close

Enter

Log in using OpenID

Cumhuriyetle Yaşıt Köklü Bir Üniversite

embedDownload
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Üniversitesinin kuruluşu 1924 yılında Ankara’da açılan Mûsikî Muallim Mektebi ve
1926 yılında Konya’da açılan Orta Muallim Mektebi’ne dayanır. Yıllara göre bazı
değişimlere uğrayarak Gazi Eğitim Enstitüsü adıyla 1982 yılına kadar Ankara’da yaşamına
devam etmiş, 1982 yılı ise yeni bir düzenleme ile Gazi Üniversitesi adıyla ülkemizin büyük
üniversiteleri arasındaki yerini almıştır.
Öğrenci ve akademik personel: Gazi Üniversitesi 70.000’i aşan öğrenci sayısı ile
Türkiye’nin en büyük üniversitesidir. Akademik kadro açısından da 715 Profesör, 295
Doçent, 714 Yardımcı Doçent, 590 Öğretim Görevlisi, 1279 Araştırma Görevlisi, 213
okutman ve 116 uzman olmak üzere 3922 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Enstitü, Fakülte ve Bölümler: Gazi Üniversitesi bugün, 22 fakülte, 7 yüksekokul, 12
meslek yüksek okulu, 5 enstitü ve 26 araştırma merkezi ile Ankara merkez olmak üzere
Kastamonu, Kırşehir, Çorum ve Nevşehir illerinde bulunan birimleri ile eğitim-öğretim
çalışmalarını yürütmektedir.
Enstitüler: Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Kazaları
Araştırma. ve Önleme Enstitüleri.
Fakülteler: Diş Hekimliği, Eczacılık, Endüstriyel Sanatlar Eğitim, Fen Edebiyat, Gazi
Eğitim, Hukuk, İktisadî İdarî Bilimler, İletişim, Meslekî Eğitim, Mühendislik-Mimarlık,
Teknik Eğitim, Tıp, Ticaret ve Turizm Eğitimi, Çorum Fen-Edebiyat, Çorum İlahiyat,
Çorum İktisadî İdarî Bilimler, Çorum Mühendislik, Kastamonu Eğitim, Kastamonu FenEdebiyat, Kastamonu Orman, Kırşehir Eğitim, Kırşehir Fen-Edebiyat Fakülteleri.
Sağlık: Gazi Üniversitesinde sağlık sorunları için Sağlık ve Spor Daire Başkanlığı MedikoSosyal Merkezine herhangi bir ücret ödemeksizin başvurulabilir. Mediko Sosyal Merkezi
tam donanımlı küçük çaplı bir hastane gibi hizmet vermektedir. Sağlık hizmetleri MedikoSosyal ile sınırlı değildir. Gazi Üniversitesi Türkiye’nin en büyük hastanelerinden birine de
sahiptir.
Beslenme: Beslenme olanakları açısından çeşitli alternatifler sunulmaktadır. Yemekler
Gazinin kendi tesislerinde hazırlanmakta, öğrenci bütçesine yük getirmeyecek ücretler
karşılığında ferah kafeteryalarda sunulmaktadır. Bunun yanında Gazi Üniversitesi
yerleşkeleri çevresinde çok sayıda restaurant ve kafeler yer almaktadır.
Barınma: Gazi Üniversitesi yerleşkeleri çevresinde, gerek Kredi
bünyesindeki devlet yurtları gerekse özel çok sayıda yurt vardır.
Yurtlar Kurumu
Ulaşım: Gazi Üniversitesi ulaşım olanakları açısından bir kent üniversitesi olmasının
verdiği bütün avantajları sağlamaktadır. Metro, otobüsler ve dolmuşlarla ulaşım imkanı
mevcuttur.
Burs ve kredi olanakları: Öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
tarafından verilen bursların dışında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının (MEDİKO)
sorumluluğunda çeşitli burs olanakları sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra MEDİKO
tarafından ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin, üniversite kafeteryalarından
ücretsiz yararlanmaları da sağlanmaktadır. Buna göre yaklaşık iki bin öğrenciye aylık
burs, dört bin öğrenciye de ücretsiz yemek olanağı sağlanmaktadır.
Sanat ve kültür: Gazi Üniversitesi yalnızca klasik anlamda bir eğitim kurumu değil, aynı
zamanda bir sanat ve kültür merkezidir. Müzikten tiyatroya, resimden heykele, bilimsel
nitelikteki etkinliklerden eğlenceye hemen her şey burada öğrencilerin katılımını ve
katkısıyla gerçekleşmektedir. Gazi, kültürel ve sanatsal etkinlikler yönünden öğrencilerine
oldukça etkin ve renkli ortamlar sunmaktadır. Hemen her fakülte ve yüksekokulda çok
sayıda öğrenci kulübü, sempozyum, panel, konferans, seminer, konser gibi etkinliklerin
gerçekleştirilmektedir. Üniversitenin Öğrenci Konseyi de üniversite çapında çeşitli
etkinlikler yapmakta, önemli organizasyonları gerçekleştirmektedir. Üniversitede resim,
müzik, grafik gibi güzel sanatlar bölümlerinin bulunması, sanatsal ve kültürel etkinlikler
açısından önemli bir katkı sağlamaktadır. Örneğin, üniversitede gerçekleştirilen
sempozyum, panel, konferans gibi etkinliklerin hemen tümü Güzel Sanatlar Bölümü,
Müzik Anabilim Dalı’nın konserleriyle renklendirilmektedir. Sinema ve tiyatro gösterileri
de sıkça gerçekleştirilen etkinlikler arasında yer alır.
Spor etkinlikleri: Tam donanımlı beş spor salonu, kapalı ve açık yüzme havuzları, futbol
sahası vb. alanlarıyla Gazi Üniversitesi, Türk sporuna profesyonellik anlamında yön
vermektedir. Üniversitede Jimnastik, Voleybol, Basketbol, Step, Badminton, Kros,
Atletizm, Halter, Judo, Futbol, Hentbol, Güreş, Kayak, Taekwondo, Masa Tenisi, Plaj
Voleybolu, Plaj Hentbolu ve Yüzme dalları başta olmak üzere spor çalışmaları
sürdürülmekte ve öğrenciler bu dallarda Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
tarafından
organize
edilen
spor
karşılaşmalarına
katılmaktadırlar.
Naim
Süleymanoğlu’ndan Nurcan Taylan’a kadar Türk ve dünya sporuna yön veren birçok ünlü
sporcu Gazi’den mezun olmuşlardır.
Öğrenci Kulüp ve Toplulukları: Gazi Üniversitesi, öğrenci kulüp ve toplulukları
açısından da oldukça renklidir. Tiyatro Kulübü (GÜTİK), Amerikan Futbol Kulübü, THM
Topluluğu, Türk Müziği Topluluğu, Gazi Acil Yardım Ekibi (GAYE), Dağcılık AramaKurtarma Merkezi (GÜDAK), Masa Tenisi Kulübü ve Gazi Robot Topluluğu (ROBOGAZİ),
Fotoğrafçılık Kulübü, İletişim Topluluğu, vb. gibi oldukça geniş bir yelpazede yer alan
öğrenci kulüpleri ve toplulukları çok çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bu etkinlikler
de üniversite ortamının daha canlı, dinamik ve renkli olmasına yardımcı olmaktadır.
Kariyer hizmetleri: Gazi’de kariyer hizmetleri her fakültenin kendi içinde oluşturduğu
merkezler aracılığı ile yürütülmektedir (Kar-Yön, Kar-Dem gibi). Burada öğrencilere staj
imkanı sağlanır, teknik geziler ile öğrencilerin kişisel gelişimleri desteklenir, Türkiye’nin
önde gelen kurum ve kuruluşlarının temsilcileri seminerler, konferanslar ve iş tanıtımları
aracılığı ile bir araya getirilir, öğrencilerin iş başvuruları sırasında ihtiyaç duyacakları
belge ve malzemelerin hazırlanması konusunda onlara bilgiler verilir.
Kütüphane: Gazi Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerini desteklemek
amacıyla 1982 yılında kurulan Merkez Kütüphane, 2004’de üniversite merkez
yerleşkedeki binasına taşınarak fizikî kapasite açısından Ankara’nın en büyük üniversite
kütüphanesi olarak hizmete girmiştir. 5000 okuma kapasiteli Merkez kütüphanenin
koleksiyonunda; 131.907 cilt kitap, 56.230 cilt süreli yayın, 8.793 adet yüksek lisans tezi
olmak üzere toplam 196.930 cilt yayın yer almaktadır. 777'si yabancı, 557'si Türkçe
olmak üzere toplam 1334 süreli yayına abone olunmuştur. Ayrıca yaklaşık 10.431 adet
elektronik dergiye ulaşım sağlanmakta, yayın taramalarında kullanılan 9 adet CD-ROM,
18 adet online veri tabanı bulunmaktadır. Kitap dışı materyal koleksiyonunda ise birçok
slayt, disket, CD, ses bandı, plak, video-kaset, saydam, mikrofilm, mikrofiş, harita, kroki,
plan yer almaktadır. Merkez Kütüphanede okuyucuların, yaklaşık 200 bilgisayar ile online
veri tabanlarından yararlanmaları, abone olunan elektronik dergileri kullanmaları, bilimsel
amaçlı internet kullanmaları ve terminaller üzerinden kütüphane kataloğunu taramaları
mümkündür. Merkez kütüphane Web sayfası ile kütüphaneye gelmeden de bulundukları
yerden merkez kütüphane kataloğunu taramaları, abone olunan elektronik dergileri
kullanmaları ve online veri tabanlarından yararlanmaları sağlanmaktadır. Kütüphane
hizmetleri personelin yanı sıra burs karşılığı yarı zamanlı görev alan öğrenciler ile de
yürütülmektedir. Gazi Üniversitesi, Merkez Kütüphanesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
kütüphanesi ile ODTÜ kütüphanesi, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi ve ULAKBİM
Kütüphanesi arasında “Ortak Belge Sağlama” hizmeti verilmektedir. Merkez kütüphane
dışında Mühendislik-Mimarlık, Eğitim, İletişim ve Teknik Eğitim Fakültelerinde de
uzmanlaşmış kütüphaneler bulunmaktadır.
Yurtiçi, Yurtdışı Eğitim İşbirlikleri: Teknolojinin alabildiğine geliştiği, buna bağlı olarak
bilgi dolaşımının tüm dünyada hız kazandığı bir çağda bilimsel çalışmaların da artık kendi
dar sınırından ve kapalı alanından çıkarılarak çok daha geniş bir alanda gerçekleştirilmesi
kaçınılmaz bir ihtiyaç hâline gelmiştir. Bu ihtiyaçtan hareketle Gazi Üniversitesi de gerek
öğretim üyeleri gerekse öğrenciler düzeyinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle
işbirliği sürecini başlatmış bulunmaktadır. Bu işbirliği sürecinin önemli bir kesitini
Sokrates-Erasmus değişim programı kapsamında başlatılan çalışmalar oluşturmaktadır.
Bu bağlamda Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Birliği’ne aday ülke üniversiteleriyle çeşitli
düzeylerde işbirliği çalışmaları başlamış olup 2004-2005 eğitim–öğretim yılında
Avrupa’daki üniversitelere Gazi’nin çeşitli bölümlerinden toplam 36 öğrenci gönderilmiştir.
Ayrıca Avrupa üniversitelerinden de Gazi İletişim Fakültesine iki öğrenci gelmiştir.
Erasmus kapsamında birçok yabancı üniversite ile ilişki içerisine girilmiş, Avrupa
Üniversiteler Birliği’ne de üye olma bağlamında Avrupa’daki çoğu üniversitenin katılımıyla
oluşturulmuş bulunan üniversite platformu kapsamında da çeşitli toplantılara katılmakta,
gelişmeleri izlenmekte, karar sürecinde etkin olunmaktadır. Diğer yandan Türk
Cumhuriyetlerindeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerle de çeşitli
düzeylerde
işbirliği
çalışmaları
başlatılmış
bulunmaktadır.
Amerika
Birleşik
Devletleri’ndeki ve Kanada’daki bazı üniversitelerle de işbirliği çalışmaları sürmektedir.
Bunlarla birlikte Gazi Üniversitesinin Avrupa Birliği dışı ülkeler ile eğitim işbirliği yaptığı
birçok üniversite vardır. Gazi’deki birçok çalışma grubu Avrupa Birliği altıncı çerçeve
programı kapsamında birçok projeye de ortak olmuştur.
Gençlik Programı: Gençlik programı, 15-25 yaş aralığındaki gençlere, eylem 1, eylem 2,
eylem 3, eylem 4, eylem 5 adı verilen eylemler aracılığıyla projeler gerçekleştirilerek
Avrupa’ya açılma olanağı tanımaktadır. Program; Avrupa İçin Gençlik, Gençlik Girişimleri,
Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Destek Etkinlikler adı altındaki eylemlerden oluşmaktadır.
Sosyo-ekonomik olanakları kısıtlı gençlere programa katılmaları konusunda öncelik
verilmektedir. Gazi Üniversitesi 2004 yılı teklif çağrısı döneminde Leonardo da Vinci
Programındaki 36 adet A Tipi Projeyi Ulusal Ajansa sunmuş olup bu projelerden 32’si
kabul edilerek destek almıştır. Buna göre Teknik Eğitim Fakültesi’nden 19 proje, Meslekî
Eğitim Fakültesi’nden 9 proje, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi’nden 4 proje, Diş
Hekimliği Fakültesi’nden 1 proje kabul edilmiştir. Ayrıca, biri Endüstriyel Sanatlar
Fakültesi diğeri Meslekî Eğitim Fakültesi olmak üzere 2 adet B Tipi Pilot Projenin ön teklifi
de Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
64 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content