close

Enter

Log in using OpenID

2015 Harçları

embedDownload
E-PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. 2 ADET BİYOMETRİK FOTOĞRAF
2. NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3. PASAPORT TALEP FORMU (Büyükelçilikten temin edilecek)
2015 yılında tahsil edilecek harç miktarları
Pasaport Süre Harçları
- 6 ay süreli pasaport
- 1 yıl süreli pasaport
- 2 yıl süreli pasaport
- 3 yıl süreli pasaport
- 3 yıldan fazla pas. (10 yıla kadar)
Pasaport Cüzdan bedeli : 59 Leva
PAS. POSTA ÜCRETİ (6 Leva)
: 59+75 +6 = 140 Leva
: 59+110 +6 = 175 Leva
: 59+179 +6 = 244 Leva
: 59+254 +6 = 319 Leva
: 59+358 +6 = 423 Leva
Nüfus Cüzdan bedeli
:
Noter beyanname kağıdı
:
Protesto Vekaletname kağıdı Re’sen senet :
Uluslararası Aile Cüzdanı
:
6 Leva
6 Leva
12 Leva
54 Leva
2.II.3a - Özel Vekaletname : 15 Leva (2 Değr.kağıt 12+12=24 Leva)
(Bir sayfalık Özel Vekaletname ücreti 39 Leva, Her fazla sayfa için ilave 24 Leva)
2.II.3b-Genel / Düzenleme Vek. 23 Leva (2 Değr.kağıt 12+12=24 Leva)
(Bir sayfalık vekaletname
47 Leva, Her fazla sayfa için ilave 24 Leva)
2.II.1-Muvafakatname
: 18 Leva (18 + 2 adet kağıt parası 12 olmak üzere toplam. 30 Leva)
2.II.5a- Suret Tasd (Fot): Beher sayfa 4 Leva, (kağıt harcı 2 sayfa 6+6-12 leva) Toplam : 16 Lv.
2.II.5bTercüme Tasdiki : Beher sayfa 8 Leva ( kağıt harcı 2 sayfa 6+6-12 leva) Toplam : 20 Lv.
5/III/5a-İdari Hus. ait Beyan., İlmuhaber, tutanak ve şerhler (Birinci Sayfa) : 32 Leva
5/III/5a- “
Birinci sayfadan sonraki her sayfa için
: 15 Leva
5/III/5a - Konsolosluğumuzca düzenlenen belgelerden ayrıca kağıt harcı 6+6 = 12 Leva
5/III/3a- İmza Mühür Tasdiki (metne şamil olmamak üzere)
: 32 Leva
Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya nüfus cüzdanını kaybeden vatandaşlardan 89 TL.,
Kamu görevlilerinden 41 TL. karşılığı cari kurdan Leva harç alınır. (Evlilik bildirimi:1 ay, Doğum ve Ölüm
bildirim yükümlülüğü: 2 ay) Cezanın peşin ödenmesi halinde ¾ ceza alınır.
Bulgaristan vat. Vize verilmesi halinde, Müracaat ücreti 39 Leva dahil Giriş vizesi
:118 Leva,
3 , 6 aylık , bir yıllık müteaddit Giriş vizesi (39 Lv.mür.ücreti dahil) :313 Leva
Araştırma amaçlı müt.vize mütekabiliyet gereği 200 Euro karşılığı : 392 Leva
3. Ülke vatandaşlarından (Schengen hariç);
Giriş Vizesi / Tek Transit Viz. :98 Leva,
Çift Tr. Vizesi
: 196 Leva,
Müteaddit Giriş vizesi
: 313 Leva.
Schengen bölgesine dahil ülke vatandaşlarından; -vizeden muaf olan Schengen ülkesi vat. ,- Vizelerini
hudut kapılarında alan Schengen ülkesi vatandaşlarından vize ve ÖMV vizesi için 60 Euro karşılığı
118 Leva, Çift transit için: 90 Euro için : 176 Leva harç tahsil edilecektir. (KVUD / 7356521)
Sürekli Çalışma izin belgesi
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil): (KVUD / 7356521) 25 Euro karşılığı
b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)
: 147 Leva
c) Süresiz çalışma izni
: 245 Leva,
d) Bağımsız çalışma izin belgesi : 480 Leva
: 49 Leva
Vat.Hizmet Bedeli: Türk vatandaşlının kazanılması için müracaatlarda her şahıs için : 100 TL
Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması için mür. Her şahıs için : 50 TL.
İstisnai usulle kazanılması müracaatında 10 TL.
(Sözkonusu harçlar müracaat sırasında tahsil edilmekte ve evrak ile birlikte işlemi yapacak makama gönderilecektir)
(Harcı, Kasa İşlemleri/Tarife Bilgileri / İşlem Tipi/ 5 Konsolos başlığı altına “Vat.Hizm.Bedeli” olarak kesilecektir)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
78 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content