close

Enter

Log in using OpenID

CEM II/A-M(P-L) 42,5 R

embedDownload
KYM 407 PROSES KONTROL
2014-2015 GÜZ
ÖDEV 1
Ödev Teslim Tarihi: 21/11/14
1. F akış hızındaki ve CAo derişimindeki bir sıvı akımı birinci reaktöre girmektedir.
(
)
tepkimesi tam karışmalı seri bağlı reaktörlerin ikisinde de gerçekleşmektedir. Çıkış akımı derişimini,
giriş akımı derişimine bağlayan modeli türetiniz.
Varsayımlar:
F
: Hacimsel akış hızı
ρ karışım : sabit
T karışım : sabit
Vreaktör : sabit (V1=V2)
m
[=] mol A/dk
CAo [=] mol A/m3
CA2 [=] mol A/m3
(m/ρA << F)
2. Elektriksel ısıtmalı karıştırmalı tank prosesi için çıkış sıcaklığı T’deki değişimleri iki girdi
değişkenindeki değişimlerle ilişkilendiren transfer fonksiyonu aşağıda verilmiştir.
1
wC p
1
T ' (s) 
Q ' (s) 
Ti ' ( s)
m
m
s 1
s 1
w
w
Verilen karıştırmalı tank ısıtma prosesi 70oF girdi sıcaklığı ve 1920 Btu/dk ısıtıcı girdisi ile yatışkın
durumda çalışmaktadır. Sıvı akış hızı 200 lb/dk’dır. Sıvı sabit yoğunluğa ve özgül ısıya sahiptir (ρ =
62.4 lb/ft3, Cp = 0.32 Btu/lboF) ve sıvı hacmi 1.6 ft3’te sabittir.
Q
w
Ti
Cp
m
T
: Elektriksel ısıtma hızı
: Kütlesel akış hızı
: Giriş sıcaklığı
: Isı kapasitesi
: Sıvı kütlesi
: Çıkış sıcaklığı
a. Giriş sıcaklığı 90oF’a ve ısıtıcı girdisi 1600 Btu/dk’ya değiştirildiğinde çıktı sıcaklık yanıtını
hesaplayınız.
b. Giriş sıcaklığı aniden 70oF’tan 100oF’a arttırılırsa çıkış sıcaklığının 10oF artması ne kadar süre
alır?
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
257 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content