close

Enter

Log in using OpenID

AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Yılı Mayıs

embedDownload
AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2015 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atama İlanı
İLAN METNİ
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde, Sağlık
Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin Atanma Dönemleri Başlıklı 5.
Maddesine istinaden Mayıs dönemi atamaları için Nisan ayı içerisinde müracaatlar
alınacaktır.
Aynı Yönergenin Kadroların İlanı ve Başvurular başlıklı 6. Maddesi gereğince
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Standart Kadro Yönergesine göre açık olan ve
doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar Müdürlüğümüz internet adresinden
(www.aksaglik.gov.tr) ilan edilecek olup, bu kadrolara atanmak isteyen personel en çok 5
(beş) tercihle birlikte başvurusunu müracaat tarihleri arasında Müdürlüğümüze
yapmaları gerekmektedir.
Buna göre;
1-) 2015 Mayıs Dönemi Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü İl İçi Naklen Atama Takvimi
www.aksaglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.
2-) 2015 Mayıs Dönemi Tayin Başvuruları başlamış olup 24/04/2015 günü saat 17:30’de sona
erecektir. Dönem tayinine başvuracak olan personeller, İl İçi Nakil Talep Formunu eksiksiz
doldurarak, başvuru formunu imzalayıp dilekçe ve Hizmet puanı belgesi ekran çıktısı ile birlikte İl
Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şubesi, İnsan Kaynaklarını birimine şahsen veya posta yolu ile
yapacaktır. Faks yolu ile yapılan ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
3-) 2015 Mayıs Dönemi Tayini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A bendine göre
istihdam edilen tüm personeli kapsamaktadır.
4-) Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için son
müracaat tarihi olan 24/04/2015 tarihi itibariyle görev yaptığı kurumda fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış
olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
5-) 2015 Mayıs ayı İl İçi Naklen Atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi
istekleriyle yerleştirme işlemi veya atama kararını iptal ettirenlerin bir yıl boyunca İl İçi Naklen
Atama başvuruları kabul edilmeyecektir.
6-) Aday memurluğu devam eden ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum, diğer) olan personellerin
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-) Yerleştirme sonuçları tebligat yerine geçmek üzere www.aksaglik.gov.tr internet
adresinden ilan edilecektir. İlan edilmeyen personelin tayin işlemi yapılmamış olup, ayrıca bir yazı
gönderilmeyecektir.
8-) İl İçi Nakil Talebinde bulunan personeller, en fazla 5 tercih yapabilecektir.
9-) Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin Müracaat
Sınırlamaları başlıklı 12. Maddesi gereğince; personel ihtiyacı bulunması sebebiyle
Başmakçı 1 nolu ASHİ, Şuhut 2 (Karaadilli) Nolu ASHİ, Hocalar 1 nolu ASHİ, Dazkırı 1
nolu
ASHİ,
Evciler
1
nolu
ASHİ’nde
görev
yapan personeller
tercihte
bulunmayacaklardır.
10-)Başvuruda bulunan personelin nakil talepleri 01.01.2015 tarihinde hesaplanan
ve güncellenerek Kişisel Veri Bankasında (PBS) yayımlanan hizmet puanları esas
alınarak değerlendirilecektir.
11-)Başvuru yapan personeller, nakil talep formunun ekine Personel Bilgi Sistemi
üzerinden alınmış hizmet puanı dökümünü gösterir belgeyi itirazlarının olmadığını yazıp
imzalayarak başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.
12-) Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; tercihleri ve hizmet
puanları (en yüksek hizmet puanından başlayarak) gözetilerek yapılacaktır. Ancak talepte bulunan
personellerden hizmet puanı aynı olan personel varsa, tercih sıralamasına göre, tercih sıralamasıda
aynı olması durumunda ise hizmet süresi fazla olan personelin ataması yapılır.
13-) İlgili atamada yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 45 gün içerisinde
hizmeti aksatmayacak şekilde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal
edilecektir.
14-) Müracaat şartlarını taşımayan veya yanlış beyanda bulunan personelin ataması
yapılmayacak olup sehven yapılsa dahi ataması iptal edilecektir.
15-) Başvuru evrakı imzasız olanlar, eksik evrak gönderenler ve başvuru evrakını 24/04/2015
tarihinden sonra gelenlerin dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
16-) Çalışma Takvimi aşağıya çıkarılmıştır.
17-) Branşlara göre münhal kadrolar ektedir.
İlgililere duyurulur. 15/04/2015
2015- MAYIS DÖNEMİ AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İL İÇİ NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ATAMA KOMİSYONU ÇALIŞMA
TAKVİMİ
15 Nisan 2015- 24 Nisan 2015
11 Mayıs 2015
Tayin Talep Başvurularının Alınma Tarihi
Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
443 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content