close

Enter

Log in using OpenID

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sakine Kurt

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Sakine Kurt Yiğitoğlu
2.
Unvanı: Uzman İstatistikçi
3.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
4.
Alan
İstatistik
Ekonometri-İstatistik
Üniversite
19 Mayıs Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yıl
2004
2009
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
5.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri: Meta Analizinin Klinik Çalışmalarda Kullanımı Üzerine Bir Uygulama
6.2. Doktora Tezleri
6.
Yayınlar
6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
6.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
6.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
6.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
6.7. Diğer yayınlar
7.
Projeler
8.
İdari Görevler
9. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
İstatistikçiler Derneği
10. Ödüller
11. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
1
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Güz
2011-2012
İlkbahar
Güz
2012-2013
Finans Matematiği
Kalite Yönetim Sistemleri
Dış Ticaret Finansmanı
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yön.
Bitirme Projesi Danışmanlığı
Ticari Matematik
Genel İşletme
Toplam Kalite Yönetimi
İlkbahar
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
28 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content