close

Enter

Log in using OpenID

bilimsel hazırlık yüksek lisans doktora

embedDownload
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİMDALI
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ HAFTALIK DERS PROGRAMI
GÜN
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
SAAT
BİLİMSEL
HAZIRLIK
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
TÜRK DİLİ
ESKİ TÜRK ED.
TÜRK HALK ED.
YENİ TÜRK ED.
TÜRKÇE EĞİTİMİ
08:3009:15
TDA 105 Osmanlı Türkçesi I
T.B.
TDA 561 Klasik Osmanlı
Metinleri I M.D.E.
TDA 561 Klasik Osmanlı
Metinleri I M.D.E.
TDA 561 Klasik Osmanlı
Metinleri I M.D.E.
TDA 561 Klasik Osmanlı
Metinleri I M.D.E.
TDA 561 Klasik Osmanlı
Metinleri I M.D.E.
09:3010:15
TDA 105 Osmanlı Türkçesi I
T.B.
TDA 561 Klasik Osmanlı
Metinleri I M.D.E.
TDA 561 Klasik Osmanlı
Metinleri I M.D.E.
TDA 561 Klasik Osmanlı
Metinleri I M.D.E.
TDA 561 Klasik Osmanlı
Metinleri I M.D.E.
TDA 561 Klasik Osmanlı
Metinleri I M.D.E.
10:3011:15
TDA 131 Türk Halk
Edebiyatına Giriş M.A.Y.
11:3012:15
TDA 131 Türk Halk
Edebiyatına Giriş M.A.Y.
TDA 5035 Türk Dili
Çalışmalarında Metot ve
Yöntem I H.T.
TDA 5035 Türk Dili
Çalışmalarında Metot ve
Yöntem I H.T.
TDA 5015 Klasik Türk
Edebiyatında Manzum
Metinler I H.G.
TDA 5015 Klasik Türk
Edebiyatında Manzum
Metinler I H.G.
TDA 5011 Kültürel Miras ve
Kültür Politikaları I A.Ö.
TDA 5051 Türkçe Dil Bilgisi
Öğretimi M.G.
TDA 5011 Kültürel Miras ve
Kültür Politikaları I A.Ö.
TDA 5051 Türkçe Dil Bilgisi
Öğretimi M.G.
13:3014:15
TDA 101 Türkiye Türkçesi
Grameri Ü.Z.
TDA 551 Orhon Türkçesi
Ç.P.
TDA 515 Karşılaştırmalı
Türk Destanları M.Ç
TDA 541 19. Yüzyıl Türk
Edebiyatı I G.Ö.A.C.
14:3015:15
TDA 101 Türkiye Türkçesi
Grameri Ü.Z.
TDA 551 Orhon Türkçesi
Ç.P.
TDA 515 Karşılaştırmalı
Türk Destanları M.Ç
TDA 541 19. Yüzyıl Türk
Edebiyatı I G.Ö.A.C.
TDA 551 Orhon Türkçesi
Ç.P.
TDA 515 Karşılaştırmalı
Türk Destanları M.Ç
TDA 541 19. Yüzyıl Türk
Edebiyatı I G.Ö.A.C.
16:3017:15
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
TÜRK DİLİ
TDA 669 Klasik Türk
Edebiyatında Yöntem
Arayışları T.B.
TDA 669 Klasik Türk
Edebiyatında Yöntem
Arayışları T.B.
TDA 669 Klasik Türk
Edebiyatında Yöntem
Arayışları T.B.
TDA 645 Türk Romanında
Modernizm-Postmodernizm
Ş. Y.
TDA 645 Türk Romanında
Modernizm-Postmodernizm
Ş. Y.
TDA 645 Türk Romanında
Modernizm-Postmodernizm
Ş. Y.
12:3013:15
15:3016:15
S
A
L
I
ESKİ TÜRK ED.
08:3009:15
TDA 141 Yeni Türk
Edebiyatına Giriş I O.Y.
TDA 559 Oğuz Türkçesi I Ü.
Z.
09:3010:15
TDA 141 Yeni Türk
Edebiyatına Giriş I O.Y.
TDA 559 Oğuz Türkçesi I Ü.
Z.
10:3011:15
TDA 121 Eski Türk
Edebiyatına Giriş H.G.
TDA 559 Oğuz Türkçesi I Ü.
Z.
11:3012:15
TDA 121 Eski Türk
Edebiyatına Giriş H.G.
TDA 5021 Klasik Türk
Edebiyatında Metinler Şerhi I
H.G.
TDA 5021 Klasik Türk
Edebiyatında Metinler Şerhi I
H.G.
TDA 5029 Klasik Türk
Edebiyatı Çalışmalarında
Metot ve Yöntem T.B.
TDA 5029 Klasik Türk
Edebiyatı Çalışmalarında
Metot ve Yöntem T.B.
TDA 547 Edebiyat Kuramları
ve Eleştiri I G.O.A.C.
TDA 513 Halk Edebiyatında
Tür ve Şekil M.Ç
TDA 547 Edebiyat Kuramları
ve Eleştiri I G.O.A.C.
TDA 513 Halk Edebiyatında
Tür ve Şekil M.Ç.
TDA 539 Türk Edebiyatında
Roman O.Y.
TDA 513 Halk Edebiyatında
Tür ve Şekil M.Ç.
TDA 539 Türk Edebiyatında
Roman O.Y.
TDA 5033 Türk Halk
Edebiyatı Çalış. Met. Ve Yön.
I M.A.Y.
TDA 5033 Türk Halk
Edebiyatı Çalış. Met. Ve Yön.
I M.A.Y.
TDA Yeni Türk Edebiyatı
Çalışmalarında Metot ve
Yöntem I Ş.Y.
TDA Yeni Türk Edebiyatı
Çalışmalarında Metot ve
Yöntem I Ş.Y.
TDA Yeni Türk Edebiyatı
Çalışmalarında Metot ve
Yöntem I Ş.Y
TDA 5051 Türkçe Dil Bilgisi
Öğretimi M.G.
TDA 5056 Türkçe
Öğretiminde Ölç. ve Değ.
Uyg. M.Ş.
TDA 5056 Türkçe
Öğretiminde Ölç. ve Değ.
Uyg. M.Ş.
TDA 5056 Türkçe
Öğretiminde Ölç. ve Değ.
Uyg. M.Ş.
TDA 5053 Anlama
Becerilerini Geliştirme Tek.
M.G.
TDA 5053 Anlama
Becerilerini Geliştirme Tek.
M.G.
TDA 5053 Anlama
Becerilerini Geliştirme Tek.
M.G.
TDA 697 Dünyada Türkiyat
Arş. I M. D. E.
TDA 697 Dünyada Türkiyat
Arş. I M. D. E.
TDA 671 Klasik Türk Edb.
Mensur Metin İnc. I F.K.
TDA 671 Klasik Türk Edb.
Mensur Metin İnc. I F.K.
12:3013:15
13:3014:15
TDA 585 Anadolu ve Rumeli
Ağızları I M.D.E
14:3015:15
TDA 585 Anadolu ve Rumeli
Ağızları I M.D.E
15:3016:15
TDA 585 Anadolu ve Rumeli
Ağızları I M.D.E
16:3017:15
TDA 5035 Türk Dili
Çalışmalarında Metot ve
Yöntem I H.T.
08:3009:15
TDA 141 Yeni Türk
Edebiyatına Giriş O.Y.
09:3010:15
.
10:3011:15
TDA 131 Türk Halk
Edebiyatına Giriş M.A.Y.
TDA 5019 Klasik Türk
Edebiyatında Mensur
Metinler T.B.
TDA 5019 Klasik Türk
Edebiyatında Mensur
Metinler T.B.
TDA 5019 Klasik Türk
Edebiyatında Mensur
Metinler T.B.
TDA 5021 Klasik Türk
Edebiyatında Metinler Şerhi I
H.G.
TDA 5015 Klasik Türk
Edebiyatında Manzum
Metinler I H.G.
TDA 5029 Klasik Türk
Edebiyatı Çalışmalarında
Metot ve Yöntem T.B.
TDA 5011 Kültürel Miras ve
Kültür Politikaları I A.Ö
TDA 547 Edebiyat Kuramları
ve Eleştiri I G.O.A.C...
TDA 5033 Türk Halk
Edebiyatı Çalış. Met. Ve Yön.
I M.A.Y.
TDA 121 Eski Türk
Edebiyatına Giriş H.G
TDA 539 Türk Edebiyatında
Roman O.Y.
TDA 601 İleri Osmanlı
Türkçesi F.K.
TDA 601 İleri Osmanlı
Türkçesi F.K.
TDA 601 İleri Osmanlı
Türkçesi F.K.
TDA 601 İleri Osmanlı
Türkçesi F.K.
TDA Tezkireler ve Biyografi
Eserler I F.K.
TDA 603 Türk Lehçelerinin
Karş. Grameri I Ç. P.
TDA Tezkireler ve Biyografi
Eserler I F.K.
TDA 603 Türk Lehçelerinin
Karş. Grameri I Ç. P.
TDA 5050 Bilimsel
Araştırma Yöntemleri M.Ş.
TDA 601 İleri Osmanlı
Türkçesi F.K.
TDA 601 İleri Osmanlı
Türkçesi F.K.
TDA 5050 Bilimsel
Araştırma Yöntemleri M.Ş.
TDA Tezkireler ve Biyografi
Eserler I F.K.
TDA 697 Dünyada Türkiyat
Arş. I M. D. E.
TDA 5050 Bilimsel
Araştırma Yöntemleri M.Ş.
TDA 671 Klasik Türk Edb.
Mensur Metin İnc. I F.K.
11:3012:15
12:3013:15
13:3014:15
TDA 101 Türkiye Türkçesi
Grameri Ü.Z.
TDA 561 Klasik Osmanlı
Metinleri I M.D.E.
TDA 561 Klasik Osmanlı
Metinleri I M.D.E.
TDA 561 Klasik Osmanlı
Metinleri I M.D.E.
TDA 561 Klasik Osmanlı
Metinleri I M.D.E.
TDA 561 Klasik Osmanlı
Metinleri I M.D.E.
TDA 603 Türk Lehçelerinin
Karş. Grameri I Ç. P.
14:3015:15
15:3016:15
16:3017:15
TDA 105 Osmanlı Türkçesi I
T.B.
Doç. Dr. Tuncay BÜLBÜL
Anabilim Dalı Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content