close

Enter

Log in using OpenID

14t11t2014 2.DERS 20t11t2014 6.DERS 17t11t2014 s.DERS

embedDownload
T.C.
goRUM vALiLiGi
Buharaevler Krz Anadolu imam Hatip Lisesi MtidUrlii$ti
ortadgretim Kurumlart Yonetmeli$inin 45. Mad. "b)
)Aynr derse giren O$retmenlerin ortak
de$erlendirme yapabilmelerine imkAn vermek uzere birden fazla gubede okutulan
tum dersteri n yazttt
slnavlart ortak yaprlrr ve ortak deQerlendirilir " Denilmekte olup aga$rdaki gizelgeye
ortak srnav
tarihlerinin yazrlmastnr rica ederim.
DERS|N ADI VE OGRETMENLERI
INGILiZCE
GAMZE OGUZ-SEMRA QAKIRTEKIN
SINAV TARiHi
U
I
11112U14
2. D
ERS
MATEMATiK
BiRSEN GUNE$-ERDOGAN KUZUCU
06t11t2014
2.DERS
TURK DiLi VE EDEB|YATI
MEHMET FiDAN
-t1t11t2u14
2.DERS
UIL ANLA I IM
MEHMET FiDAN
14t11t2014
2.DERS
COGRAFYA
OZLEM BiLDiREN
21t11t2014
2.DERS
SAGLIK BiLGiSi
OZLEM BiLDiREN
20t11t2014
6.DERS
ARAPQA
MESUDE KAYNAR-ULViYE TUFAN
17t11t2014
TEMEL DINi BILGiLER
MESUDE KAYNAR-ULV|YE TUFAN
18t11t2014
s.DERS
BIYOLOJi
13t11t2014
s.DERS
27t11t2014
s.DERS
HAWA B|LGE
TARiH
sADtK $iRiN
s.DERS
KIMYA
NECLA TIGLI
24t11t2014
s.DERS
FIZIK
sATrLMtg YtLDtz
25t11t2014
s.DERS
ADRES: Ugtutlar Mah.Binevler 1.Cad. No:2 Binevler Kavgagr Mehmetgik parkr Kargrsr
eORUM
Tel:0 364 2271112 Fax:0 364 227ii\s
Web: http://bu haraevlerkz_a ihl. meb .k12.tr
e-mail'.7 [email protected] [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
77 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content