close

Enter

Log in using OpenID

cuma 12 nisan 2014 – cumartesi

embedDownload
 10 NİSAN 2014 -­‐ PERŞEMBE Saat A Salonu B Salonu C Salonu 08:00-­‐09:00 09:00-­‐09:30 09:30-­‐11:00 Konferans 1 Çiğdem KAĞITÇIBAŞI KAHVE MOLASI PANEL-­‐1 Psikolojide Yöntem Çeşitliliği, Disipliner Bütünlük ve Güncel Tartışmalar PANEL-­‐2 Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Tanı Tedavi ve İzleme SÖZEL BİLDİRİ-­‐1 Endüstri ve Örgüt Psikolojsi: Çatışma ve Çatışma Yönetimi 17:00-­‐18:30 18:30-­‐20:00 PANEL-­‐3 Dünyada ve Türkiye’de Uygulamalı Davranış Analizi Disiplini SÖZEL BİLDİRİ-­‐2 Güncel Olaylara Psikolojik Yaklaşımlar SÖZEL BİLDİRİ-­‐3 Evrimsel Süreçler ve Psikoloji ÖĞLE YEMEĞİ Konferans 2 Sirel KARAKAŞ 15:00-­‐15:15 15:15-­‐16:45 F Salonu AÇILIŞ 12:30-­‐13:30 13:30-­‐15:00 E Salonu KAYIT 11:00-­‐11:15 11:15-­‐12:30 D Salonu KAHVE MOLASI PANEL-­‐5 PANEL-­‐6 Obsessif Kompulsif Çatışma, Ölüm, Kayıplar ve SÖZEL BİLDİRi-­‐4 SÖZEL BİLDİRİ-­‐5 SÖZEL BİLDİRİ-­‐6 Bozuklukta Düşüncenin Ve Bir Mit: Bireysel ve Klinik Psikoloji: Travmatik Temsiller, İzlenimler, Bilişsel Psikoloji: Bellek Duyguların Gücü: Düşünce-­‐
Kamusal Alanda Şehitlik Deneyimler Kavramlar Çalışmaları Eylem Kaynaşması ve Söylemini düşünmek Tiksinme PANEL-­‐7 PANEL-­‐8 PANEL-­‐9 SÖZEL B İLDİRİ-­‐7 “Son 10 Yılda Sağlık SÖZEL BİLDİRİ-­‐8 Siyaset Psikolojisi: Toplum Bağlamında Ebeveyn Davranışları Psikolojisi Eğitimi Alanında Çocukluk-­‐Gençlik Dönemi Ülkemizde Geldiği Nokta ve Otobiyografik Bellek Travmalar ve Psikolojik Neler Yaptık? Neler Sorunları ve Psikoterapi Çalışma Konuları Sağlık Hedefliyoruz?” PANEL-­‐4 Klinik Ölçeklerin Yararlılıklarının Görgül Değerlendirilmesi TPD GENEL KURUL TOPLANTISI 20:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ 11 NİSAN 2014 -­‐ CUMA Saat 09:00-­‐10:30 10:30-­‐10:45 10:45-­‐12:15 12:15-­‐13:15 13:15-­‐14:45 A Salonu B Salonu C Salonu D Salonu E Salonu F Salonu
PANEL-­‐10 Babacan Liderliğin Çeşitli Konferans 3 Mesleklerde, Kurumlarda Joanna MONCRIEFF ve Ülkelerde Genellenebilirliği KAHVE MOLASI SÖZEL BİLDİRİ-­‐9 Duygular, Bilişler, Kişilik ve Psikopatoloji SÖZEL BİLDİRİ-­‐10 PANEL-­‐11 SÖZEL BİLDİRİ-­‐12 PANEL-­‐12 SÖZEL BİLDİRİ-­‐11 Gelişim Psikolojisi: Birey Özellikleri ve Ölçüm Araçlarında Özel Üniversitelerde Psikoloji Sosyal Psikoloji: Kimlikler Ergen-­‐Ebeveyn İlişkileri Otobiyografik Bellek Gelişmeler ve Psikometri
ÖĞLE YEMEĞİ PANEL-­‐13 Türkiye'de Psikoloji Lisans ve PANEL-­‐14 SÖZEL BİLDİRİ-­‐13 SÖZEL BİLDİRİ-­‐14 SÖZEL BİLDİRİ-­‐15 Konferans 4 Lisansüstü Eğitiminde Deneyden Kliniğe Dindarlık, Ahlak ve Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Gelişim Psikolojisi:Biliş Mehmet ESKİN Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Oksitosin Uygulamaları Prososyal Davranış İş Doyumu ve Benlik Önerileri 14:45-­‐15:00 KAHVE MOLASI PANEL-­‐15 PANEL-­‐16 Farklı Kuramsal Bakış SÖZEL BİLDİRİ-­‐16 Sağlık Psikolojisinde 15:00-­‐16:30 Açılarından Terapötik İlişkinin Sosyal Psikoloji:Liderlik ve Uygulamalar: Birey ve Halk Kavramsallaştırılması: Bireysel Özellikler Sağlığına Etkiler Ortaklıklar ve Farklılıklar TPD GENEL KURUL 16:45-­‐17:45 TOPLANTISI SÖZEL BİLDİRİ-­‐17 SÖZEL BİLDİRİ-­‐18 SÖZEL BİLDİRİ-­‐19 Gelişim Psikolojisi: Zihin Bilişsel Psikoloji:Uygulamalı Sosyal Psikoloji: İşsizlik Kuramı, Dil ve Bellek Çalışmalar ve Göç
12 NİSAN 2014 – CUMARTESİ Saat 09:00-­‐10:30 10:30-­‐10:45 10:45-­‐12:15 12:30-­‐13:30
A Salonu B Salonu C Salonu D Salonu E Salonu F Salonu Konferans 5 Michael TOMASELLO KAHVE MOLASI PANEL-­‐17 PANEL-­‐18 Kolektif Eylemleri Anlamaya PANEL-­‐19 SÖZEL BİLDİRİ-­‐20 SÖZEL BİLDİRİ-­‐21 Psikologlar Olarak Çalışan Yönelik Sosyal Psikolojik Siyasi, Sosyal ve Çalışma Sağlık Psikolojisi: Fiziksel Gelişim Psikolojisi: Başarı ve Çocuklar-­‐Gençler Olgusunun Yaklaşımlar: Gezi Parkı Hayatında Çatışma Hasta Grupları Beceriler Neresindeyiz? Eylemleri POSTER SUNUMLARI ve YARIŞMA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
84 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content