluğu
18 Mart
2014
Sağlık Hukukunda Malpraktis, Komplikasyon
Prof. Dr. Turan Yıldırım
(Marmara Üniversitesi, İdare Hukuku,
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,
Hukuk Fakültesi Dekanı)
Av. Serpil Öktem
(Avukat İstanbul Barosu)
Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
(Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıp Etiği A.D.)
Uzm. Volkan Yılmaz
(Bilgi Üniversitesi)
Av. Sunay Akyıldız
(Avukat İstanbul Barosu)
Doç. Dr. Işıl Pakiş
(Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Adli Tıp A.D.)
2
20 Mart
2014
Sağlık Çalışanının Cezai Sorumluluğu
25 Mart
2014
Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası
27 Mart
2014
Sağlık Çalışanlarının Hakları (Hekimin Özlük
Hakları)
Prof. Dr. Hamide Zafer
(Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi
Hukuku A.D.)
Yrd. Doç. Dr. Salih Önder Yeşiltepe
(Medipol Üniversitesi, Ticaret Hukuku
A.D.)
Arş. Gör. Ahmet Yağlı
(Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Uzm. Dr. Gülsüm Önal
(Deontolog, Şişlli Etfal Hastanesi)
1 Nisan 2014
Hasta Güvenliği (Risk Yönetimi, Uluslararası Hasta
Güvenliği Hedefleri)
3 Nisan 2014
Etik ve Hukuk Yönüyle Aydınlatılmış
Onam/Hastanın Rızası
8 Nisan 2014
Mesleki Gizlilik, Mahremiyet,
(Tıbbi Kayıtlar ve Verilerin Gizliliği)
Uzm. Dr. Ayşegül Aksakal
(Bilgi Üniversitesi Uluslararası Hukuk
Bölümü)
10 Nisan
2014
Üreme ve Hukuk (Yaşamın Başlangıcı, Abortus,
Yardımcı Üreme Teknikleri, Sterilizasyon, Genetik
Tanı, Yasal Mevzuat)
Dr. Muhtar Çokar
(İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı )
Av. Habibe Yılmaz Kayar
(Avukat İstanbul Barosu)
15 Nisan
2014
Yaşam Hakkı (Terminal Dönem hastalar, tedavinin
sonlandırılması, Tedaviyi Red Hakkı, Hekim Seçme
Hakkı, Ötanazi)
17 Nisan
2014
Etik Yönüyle Tıbbi Araştırmalar Etik Kurullar
22 Nisan
2014
Adli Psikiyatri ve Cezai Ehliyet Kavramı
24 Nisan
2014
Değerlendirme, Sertifika Takdimi,
Kapanış Kokteyli
Opr. Dr. Hasan Kuş
(Acıbadem Üniversitesi Genel
Sekreteri)
Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
(Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıp Tarihi ve Etik A.D.)
Av. Serpil Öktem
(Avukat İstanbul Barosu)
Prof. Dr. Sultan Uzeltürk
(Yeditepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, Anayasa Hukuku)
Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
(Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıp Tarihi ve Etik A.D.)
Prof. Dr. Cem İncesu
(Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Psikiyatri A.D.)
Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
(Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıp Tarihi ve Etik A.D.)
Prof. Dr.Turan Yıdırım
(Marmara Üniversitesi, İdare Hukuku,
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,
Hukuk Fakültesi Dekanı)
Dr. Muhtar Çokar
(İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı )
3
 Eğitim Tarihi: 4 Mart 2014 – 24 Nisan 2014
(Haftada 2 gün, 16 oturum, 32 saat (hafta içi 2’şer gün Salı Perşembe, 19.00-21.00)
 Koordinatörler: Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman, Prof. Dr. Turan Yıldırım, Dr. Muhtar
Çokar
 İlgili Grup: Sağlık Çalışanları (Hekimler, Hemşireler, Ebeler ve diğer yardımcı sağlık
çalışanları), Akademisyenler, Sağlık kurumu yöneticileri, Hukukçular, diğer ilgililer.
 Kontenjan: 25 kişi
 Eğitim Yeri : Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü İçerenköy Mah.
Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir / İSTANBUL
 Eğitim ücreti : 1000 TL
Baroya Kayıtlı Hukukçular, Öğrenciler ve Acıbadem Kurumu çalışanlarına özel :
800 TL
 İletişim
: Elif YÜKSEL
Tel :0 (216) 500 43 33
[email protected]
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
278 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content