close

Enter

Log in using OpenID

Sorumluluklarımız

embedDownload
SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI
Sağlık ve Eğitim Vakfı; Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir
Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Talas Amerikan
Ortaokulu mezunları tarafından 1968 yılında kurulmuştur.
Gelişen Türkiye’ye hizmet ilkesini temel alan vakıf, gelişen
ve değişen dünyada; uluslararası eğitim standartlarını
benimseyerek, akademik düzeyi ve sosyal bilinciyle
fark yaratan bireyler yetiştiren, köklü eğitim kurumlarını
geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmaktadır.
Sağlık ve Eğitim Vakfı, hizmet verdiği alanlarda tüm
kurumlarıyla, geçmişten gelen güçlü geleneği geleceğe
taşımayı hedeflemektedir. SEV; Türk eğitim sisteminde
önemli bir yere sahip olan Amerikan Liseleri ile yardımsever,
yaşadığı topluma ve dünyaya saygılı, kendine güvenen, ne
istediğini bilen öğrenciler yetiştirirken üstün nitelikli eğitim ve
sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmakta, yayıncılıkta ise çocuk
edebiyatına yön verecek kitaplar üreterek kaliteli ve güvenilir
referans yayınlara imza atmaktadır. Sağlık alanında ise,
bölgenin en köklü, güvenilir hastanesi olma özelliğini taşıyan
Gaziantep SEV Amerikan Hastanesi ile hizmet vermektedir.
SEV AMERİKAN
HASTANESİ
2
SEV YAYINCILIK EĞİTİM
VE TİC. A.Ş
SEV’e bağlı kurum ve kuruluşlar:
Üsküdar Amerikan Lisesi
İzmir Amerikan Koleji
Tarsus Amerikan Koleji
* Sev Amerikan Koleji
Üsküdar SEV İlköğretim Okulu
İzmir SEV İlköğretim Okulu
Tarsus SEV İlköğretim Okulu
SEV Amerikan Hastanesi
SEV Yayıncılık Eğitim ve Tic. A.Ş.
* 2014 Eylül ayında açılacaktır.
SEV; faaliyet alanında bulunan tüm hizmetleri sürekli
geliştirmek ve çağdaş dünyanın araçlarını kullanırken
özünü ve değerlerini korumak vizyonuyla hareket
etmektedir. Çoğunluğu Amerikan Okulları mezunlarından
oluşan Mütevelli Heyeti ve heyetin seçtiği Yönetim Kurulu
tarafından idare edilen SEV’de, Mütevelliler ve Yönetim
Kurulu üyeleri gönüllü olarak hizmet vermektedir.
3
İÇİNDEKİLER
KURALLARIN RUHU
EĞİTİMDEKİ MİSYONUMUZ
DEĞERLERİMİZ
YASALARA VE SORUMLULUKLARA UYUM
İNSAN VE ÇALIŞAN HAKLARI
ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK
PAYDAŞLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
SİYASİ ÇALIŞMALAR
SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS VE ŞİRKETLERE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
Sivil toplum örgütleri ile ilişkiler
İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilişkiler
Müşterilerimiz ve velilerle ilişkiler
Rakiplerimizle ilişkiler
Medya ve sosyal medya ile ilişkiler
KURUMSAL VE KİŞİSEL ÇIKARLAR
Çıkar çatışmasının tanımı
Hediyeler alma/verme ve bunlardan çıkar sağlama
Vakıf dışındaki sorumluluklar
KURUMSAL VARLIKLARIN VE BİLGİLERİN KORUNMASI
4
Vakıf varlıklarının korunması
Bilgi işlem kaynaklarının kullanımı
Telif hakları
Eğitim, ürün ve hizmet kalitesi
Görevi kötüye kullanma ve ihlal
5
KURALLARIN
RUHU
• Sağlık ve Eğitim Vakfı ve bağlı kuruşlar için, ‘Etik
Kurallar’, tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza
ve tüm üçüncü parti kurumlara, toplumdaki
konumumuz hakkında yol gösteren; toplumla
iletişim halindeyken kaçınacağımız şeyleri belirten,
her koşulda yukarıda bahsedilen prensiplerin ve
değerlerin akıldan çıkmamasını hatırlatan, bir yol
göstericidir.
• Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın amacı, değerlerimiz
ve etik yaklaşımımız konusunda farkındalığı,
hassasiyeti ve bilinci arttırarak kurumsal etik
değerlerimize uygun bir kültür yaratmaktır.
6
• ‘Etik Kurallar’, kurumlarımızın üçüncü şahıslarla
olan ilişkilerinde, sadece yasal ve ticari anlamda
değil, etik anlamda da davranışlarımızı yönlendiren
bir rehber olmayı amaçlamaktadır. Bu yüzden,
‘Etik Kurallarımız’ üyelerimiz, öğrencilerimiz,
velilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız,
rakiplerimiz, mezunlarımız, hükümet ve yönetim
çalışanları, tedarikçilerimizle birlikte tüm yerel ve
uluslararası bütün üçüncü taraf kuruluşlara karşı
davranışlarımızı belirler.
7
EĞİTİMDEKİ
MİSYONUMUZ
Gelişen ve değişen dünyada; uluslararası eğitim
standartlarını benimseyerek, akademik düzeyi ve sosyal
bilinciyle fark yaratan bireyler yetiştiren köklü eğitim
kurumlarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak.
8
9
DEĞERLERİMİZ,
PAYDAŞLARIMIZA
KARŞI
sorumluluklarımız
Değerlerimiz, paydaşlarımıza olan sonsuz
bağlılığımızı tanımlar. Bunun sonucu olarak,
• Toplumumuzun, toplum sağlığı, eğitim ve refah
seviyesi yüksek bir toplum olması yönünde
dürüstlük ve güvenle çalışarak, topluma ve çevreye
saygı ile yaklaşıyoruz.
• Eğitim sisteminde liderliği alarak, daha modern
ve ilerici bir eğitim sistemi standardı koymayı
amaçlıyoruz.
10
• Toplumumuzla ve paydaşlarımızla olan
ilişkilerimizde sorumlu ve şeffaf davranıyoruz.
• Sevgi dolu ve koruyucu eğitim kurumlarımızı
geliştirmek adına, tüm çalışanlarımıza,
öğrencilerimize ve paydaşlarımıza adil yaklaşıyoruz.
11
&
YASALARA
SORUMLULUKLARA
UYUM
• Türkiye kapsamındaki tüm çalışmaları ve aktiviteleri,
Türk yasaları ve uluslararası kurallar çerçevesinde
gerçekleştirmeyi kabul ederiz.
• Tüm kurumlarımız ve üyelerimiz ile yasama organlarıyla
olan ilişkilerimizde doğru ve zamanında hareket etmeye
önem veririz.
• Her kurumumuzun benzersiz tarihi ve kültürünü
düşünerek, tüm işlemlerimizde yasalara, düzenlemelere
ve uluslararası standartlara göre hareket ettiğimizi kabul
ederiz.
12
13
• İnsan haklarına, kişilerin bireysel farklılıklarına ve
özelliklerine saygı duyarız.
İNSAN
&
ÇALIŞAN
HAKLARI
14
• Kurumlarımızda, çalışanlarımıza ve işe başvuran
adaylarımıza eşit fırsatlar sunarız.
• Kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğini koruruz.
• Cinsiyet, ırk, din, medeni durum, siyasi fikirler,
yaş, engelli olma vs. gibi durumlar nedeniyle
ayrımcılık yapmayı reddederiz.
• Çalışanlarımız ve öğrencilerimiz
için kendilerini, güvenli, rahat ve değerli
hissedecekleri, yüksek standarda sahip kurumlar
sağlarız.
• Çevreye daha duyarlı ve daha teknolojik kurumlar
sağlamak amacı ile değerlerimizi geliştiririz.
• Çalışanlarımızın, öğretmenlerimizin ve
öğrencilerimizin performansını geliştirmeye yönelik
olarak bu gruplardan her birine gerekli çalışma
koşullarını, sistemleri ve araçları sağlarız.
• Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin toplumda
lider olarak yetişmelerini sağlamak için, okul dışı
aktivitelerini destekleriz.
• Çalışanlarımızın sosyal hayatlarının zenginleşmesi
adına, boş zamanlarında gerçekleştirdiği aktiviteleri
destekleriz.
• Kurumlarımızda tehdide, bezdiriye (mobbing) ve
kişilerin her anlamda suistimaline (duygusal, sözlü,
fiziksel ve sanal) karşı çıkar ve reddederiz.
• Çalışanlarımızın ve öğrencilerin kişisel değerlerine
dikkat ederek, onların onur ve şereflerinin
korunmasına dikkat eder ve değer veririz.
• Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin
performanslarını, uluslararası düzeyde kabul
edilmiş yöntemler ve araçlarla değerlendiririz.
15
ÇEVRE,
SAĞLIK VE
GÜVENLİK
Köklü kurumlardan
oluşmuş bir vakıf olarak;
• Çevre sağlığına dikkat eder, bu konularda yasalar
ve düzenlemelere uygun davranmaya hassas
yaklaşırız.
• Kurumlarımızda geri dönüşüm projelerini
geliştirerek, kirliliği ve çöp miktarını azaltmaya
çalışırız.
• Enerjinin ve suyun korunması konseptini
geliştirmeye çalışırız.
• Çalışanlarımıza ve öğrencilerimize çevre
konusunda daha hassas bireyler olmaları için
gerekli eğitimleri sağlarız.
16
• Tüm operasyonlarımızda, sağlık ve güvenlik ile
ilgili tüm yasalara ve standartlara riayet ederiz.
• Alkol, uyuşturucu ve iş performansını
etkileyebilecek her türlü ürünün kullanımını engeller
ve yasaklarız.
• Özellikle çalışma günleri olmak üzere,
kampüslerimizde ve ofislerimizde sigara kullanımını
engeller ve yasaklarız.
• Bu kuralların uygulanmasının, birbirimize karşı bir
sorumluluk olduğu bilinci ile hareket ederiz.
17
PAYDAŞLARIMIZA
karşı
Sorumluluklarımız
Köklü kurumlardan
oluşmuş bir vakıf olarak;
• Vakfımızın kaynaklarını ve varlıklarını, paydaşlarımızın
çıkarlarını koruma amacı ile verimli şekilde yönetiriz.
• Karar alma aşamalarında paydaşlarımızın görüşlerini
dikkate alırız.
• Türkiye yasaları ve ilgili sektördeki uluslararası yönetim
organlarının prosedürleri ile tam bir işbirliğiyle hareket
ederiz.
• Yatırımlarımızı, finansal büyümeyi sağlayacak ve
istihdamı arttıracak alanlarda yapmaya ve sürdürmeye
önem veririz.
• Tüm hareketlerimizi, kurumlarımızın zengin tarihi ve
kültürü sayesinde oluşmuş beklentileri karşılayacak
şekilde gerçekleştiririz.
• Stratejilerimiz ve günlük hareketlerimiz hakkında
paydaşlarımızı doğru ve zamanında bilgilendireceğimize
söz veririz.
18
19
SİYASİ
ÇALIŞMALAR
Çalışanlarımız ve
öğrencilerimiz,
• Çalışma/okul saatlerinde ve vakfa ait tüm alanlarda,
hiçbir şekilde, siyasi çalışmalara katılamaz veya siyasi
çalışmalara desteğini gösteremez.
• Çalışma arkadaşlarına bu konularda baskı
uygulayamaz.
• Bununla birlikte, okul/iş dışı zamanlarda ve işini
aksatmamak şartıyla, vakfımızla bağlantılı hiçbir ismi,
pozisyonu ve kaynağı kullanmamak kaydı ile siyasi
çalışmalara katılma konusunda tamamen serbesttirler.
20
21
SOSYAL
SORUMLULUK VE
GÖNÜLLÜLÜK
Çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi aşağıdaki
konularda eğitir ve bunun bir kurum politikası
olduğunu hatırlatırız.
• Sosyal duyarlılık konusunda,
• Toplumun ve çevrenin refahı ve gelişimi konusundaki
projelere katılımda,
• Çevre, eğitim, spor ve sağlık konularındaki sosyal
aktivitelere ve projelere katılımda ve paydaşlarımızı
katılmaya teşvik etmede,
• Kurumlarımızın varlıklarını ve çevreyi koruma
konusunda.
22
23
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS VE
ŞİRKETLERE KARŞI
SORUMLULUKLARIMIZ
Sivil toplum
örgütleri ile olan
ilişkilerimizde;
• Yasalara, prosedürlere ve kurumumuzun
değerlerine uygun hareket ederiz.
• Hiçbir paydaşımızın, kurumsal ilişkilerde
rüşvet ve yolsuzluk olaylarına dahil
olmasına izin vermeyiz.
• Doğru, kesin, zamanında ve şeffaf
bilgiler sunarız.
• Paydaşlarımızın gizliliğini koruruz.
• Her türlü alım-satım, hazırlıkları ve
anlaşmalar için görüşmelerde bulunan
tüm çalışanlarımızı, her türlü açıklama,
deklarasyon ve yazışmaları şeffaf bir
şekilde bildirmekle sorumlu tutarız.
24
İş ortaklarımız ve
tedarikçilerimizle
olan ilişkilerimizde;
• Her zaman dürüst ve adil davranırız.
• Etik Kurallarımıza uygun davranmalarını
ve bizimle aynı değerleri paylaşmalarını
bekleriz.
• Tüm çalışmalarında, yasalara,
talimatname ve kurallara uygun
davranmalarını zorunlu kılarız.
• Çevrenin korunması ile insan ve çalışan
hakları konusunda hassas davranılmasını
zorunlu kılarız.
25
Müşterilerimiz ve
velilerimizle olan
ilişkilerimizde;
Rakiplerimizle olan
ilişkilerimizde;
Medya ve sosyal
medya ile olan
ilişkilerimizde;
• Yayınlarımızı ve hizmetlerimizi satın
alan müşterilerimizin mutluluğunu ve
memnuniyetini ön planda tutarız.
• Rekabet kurallarına, yasalara ve
talimatlara uygun hareket edeceğimize
söz veririz.
• Talepleri ve soruları ilgili departmana
yönlendiririz.
• Adaletsiz ve yanıltıcı faaliyetlerden
uzak dururuz.
• Çalışanlarımızın da rekabet
kurallarına, yasalara ve talimatlara
uygun hareket etme konusunda
hassas olmasında ısrar ederiz.
• Fikirlerine, isteklerine ve şikayetlerine
önem veririz, alacağımız kararlarda
onları da düşünürüz.
• Mümkün olan en iyi yayınları ve
servisi sunmaya çalışırız.
• Bununla birlikte, sektördeki anlayışın
önemini göz önünde bulundurarak,
velilerimize birer müşteri gibi
yaklaşmayız.
26
• Rakiplerimiz ve yönetimleri hakkında
olumsuz yorumlarda bulunmayız.
• Medyaya ve sosyal medyaya, eşit
ve adil davranma konusunda dikkatli
davranırız.
• Şeffaf ve adil iletişim konusunda açık
davranmaya dikkat ederiz.
• Yanıltıcı her türlü bilginin dolaşımını
ve dağıtımını engelleriz.
• Spekülasyon yaratabilecek her türlü
açıklamadan ve yorumdan kaçınırız.
• Çalışanlarımızın rüşvet ve hırsızlık
yoluyla teşvik edilerek, her türlü gizli
bilgiye ulaşımını yasaklarız.
27
&
KURUMSAL
KİŞİSEL ÇIKARLAR
Çıkar çatışmasını
tanımlarken;
Bunun
sonucunda;
Hediyeler alma/verme
ve bunlardan çıkar
sağlama konusunda;
Vakıf dışı
sorumluluklarımız
konusunda,
• Bir veya daha fazla kurumumuzla
olan ilişkilerden çıkar sağlayan
tüm yönetim kurulu üyelerimizi,
çalışanlarımızı, öğrencilerimizi,
paydaşlarımızı, tüm birinci dereceden
aile üyelerini ve yakın akrabalarını
dikkate alırız.
• Yukarıda belirtilen kişilerin
tedarikçilerimizin hiçbirinde
çalışmasını, bunlara sahip olmasını
ve/veya yönetmesini yasaklarız.
• Tüm paydaşlarımızın, kararlarını
etkileyebilecek şekilde para veya
hediye alması/vermesi yasaktır.
• Çalışanlarımızın iş akitlerine ve bağlılık kurallarına
uymasını bekleriz.
• Yukarıda belirtilen kişilerin çıkar
çatışmasına neden olabilecek şekilde
borç vermesini yasaklarız.
• Tedarikçilerden, kişisel çıkarları
uğruna özel ayrıcalıklar elde edilmesini
yasaklarız.
28
• Paydaşlarımızı, bu tarz hediye
teklifleri konusunda kurumumuzun ilgili
bölümlerini bilgilendirmesi konusunda
uyarırız.
• Çalışanlarımız ve öğrencilerimiz spekülasyon
yaratabilecek her türlü aktivite ve tanıtıma
katılmamasını bekleriz.
• Çalışanlarımızın, kuruma ait alanlarda veya
dışında, rekabet halinde olduğumuz hiçbir kurumla
çalışma halinde olmamasını bekleriz.
• Çalışanlarımızın, sektörel olarak kendini temsil
etmeyen hiçbir sivil toplum kuruluşunda, gönüllü
olarak bile olsa çalışmamasını bekleriz.
• Yukarıda bahsedilen çalışmaların, bireyin
çalışma kapasitesine müdahale edecek durumda
olmamasını bekleriz.
• Bununla birlikte, part-time veya gözlemci
statüsündeki çalışanlarımızın, rakip kurumlara ait
çalışmalar dışında, yukarıda bahsedilen çalışmalara
katılmalarına izin veririz.
29
KURUMSAL VARLIKLARIN
VE BİLGİLERİN
KORUNMASI
30
Vakıf varlıklarının
korunması
Bilgi işlem
kaynaklarının kullanımı
• Kurumsal varlıklar vakfın koruması altındadır.
Bu noktadan hareketle, bütün çalışanlarımızın ve
paydaşlarımızın bu konuya gerekli önemi göstererek
vakıf varlıklarını korumalarını bekleriz.
• Bilgi işlem alanında kullanılan bütün demirbaş,
program ve/veya internet bağlantısı da vakıf
varlığıdır. Bu sebeple, bilgi işlem alanında vakıf
varlığı kullanılarak yapılan bütün yazışma ve
haberleşmeler de, işbu ‘Etik Kuralların’ koruması
altındadır. Bu yüzden bütün yazışma ve
haberleşmelerin de etik kurallara uygun olması
gerekmektedir.
31
SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI
ETİK KURALLARI
Telif hakları
• Gerek okullarımızda okutulan eğitim
malzemesinin, gerekse kendi ürün
ve servislerimizin telif haklarının da
vakfımızın koruması altında olduğunu
garanti ederiz. Telif hakkı ve/veya
ücreti ödenmemiş eğitim malzemesinin
kullanılması veya önerilmesi kesinlikle
yasaktır.
Eğitim, ürün ve
hizmet kalitemiz
Görevi kötüye
kullanma ve ihlaller
• Eğitimimiz, ürünlerimiz ve
hizmetlerimizin kalitesi de vakfımızın
koruması altındadır. Gerek eğitimimiz,
gerek ürünlerimiz, gerekse
servislerimiz uluslararası kabul görmüş
kalitede ve işbu ‘Etik Kurallar’la uyum
içinde olmalıdır.
• Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın
görevlerini kötüye kullanmaları ve etik
olmayan davranışlar sergilemeleri,
bu davranışların sonucunda kişisel
ve/veya kurum adına menfaat elde
etmeleri kesinlikle kabul edilemez.
• Çalışanlarımız ve paydaşlarımızın,
kararlarını ve işlemlerini kanunlar,
talimatlar ve etik kurallar çerçevesinde
değerlendirip, hayata geçirmelerini
beklemekteyiz.
• Herhangi bir çalışan ve/veya
paydaşımızın kanunlar, talimatlar
ve/veya etik kurallara aykırı karar
ve işlemini farkettiğimizde, Vakıf
Yönetimi’ni bu konuda bilgilendirmek
de en temel görevimizdir.
Tüm çalışanlarımızın, “Etik Kuralları”
kitapçığı ile tanımlanmış etik değerler
ile oluşturulan aşağıdaki akde imza
atması beklenir.
SEV çatısı altında çalışırken,
kurumumuzun vizyon, misyon
ve değerlerini kendimin ki gibi
benimseyeceğime,
Çalışmalarımı, yasalar, tüm
regülasyonlar, profesyonel standartlar
ve SEV’in etik koşullarına uygun
gerçekleştireceğime,
Diğer çalışanların haklarına, bireysel
farklılıklarına ve kişisel özelliklerine
saygı duyacağıma,
Çalışmalarımı, kurumun, çevre,
sağlık ve güvenlik talimatlarına uygun
gerçekleştireceğime,
İş performansımı etkileyecek
hiçbir alkol ve keyif verici maddeyi
kullanmayacağıma,
Hiçbir kişiye yönelik ayrımcı, dışlayıcı
veya fiziksel olarak zarar verici
davranışlarda bulunmayacağıma,
Çalışma saatlerim içinde ve dışında,
kurumumun adını, kurumdaki
pozisyonumu ve kurum kaynaklarını
kullanarak hiçbir siyasi aktiviteye dahil
olmayacağıma,
32
Çalışmalarımı kişilere, toplum ve
çevreye zarar vermeyecek şekilde
gerçekleştireceğime,
Çalıştığım kurum ile bağlılığı olmayan
bir organizasyonda tam zamanlı
çalışmayacağıma,
Tüm aktivitelere ve iş çalışmalarına
aynı önemi göstereceğime, hiçbir
kurumdan, sivil toplum örgütünden
veya siyasi partiden çıkar beklentisiyle
iş yapmayacağıma,
Kurum işleri ile ilgili çalışmalarımda
yalnızca yönetim tarafından izin
verilmiş ekipmanları, sistemleri,
kaynakları ve varlıkları kullanacağıma,
Tedarikçiler ve paydaşlar ile adil ve
dürüst bir iletişim kuracağıma,
Bu ortamı bozacak davranışlardan
kaçınacağıma,
Çalıştığım kurumun tedarikçileriyle bir
işe girmeyeceğime,
Tedarikçilerden borç almayacağıma ve
onlara yatırım yapmayacağıma,
Tarafsızlığımı bozacak veya karar alma
aşamasında fikrimi değiştirebilecek
hiçbir parayı veya paraya
dönüştürülebilecek hiçbir hediyeyi
kabul etmeyeceğime,
SEV’in satışlarından, anlaşmalarından
ve kurum gelişmelerinden hiçbir
şekilde kişisel kazanç elde
etmeyeceğime,
yemin ederim.
Bu yeminle, yukarıda yer alan etik
kuralları benimseyeceğimi ve “SEV
Etik Kuralları” kitapçığında yer alan
tüm kurallara riayet edeceğimi beyan
ederim. Eğer, bu etik prensiplere
uyma konusunda başarısız olursam,
iş akdimin feshedilebileceğini kabul
ederim.
İsim – Soy İsim
İmza
Hediye alma/verme konusu dahil,
başka bir kurumla olan ilişkilerimde
SEV kurallarına riayet edeceğime,
Kişisel çıkarım için işimi kullanarak
kendime avantajlar sağlamayacağıma,
kendimi diğer çalışanlardan daha
avantajlı bir yere koymayacağıma,
33
34
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
592 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content