close

Enter

Log in using OpenID

Akut İskemik İnme Hastalarının Yönetimi

embedDownload
Akut İskemik İnme Hastalarının Yönetimi Sempozyumu
Sempozyum Programı
Açılış
09:30-10:00
1.Oturum
Dr. Ali MUMCU - Eskişehir İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Enver İHTİYAR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dekan
Prof. Dr. Hasan GÖNEN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Rektör
Doç. Dr. Osman Arıkan NACAR - Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür
Başkanı
Prof. Dr. Doğan ÜNAL - Sağlık Hizmetleri GenelOturum
Müdürlüğü,
Genel Müdür
Prof.Dr.Nevzat UZUNER - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD-Beyin Damar
Hastalıkları BD, Bilim Dalı Başkanı
Çerçeve Yönetmelik ve Akut İskemik İnme Hastalarının Yönetimi Rehberi Neler Getiriyor?
Dr. Hasan GÜLER - Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Daireler Koordinatörü
10:00-10:45
10:45-11:00
Türkiye'de İnme Epidemiyolojisi
Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK - Türk Nöroloji Derneği, Dernek Başkanı
Akut İskemik İnme Hastalarının Yönetimi ve Sorumluluklar
Uzm. Dr. Hüseyin Seyhan FİDAN - Eskişehir Kamu Hastaneler Birliği, Genel Sekreter
Ara
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Doğan ÜNAL - Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür
2.Oturum
11:00-11:45
Akut İskemik İnmede İntravenöztrombolitik Tedavi
Prof. Dr.Kürşad Kutluk - Beyin Damar Hastalıkları Derneği, Dernek Başkanı
Akut İskemik İnmede Nörolojik Yoğun Bakım Tedavisi
Doç. Dr. Semih GİRAY - Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İnme Merkezi
Akut İskemik İnmede Endovasküler Tedavi
Doç. Dr. Atilla Özcan ÖZDEMİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, İnme Merkezi
11:45-12:00
12:00-13:00
3.Oturum
13:00-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
4.Oturum
14:15-14:45
14:45-15:00
5.Oturum
15:00-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
Soru-Cevap
Öğle Arası
Oturum Başkanları
Doç. Dr. Osman Arıkan NACAR - Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür
Prof. Dr. Başar SIRMAGÜL - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hastane Başhekimi
Akut İskemik İnme Hastalarının Yönetiminde 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile Acil Servislerin Rolü
Doç. Dr. Osman Arıkan NACAR - Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür
Acil Servis Pratiğinde Akut İskemik İnme Hastalarına Yaklaşım
Uzm. Dr. Engin ÖZAKIN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD
Akut İskemik İnme Hastalarının Yönetiminde Hastane Süreçlerinin İyileştirilmesi
Yrd. Doç. Dr.Kazım SARICI-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
Soru-Cevap
Ara
Oturum Başkanı
Dr. Mehmet DEMİR - Sağlık Bakanlığı, Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi
Akut İskemik İnme Hastalarına TİG Perspektifinden İstatistikî Bakış
Dr. Abdullah ÖZTÜRK - Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı
Akut İskemik İnme Yönetiminde Kalite Göstergeleri
Uzm. Dr. Dilek TARHAN - Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı
Ara
Oturum Başkanları
Prof. Dr. Süleyman KUTLUHAN - Isparta Süleyman DEMİREL Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
Prof. Dr. Mehmet Akif TOPÇUOĞLU - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
İnme Birimleri Neden Gereklidir ve Nasıl Yapılandırılmalıdır?
Prof. Dr. Mehmet Akif TOPÇUOĞLU - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde İnme Merkezi Örneği ve Uluslararası Trendler
Doç. Dr. Atilla Özcan ÖZDEMİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, İnme Merkezi
Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde İnme Merkezi Örneği
Uzm. Dr. Erdem GÜRKAŞ - Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Soru Cevap
Kapanış
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
195 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content