close

Enter

Log in using OpenID

(ıa*ıq RJan ıııirasuıyg -

embedDownload
yEMEK rvıeıııÜsÜ
ANFoRA yEMEK ARDAHAN Ünıİvensiresİ resırvı Ayı
03.LL.2oL4
04.Lt.2oL4
05.11.2014
06.11.2014
07.tL.20L4
DOMATES ÇORBASl
ıvrnciıvırr çoRBAsı
şrrıniyr çoRBAsı
YAYLA ÇORBAS|
KURU FASULYE
PATL|CAN MUSAKKA
rıRııı «örır
TAVUK SOTE
tzocrı-iıı çoRBAsı
erı-i parRrgs
10.11.2014 l ooıvınrEs çoRBASı
HRivr çoRgnsı
LL.LL.2oL4
ıııirasuıyg
sEH. BULGUR PlLAV|
srgzıı-i MAKARNA
niniııç piı_Rvı
MERc.BULGuR piıRvı
-
FlRlN TAVUK
sürıeç
BULGUR piı-avı
sALATA
MAKARNA
rünı-ü
DoLMA
srH. pinirıç piı-Rvı
MEvHANE piı-Rvı
(lyMALı gönrr
L7.tL.zot4
KARN|YARlK
TAVUK BAGET
piniııc piı-evı
spacerri
18.11.2014
SEBZE ÇORBASl
rzocıı-iıı çoRBAsı
L9.LL.2aL4 TAVUK ÇORBAS|
20.tL.2ot4 srHniyr çoRBAsı
2L.tL.2ot4 vııncivırr çoRBAsı
24.LL.2oL4
25.t1.2oL4
26.LL.a0L
27.Lt.zoL4
28.Lt.2oL4
DOMATES ÇORBASl
sALçALı xörrr,
TAvuK cüvrç
MERc.BULGun piıRvı
ıvryvrı-i puoiııc
z.vRĞı-ı piı-nri
vuHalııgi
yoĞunr
cAclK
AŞURE
MEYVE
MAKARNA
ARNAvuT ciĞrni
piniıııç piıRvı
SEKERPARE
SALATA
Eııi rıoHuı
MEyHANE piı-avı
SOSLU MAKARNA
KEMALPAŞA TATLISl
z.yRĞı-ı piıeri
KESME ÇORBAS|
TAVUK SOTE
sEszEl-i KEBAp
şıHniyE çoRBAsı
ıvırRciıvır çoRBASı
ı. oöııırn+vrşiı-ı-ir
MANTAR ÇORBASI
KoMPOSTo
sALATA
MEYVE
SOSLU MAKARNA
L2.LL.20L4 ızocrı_iıı çoRBAs|
L3.LL.2oL4 KESME ÇORBAS|
L4.LL.2ot4 vrnciıvrx çoRBAsı
TAVUK HAŞLAMA
TURŞU
PATATES MUSAKKA
BULGUR PlLAV|
MAKARNA
piniııç piı-evı
invıi« rırıvR
cAclK
(ıa*ıq
RJan
Fuat DURMUŞ
sağlıU Kültür ve Spor
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
728 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content