close

Enter

Log in using OpenID

1. BÖLÜM 2. BÖLÜM 3. BÖLÜM

embedDownload
Yazılı Sınav Süresi ve Şekli: Sınav 80 dakikadır ve tek
oturumda gerçekleştirilecektir.
Sınavda adaylaraüç bölümde çoktarı seçmeli 60 sorudan oluşan test uygulanacaktır.
1.
BÖLÜM
2.
konulardan oluşacaktır.
3.
BÖLÜM
20 soru
20 soru
Kur'an-r Kerim bilgisi
alarıında kur' an-r kerim
okunuşu ile ilgili örneklerden
basit tecvid kurallarından ve
aşağıdaki sure ve duaların
okunuşlarrndan
Öğrencinin anlama
düzeyini ölçecek sorulardan,
genel hadis yorumlarrndan ve
aşağıda belirtilen sure ve
duaların anlamlarrndan
20 soru
4. sınıf Öğretim
programında yer alan
BÖLÜM
sorulacaktır.
Sorular Tiirkçe,
Matematik, Fen ve
Teknoloji ile Sosyal
Bilgiler derslerinden slnav
tarihine kadar olan işlenen
böltimlerden sorulac aktrr
o
Duha
- Nas sureleri
arasındaki sureler
o Fatiha suresi
o
Ayetü'l-Kürsi
oFil - Nas sureleri
arasındaki sureler
oFatiha suresi
ıAyetü'l-Kürsi
. Subhaneke
. Subhaneke
Tahiyyat
. Salli - Barik
o Amentü
o Rabbena
o Kunut Duaları
ıTahiüTat
oSalli - Barik
oAmentü
oRabbena
okunut Duaları
o
Mülakat Sınavı: Yazılı sınavda başarılı olan 360 öğrenci (180 kız - 180 erkek) Nisan ve Mayıs ayı
içerisinde bir mülakata tabi tutulacak ve bu sayının sadece yarısı olan 90 erkek - 90 kız öğrenci yaz
döneminde yapılacak olan ikinci eleme programına dahil edilecektir.
Mülakat Sınavının Değerlendirilmesi: Mülakat sınavında öğrencilere yüzünden Kuran-ı Kerim
okumaları istenecek ve ses, mahreç, tecvit kuralları, akıcılık vs. gibi kriterlerle bir de Duha ile Nas SureIeri
arasındaki surelerden zorluk derecelerine göre ezber üç sure okumaları istenecektir.
Öğrencilere her komisyon üyesi bir değerlendirmede bulunacak daha sonra bu puanların
ortalamasıyla bir sonuç belirlenecektir. Mülakatta da başarılı olan öğrenciler yaz döneminde yapılacak
olan programa katılma hakkı kazanacaklardır.
Program Katılım Şartları: Erkek Öğrenciler için; Öğrenci ve velisi tarafından yazılı ve mülakat
sınavlarında başarılı olduğunda öğrencinin kaydının proje okuluna (Hazım Uluşahin İHO) nakil olacağını kabul
etmek ve yaz dönemindeki hazırlık etkinliklerine katılmak. Yaz dönemi sonunda katılan 90 kişiden öğreticilerin
raporları doğrultusunda programa katılacak 50 kişi belirlenecek ve 30 kişi elenecektir.
Kız Öğrenciler için; Öğrencilerin projenin yaz döneminde Yunus Emre Yatılı Kız Kur'an Kursunda
gerçekleştirilecek hazırlık aşamaslna yatılı olarak katılmayı kabul etmek. Ögrenci ve velisi tarafindan yazı|ı ve
mülakat sınavlarrnda başarılı olduğunda öğrencinin kaydının proje okuluna Aliya İzzetbegoviç İHO'ya nakil
olacağını kabul etmek. Yaz dönemi sonunda katılan 90 kişiden öğreticilerin raporları doğrultusunda
programa katılacak 60 kişi belirlenecek ve 30 kişi elenecektir.
İletişim: konyahafi [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
762 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content