close

Enter

Log in using OpenID

R - Acıbadem Hemşirelik

embedDownload
ÖRNEK BİR VAKA İLE SBARR
SENARYOLARI
Hazırlayan: Oya SAĞIR
Acıbadem Sağlık Grubu
Hemşirelik Eğitim ve Gelişim Koordinatörlüğü
Eğitim ve Gelişim Hemşiresi
Eylül 2014
Sunum Akışı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Örnek Olgunun Tanıtımı
Durum 1_Kritik Durumda SBARR Kullanımı
Durum 2_Konsültasyonda SBARR Kullanımı
Durum 3_Bilgilendirme Durumunda SBARR Kullanımı
Durum 4_Nöbet Tesliminde SBARR Kullanımı
Durum 5_Kısa Süreli Teslim Durumunda SBARR
Kullanımı
Amaç
• SBARR İletişim Metodu’nun hasta verilerinin
aktarıldığı farklı iletişimlerde nasıl
kullanılabileceğini örnek senaryolarla
anlatmak.
1. Örnek Olgu Tanıtımı
Hasta: Serpil Akkuyu
Tanı: Kronik Kalp Yetmezliği (KKY)
Yatış Tarihi: 19.08.2014
Kronik Hastalık Öyküsü: KKY,DM
Yaş: 60
Boy ve Kilo: 1.67 cm / 86 kg
Sürekli Kullandığı İlaçlar:
– Beloc 25 mg tablet 2x1
– Coraspin 100 mg tablet 1x1
– Aprazol kapsül 1x1
– Glucophage 1000 mg tablet 2x1
1. Örnek Olgu Tanıtımı
• Hasta, kronik kalp yetmezliği tanısıyla kardiyoloji adına
yatırılmış.
• Diyabeti ve 5 yıldır tanı konulmuş KKY mevcut.
• 3. gün takibinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti
nedeniyle EKG çekiliyor ve değerlendirme sonrası anjio kararı
alınıyor.
• Aynı gün hasta acilen anjio işlemine alınıyor ve 2 damarda
%80 darlık tespit ediliyor.
• Kalp damar cerrahisi konsültasyonu sonrası operasyon kararı
alınıyor ve operasyon hazırlıkları yapılıyor.
Durum 1_Kritik Durumda SBARR Kullanımı
S
(Situation)
(Durum)
B
(Background)
(Arka Plan)
A
(Assessment)
(Değerlendirme)
Merhaba Feray Hanım, ben Oya Sağır
2.katta yatan hastanız Serpil Akkuyu için arıyorum
Kronik Kalp Yetmezliği tanısı ile 3 gündür takip ettiğimiz
hastanın
Şu anda göğüs ağrısı var
5 yıldır KKY olan hasta takip amaçlı yatırılmış
Nabzı 130 civarında
Ekg çektim ve ekg’sinde bazı değişiklikler var
Kan basıncı 165/95 mmHg
Kan şekeri 239 mg/dl
Göğüs ağrısı VAS ağrı skalasına göre 5 şiddetinde
Hastanın kalp yetmezliğine bağlı hızlı bir aritmisi (hızlı AF)
olduğunu düşünüyorum
R
Hastanın saat 16.00 da Beloc 25 mg tableti var onu şimdi
verelim mi?
Monitörize edip takip edelim mi?
15 dakikada bir takip uygun mu?
R
Monitörize edelim
Ben geliyorum
(Recommendation)
(Öneri)
(Response/Report)
(Yanıt/Rapor)
Durum 2_Konsültasyonda SBARR Kullanımı
S
(Situation)
(Durum)
Merhaba doktor bey, ben Kıymet Yılmaz
Serpil Akkuyu isimli hastayı
Kronik Kalp Yetmezliği tanısı ile 3 gündür takip ediyoruz
Hastada anjio sonrası 2 damarda %80 darlık tespit edildi. Bu yüzden sizden
konsültasyon istendi.
Hasta 304 nolu odada yatıyor
Hasta 60 yaşında, diyabeti ve 5 yıldır tanı konulmuş KKY mevcut.
Hastanın penisilin alerjisi var
10 yıl önce apendektomi operasyonu geçirmiş
Sürekli kullandığı ilaçları:
Beloc 25 mg tablet 2x1,
Coraspin 100 mg tablet 1x1, burada 300 mg a çıkarıldı
Aprazol capsül 1x1,
Glucophage 1000 mg tablet 2x1
B
(Background)
(Arka Plan)
İdrar takibi için dün foley kateter takılmış. Bu sabah ki total balansı
artı 350 ml de
Dün saat iki gibi hasta göğüs ağrısı olduğunu ve nefes almakta zorlandığını
iletmiş. EKG si çekilmiş ve doktoruna haber verilmiş.
Hasta değerlendirildikten sonra anjio için aşağıya alınmış
Anjio sonrası 2 damarda da % 80 darlık tespit edilmiş.
Hastanın şu anda genel durumu iyi
Yaşam bulgularında herhangi bir sıkıntı yok
Sadece kan basıncı yarım saat önce ölçtüğümde 160/90 mmHg
Durum 2_Konsültasyonda SBARR Kullanımı
A
Hastanın ameliyat kaygısı nedeniyle kan basıncında yükselme olduğunu
düşünüyorum
R
Şimdi tekrar ölçmemi ister misiniz?
R
Evet ölçelim
Hastayı değerlendireceğim hangi oda da yatıyor?
(Assessment)
(Değerlendirme)
(Recommendation)
(Öneri)
(Response/Report)
(Yanıt/Rapor)
Durum 3_Bilgilendirme Durumunda SBARR Kullanımı
S
(Situation)
(Durum)
Merhaba Feray Hanım, ben Oya Sağır
Serpil Akkuyu isimli hastayı
Kronik Kalp Yetmezliği tanısı ile 3 gün önce yatırdığımız hastanızı
Anestezi doktoru konsülte etti notlarını iletmek için arıyorum.
Hasta 60 yaşında, diyabeti ve 5 yıldır tanı konulmuş KKY olan hastamız
için anjio sonrası by pass kararı alınmıştı.
B
(Background)
(Arka Plan)
Anestezi doktoru hastayı değerlendirdi ve 20 yıldır sigara kullanıyormuş
bu nedenle göğüs hastalıkları konsültasyonu istedi.
Kan gazı alınmasını ve iki yönlü akciğer filminin çekilmesini önerdi.
Bu arada hastanın kan basıncı şu anda 130/80 civarında.
Hastanın şu anda genel durumu iyi
A
(Assessment)
(Değerlendirme)
Hasta diyabet ve aç olduğundan kan şekerinin düşebileceğini
düşünüyorum
R
Kan şekerinin düşmesini önlemek için her hangi bir öneriniz var mı?
R
Evet Isolayt M 30 ml/saat’den açalım.
1 saat sonra tekrar bir kan şekeri ölçelim
(Recommendation)
(Öneri)
(Response/Report)
(Yanıt/Rapor)
Durum 4_Nöbet Tesliminde SBARR Kullanımı
S
(Situation)
(Durum)
B
(Background)
(Arka Plan)
Serpil Türker
Dr. Feray Güven in hastası
Kronik Kalp Yetmezliği tanısı ile 3 gün önce yatırıldı
Hasta 60 yaşında, diyabeti ve 5 yıldır tanı konulmuş KKY mevcut.
Hastanın penisilin alerjisi var. Kırmızı kol bandı takılı.
10 yıl önce apendektomi operasyonu geçirmiş
Sürekli kullandığı ilaçları:
Beloc 25 mg tablet 2x1,
Coraspin 100 mg tablet 1x1, burada 300 mg a çıkarıldı
Aprazol capsül 1x1,
Glucophage 1000 mg tablet 2x1
Hastanın sağ brakialinde periferik kateteri var. Temiz
İdrar takibi için dün foley kateter takılmış. Bu sabah ki AÇT i:
Aldığı 2500 ml
Çıkardığı 2150 ml
Dengesi artı 350 ml de
Durum 4_Nöbet Tesliminde SBARR Kullanımı
Dün saat iki gibi hasta göğüs ağrısı olduğunu ve nefes almakta zorlandığını
söylemiş. EKG si çekilmiş ve doktoruna haber verilmiş.
Hasta değerlendirildikten sonra anjio için aşağıya alınmış
Anjio sonrası 2 damarda da % 80 darlık tespit edilmiş.
B
(Background)
(Arka Plan)
Kalp Damar Cerrahisi konsülte etmiş ve bugün için operasyon kararı
verilmiş.
Anestezi doktoru dün akşam hastayı değerlendirmiş.
Hastanın kan grubu A Rh (-) 4 ünite Eritrosit Süspansiyonu kan bankasıyla
görüşülerek hazırlandı
Ameliyat hazırlıkları tamamlandı. Traşı ve banyosu yaptırıldı.
Tüm Onam formları imzalatıldı dosyada
Bakım haritası, anjioraporları ve CD’si burda.
Hasta saat 11 civarında ameliyata alınacak
Hasta dün gece 24 den bu yana aç bekliyor
Hastanın şu anda genel durumu iyi
Yaşam bulgularında herhangi bir sıkıntı yok
Sadece kan basıncı bu sabah 160/90 mmHg
Durum 4_Nöbet Tesliminde SBARR Kullanımı
A
(Assessment)
(Değerlendirme)
R
Hastanın ameliyat kaygısı nedeniyle kan basıncında yükselme
olduğunu düşünüyorum
Ben biraz konuştum rahatlatmaya çalıştım.
İstersen yarım saat sonra tekrar bir kan basıncını ölçebilirsin
(Recommendation)
(Öneri)
R
(Response/Report)
(Yanıt/Rapor)
Kullanma gerekliliği olmadı
Durum 5_Kısa Süreli Teslim Durumunda SBARR Kullanımı
S
(Situation)
(Durum)
Oya Hanım ben kahvaltı arası için aşağıya iniyorum hastamı size teslim edebilir miyim
Serpil Akkuyu
Dr. Feray Güven in hastası
Kronik Kalp Yetmezliği tanısı ile 3 gün önce yatırıldı
Hasta 60 yaşında, diyabeti ve 5 yıldır tanı konulmuş KKY mevcut.
Hastanın penisilin alerjisi var
Hastanın sağ brakialinde periferik kateteri var ve Temiz
İdrar takibi için dün foley kateter takılmış.
B
(Background)
(Arka Plan)
Dün hastaya anjio yapılmış ve
Anjio sonrası 2 damarda da % 80 darlık tespit edilmiş. Bu yüzden bugün için operasyon
planlanmış.
Hasta saat 11 gibi ameliyata alınacak. Hazırlıkları tamam.
Hastanın şu anda genel durumu iyi
Yaşam bulgularında herhangi bir sıkıntı yok
Sadece kan basıncı biraz önce ölçtüğümde 150/90 mmHg’dı.
A
Ameliyat kaygısına bağlı olduğunu düşünüyorum
R
İstersen yarım saat sonra tekrar bir kan basıncını ölçebilirsin
R
Kullanma gerekliliği olmadı
(Assessment)
(Değerlendirme)
(Recommendation)
(Öneri)
(Response/Report)
(Yanıt/Rapor)
Kaynaklar
1.
2.
3.
Trentham, B., Andreoli, A., Boaro, N., Velji, K. & Fancott, C. (2010). SBAR:
A shared structure for effective team communication. An implementation
toolkit. 2nd Edition. Toronto Rehabilitation Institute: Toronto.
T.C Sağlık Bakanlığı (2011).Hasta Güvenliğinde İletişim. HKS Eğitim
Semineri, 26-28 Temmuz, Trabzon.
http://qsen.org/utilizing-sbarr-using-peer-reviewers-in-a-low-fidelity-labexercise/ Erişim: 07.10.2013
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
388 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content