close

Enter

Log in using OpenID

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

embedDownload
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 üncü maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyeleri alınacaktır. 657
sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-Başvuru dilekçesi( http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir), 2- Özgeçmiş, 3-2
adet fotoğraf, 4-Yabancı Dil Belgesi(en az 55 puan aldığını gösterir), 5- Doktora/Uzmanlık belgesi, 6-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge, 7-Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya, 8- Herhangi bir Kamu Kurumunda
çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahil) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi.
9- Askerlik Durum Beyanı
Yardımcı Doçent Kadrolarına başvuran tüm adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecektir.
BAŞVURU YERİ
Başvurular ilgili fakültelerin personel birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır.
Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere
ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir.
İlanen duyurulur.
S.N.
Fakülte
Bölüm
ABD
1
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme
Sayısal Yöntemler
2
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
3
Bayburt Eğitim
Fakültesi
4
Bayburt Meslek
Yüksekokulu
Unvan
Derece
Adet
Niteliği
Yardımcı
Doçent
3
1
Ekonometri anabilim dalında doktora yapmış olmak
Kelam ve İslam
Mezhepleri Tarihi
Yardımcı
Doçent
4
1
Kelam alanında doktora yapmış olmak
Eğitim Bilimleri
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Yardımcı
Doçent
3
1
Eğitim Programları ve Öğretimi anabilim dalında
doktora yapmış olmak
Veterinerlik
Laborant ve Veteriner
Sağlık Pr.
Yardımcı
Doçent
4
1
Zootekni anabilim dalında doktora yapmış olmak
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI - Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dahili 4137 - Faks: 0 458 211 11 90 - E-Posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content