close

Enter

Log in using OpenID

14:30 kadar 462 341 56 54 Tutar

embedDownload
T.C.
v
_
SAGLIK BAKANLIGI_
KURUMU
HASTANELERI
KAMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
_
K
23618724 / 36 ı
12/02/2015
:Teklif
Hastanemiz Mikrobiyoloji Iaboratuarında Kullanılmak Üzere aşağıda belirtilen
malzeme 4734 Sayılı K.I.K.' in 22/D Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır.
Tekliflerinizi KDV hariç olarak, 13/02/2015 tarih saat 14:30 kadar 462 341 56 54
numaralı faksa veya [email protected] e-posta adresine göndermeniz veya
kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
î
_
Idari
Hizmetin Adı
Birim Fiyat
an
K
*:3
;ı
rd.
Toplam Tutar
Helicobacter pylori stool
Tekliflerinizi en geç 13/02/2015 tarihi saat 14.30' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
HELICOBACTER PYLORI STOOL ANTİJEN (HPSA)
l.Ta7,e veya dondurulmuş dışkı örneklerinden Hpylori antijenini
“
i
iınmuııokroıııatograiik yöntemle çalışabilmelidir.
ZDeney monoklonal antikorlar ile olmalıdır.
&Sonuçlar lO dkyı geçmeınelidir.
4.Örnek lıazırlıgında santriıîij, sedimantasyon gibi herhangi bir ön çalışma
gerektirmeınelidir.
"
o
i
5. Aınbalaj her örnek için ayrı ayrı kullanılacak örnek tüpleri içermeli, örnek
tüpü test için kullanılacak dışkıyı alabilecek örnek çubuğu ve damlalıklı
olmalıdır.
6. Deneyin
duyarlılık vc özgüllüğü %9O'n1n üzerinde olmalı ve belgelenmelidir.
7. Sonuçların değerlendirihncsi amacıyla belirlenen kontrol ve Test çizgileri iki
-
b
farklı renkte veya iki farklı yerde sonuc verrnelidiri
ı
x(
:ı
.,,\/._,ıyçıl<›ı.
İıhınış
;iy
010” Uznîûhl
_
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
104 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content