close

Enter

Log in using OpenID

CLEPA Annual General Assembly 2011 raporu

embedDownload
C L E PA
European Association of
Automotive
5uppliers
report of
CLEPA Annual General Assembly 2011
raporu
T
E
EYentMıırıogeıııentTeorn
EMT Eğitim Müzik Yapım Turizm Organizasyon ve Ticaret AŞ
(Ticaret Sicil No: 435066 J NACE 90.02.00)
sunar / presents
TÜM HAKLARI SAKLıDıR
e
ALL RIGHTS RESERVED
Event Management
Durum Raporu
Status Report
Team
25-28/0512011
ClEPA Annual General Assembly, istanbul
POC
Kime/To
: Özlem Gülşen ArkanJTA YSAD
Bilgi/CC
: 0 Cüneyt Kalkan/TA YSAD
o Mustafa Münir Alaca/TA YSAD
o Neslihan Küçükoğlu/TA YSAD
o Sevgi Özçelik/TA YSAD
Kimden / From: Hakan Türkkuşu
D Associated Editors
0 EMT
o MiliMetre
D NestNet
0STH
YÖNETİcİ ÖZETİ / EXECUTlVE SUMMARY
(\'e. Nedeıı .. Xerede. Ne zaman: Nasıt. Kim)
Merkezi Belçika'nın Brüksel kentinde olan ve kısaca CLEP A olarak anılan Comite de
Liaison Europeen des fabricants d'equipements et de Pieces Automobiles / European
Association of Automotive Suppliers Yıllık Genel Kurul toplantısı ve buna bağlı olarak
TA YSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği / Association of Automotive Parts
& Components Manufacturers) evsahipliğindeki sosyal programlar
planlandığı gibi;
•
•
•
Çırağan Palas Kempinski salonlarında,
o
Şimal B
o
Laledan
o
Tuğra
o
Enderun
25-28 Mayıs 201 ıtarihleri arasında,
o
Steering Commitee dinner
o
Steering Commitee meeting & Workshop + Gala & Social Program i
o
CLEPA Annual General Assembly 201 ı + Cruise & Social Program II
toplam
ı55 kişinin
katılımı ile
gerçekleştirildi.
EMT tarafından planlanan ve yönetilen etkinliği belgeler nitelikte çekilen fotoğrafların
gala gecesine ait olan kısmı raporun ekinde olup, etkinlik süresince çekilen fotoğraf ve
video orijinal kayıtları ayrıca teslim edilmiştir.
W/Report:
110501 hp.doc
2/14
Durum Raporu
Status Report
Event Management Team
25-28/0512011
CLEPA Annual General Assembly, istanbul
DEGERLENDİRME / EVALUATION
İşbirliğimizin temelini oluşturan 100902ta _vII sayılı taslak/proposal ve 101006ta sayılı
sözleşme/contract ile üstlendiğirniz görev ve sorumluluk, işbu rapora 7 (yedi) gün içinde
yazılı itiraz edilmemesi halinde sonlanacak.
Gerçekleştirdiğimiz bu Proje ve Operasyon ile ilgili kayıtlarımız, bu tarihten itibaren iki
yıl süre ile saklanacak olup, gizlilik konusundaki yükümlülüklerimiz ise süresizdir.
Bir başka etkinliğinizde yine birlikte çalışmayı ve tekrar hizmet verebilmeyi dileriz ...
ETKİNLİK YÖNETİMİ / EVENT MANAGEMENT
(ROO-
Return ofObjectives)
Gerçekleştirilen etkinlik ile hedeflenen sonuçlara hangi ölçüde erişildiği ölçümüne katkı
sağlamak ve ileride düzenlenecek benzer çalışmalara destek olması amacı ile hazırlanan
etkinlik yönetimi genel değerlendirmemizi aşağıda bilginize sunuyor, eklenmesi istenen
başka kriter/ler varsa en kısa sürede aramanızı rica ediyoruz.
katılımcı / davetli
IiI © iyi
-
etkinlik mekanı
IiI © iyi
D @ yeterli
D ® zayıf
-
ikram & ağırlama
IiI © iyi
D @ yeterli
D ® zayıf
-
çevre düzenleme
D © iyi
IiI @ yeterli
D ® zayıf
-
içerik + gösteri
IiI © iyi
D @ yeterli
D ® zayıf
-
teknik ekipman
lif © iyi
D © yeterli
D ® zayıf
-
zaman yönetimi
IiI © iyi
D @ yeterli
D ® zayıf
-
işbirliği & uyum
IiI © iyi
D @ yeterli
D ® zayıf
-
dokümantasyon
D © iyi
IiI @ yeterli
D ® zayıf
-
engelli çözümleri
IiI © iyi
D © yeterli
D ® zayıf
-
diğer: lütfen yazınız
D © iyi
D @ yeterli
D ® zayıf
(% 75+)
D @ yeterli
D ® zayıf
-
BÜTÇE & SATINALMA / BUDGET & PURCHASING
(% 50+)
(ROl
(%25+)
Return oflnvesııııenı)
Etkinlik için hazırlanan ve sözleşme aşamasından önce 11 kez revize edilen ve yeniden
hesaplanan taslak bütçe, sonradan eklenen gider kalemleri olmasına karşın, sözleşmede
imza altına alınan eur 126,4k tutarı üzerinden yaklaşık % 14 oramnda tasarruf sağlandı.
-
bütçe yönetimi
IiI © iyi
D @ yeterli
D ® zayıf
Bu analiz; EMT tarafından üstlenilen hizmetlera ait faturalandırılmış toplam tutarlar ile
sınırlıdır ...
W/Report: 110501 hp.doc
3/14
Durum Raporu
Status Report
Event Management Team
CLEPA Annual General Assembly, istanbul
25-28/05/2011
MARKALAMA / BRANDING
Davet süreci; event (online event registration) yazılımı ve MiliMetre tarafından sunulan
çözüm ile yönetildi.
Etkinlik için özelolarak tasarlanan ve ekran görüntüsü aşağıda sunulan interaktif davet
dokümanı; tüm davetlilere elektronik ortamda (http://www.cvent.com/events/generalassernbly- 20 ll/event -surnrnary-a91 5cOae928 144f4bd8db5c ie24976e2.aspx) ulaştırıldı.
Iy 2011
Geı ı;rol AHt'm
:-ıtn;U ıiIıııt..
__
~-
•.• 0-
~9"'l
•.•
=--.,.....
"---a..-r
--..
l":'r~~--.."!"3~
..••• ~
:r~ı
.:..-
)A.-.Irır
u--.....•
=.~
"""I"I!!1!:'+.7:.~~~'~
~
Çz'f.:>J ı'J.!>.t
.i:.ıIi~
,.-
t:'~
'::ı'on
T·""'~.
::W~i".~
ii ~
rıU'i"'-
Conr.ıd.
•• i~!'"
~
::,,;;i'ag
L\!.Ixul"j
lı.:
ı;r.-.~ ."!"ı:.-'IJt
7~
1.3=t01
""'ôI••
~~,,::t'*?-:
sr'P·
ır.: .....-~_K..
's::J.
;ıs;unique
lı!> ~'fQF"j 9
_
rr~
--.a;
at!
.s•••.•••••
'j"''-'-;'''
Ili.,..
al!!:~! o:.""'f:So.r.ıir..J
:Jiilıi
ıli
e-;.• ta
W/Report:
110501 hp.doc
4/14
Durum Raporu
Status Report
Event Mcınagement Team
CLEPA Annual General Assembly, istanbul
25-2810512011
Yaka kartı; Avery C320l O için özelolarak tasarlandı, HP Officejet 6500 ile katılımcılar
için özelolarak basıldı, tüm katılımcılara klipsli pvc koruyucu içinde kayıt ve karşılarna
masasından verildi.
-c ı. i P Jı
-'"- .: ".1'..'
'E.
Alberto Paciflcl
Alberto Vittoria Obert
M.f:OCAt~{}TıECNCA UM8RA :SıPA
...-t:-.
Amalia Di Stefano
Aptullah Saner
CLEPA
__ ~~
.c: ••
TAnAD
i '.Iı
~".
L
'i:>
'
Bahadır Altaş
TAYSAD
4::-
".1 ••
i' .•
'
Bart Van Der Weiden
fRO'
~ N:EDSCHROEF
~:
Bert Mons
<;1.
HOLDm:G
•. COI','.
Celal Kaya
TAYSAD
"i::. .
-
<: ,
i '.'
Christer Palm
FKG
W/Report:
110501 hp.doc
5/14
Durum Raporu
Status Report
Event Management Team
CLEPA Annual General Assembly, istanbul
25-28/05/2011
Masa üzeri banner; A3 boyutunda özelolarak tasarlanıp, HP Designjet 30 ile basıldı...
*
*
;i-
~
CLEPA
European Associotion of
Autumutive Suıuıtier:
ANNUAL
GENERAL ASSEMBL Y
2011
istanbul, Turkey
Yönlendirme işaretleri; A4 boyutunda özel olarak tasarlanıp, standart set olarak basıldı.
~*
-
"
ç
~:~"
,
e" ••
cır;>.
~~
.~
e"'A
.
GENERAL ASSEMBL Y
GENERAL ASSEMBL Y
GENERAL ASSEMBL Y
~\ôSbJ8aD
~ ...... __ .-
welcome
E-E-E-E-
1
"
eLf"'"
GENERAL ASSEMBL Y
++++
~.
eırn
.
-~
c"
••
cır.~
.
GENERAL ASSEMBL Y
breakfast
lunch
6
S
~**
..
.
- ~
GENERAL ASSEMBL Y
4
~.
3
2
~>
'i:;~
:Lt~A
:LIf
-.
~.
.
_
ı
<ot
"""
"
"
i
"
GENERAL ASSEMBL Y
GENERAL ASSEMBL Y
GENERAL ASSEMBL Y
dinner
gala dinner
SHUTTLE
7
W/Report:
-
110501 hp.doc
8
9
6/14
Durum Raporu
Status Report
Event Management Team
CLEPA Annual General Assembly, istanbul
25-28/05/2011
Oturma düzeni için numaralar; A5 boyutunda özelolarak: tasarlanıp, iki yönlü basıldı.
_\ı.
(ii
Etkinlik süresince kullanılan toplantı ve yemek salonları ile fuaye olarak yararlanılan
tüm giriş/geçiş alanları CLEPA ve TAYSAD roll-up'ları ile bezendi.
Gala gecesinde masalar TAYSAD, Avrupa Birliği ve Türk bayrakları ile renklendirildi.
W/Report:
110501 hp.doc
7/14
Durum Raporu
Status Report
Event Mancıgement Team
25-28105/2011
CLEPA Annual General Assembly, istanbul
KATILIM / ATTENDANCE
Etkinlik süresince gerçekleştirilen çalışmalara ve düzenlenen sosyal programlara katılan
davetliler ile TAYSAD tarafından görevlendirilenler dahilolmak üzere toplam 155 kişi
listelendi ve ağırlandı.
#
Title
Mrs.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mrs.
Mr.
Dr.
Mrs.
Mr.
Surname
ALACA
ALACA
ALPTEKIN
ALTAŞ
ALTUN
ARKAN
ARKAN
ARUN
ATSAN
ATSAN
AY RAL
AYRAL
BAUMANN
BAYBAlı
BAYBAlı
BAYSAN
BENINCASA
BERGLlE
BERGLlE
BIESENBACH
BOS
BOS
BOSIO
BOSIO
BOUVEYRON
BULLARD
BUSEN
BUSEN
ÇAGLAYAN
ÇAGLAYAN
ÇETINKAYA
ÇETINKAYA
De David- Beauregard
DEGRAAF
DE GRAAF
Salih Haluk
Gamze
Gökhan
Arnaud
TAM
WillemJ.
35 Mr.
DEMiREL
sait
36
37
38
39
DI STEFANO
DiliCiOGLU
DOGU
DUDAROGLU
Amalia
Murat
Hakan
Mehmet
2
1
3
4
5
6
7
8
10
9
12
11
13
15
14
16
17
19
18
20
22
21
23
24
133
25
26
27
29
28
31
30
32
34
33
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Dr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mrs.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Dr.
W/Report: 110501 hp.doc
Name
Elif
Mustafa
Ali Rıza
Bahadır
Ergin
Burak
Özlem GÜLŞEN
Naei
Tamer
Hartati
Louis Sylvain
Heinrieh
Hande
Süheyl
Murat
Mareo
Gunilla
Svenake
Peter
Anne Jaeobsen
Karel
Emanuele
Luerezia
Jean-François
Richard
Dusan
Mateja
8/14
Durum Raporu
Status Report
Event Management Team
25-28/05/2011
CLEPA Annual General Assembly, istanbul
40
42
41
134
135
43
45
44
137
136
47
46
49
48
50
51
53
52
139
138
54
55
57
56
58
59
140
141
61
60
142
62
63
64
65
66
67
68
69
143
144
70
71
72
73
74
76
75
Mrs.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mrs.
Prof. Dr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
W/Report: 110501 hp.doc
DUDAROGLU
ERCE
ERCE
ERZiNCANLI
ERZiNCANLI
FRANK
GEDIK
GEDiK
GLAHE
GLAHE
GÖKTAN
GÖKTAN
HARTWIG
HARTWIG
HAUPT
HENDRICKX
HOLMQVIST
HOLMQVIST
ILISAL
ILISAL
IPPOLlTO
iÇÖZ
iNAN
iNAN
KALKAN
KALKAN
KANCA
KAN CA
KAYA
KAYA
KAYA
KAYA
KOÇ
KÖPRÜLÜ
KUNZE
KUNZE
KÜÇÜKOGLU
LÜCKE
MAUGE
MERDANE
MONS
MORENTE
MORENTE
NAK
NIGL
OBERT
ÖGÜT
ÖGÜT
Serpil
Hayri
Esin Elif UÇAR
Josef
Okan
Herta
Manfred
Ali
Olaf
Karlheinz
Marc
Laila
Lars
Şükrü
Luigi Piero
ibrahim
ilker
Cüneyt
Tülin
Alper
Şafak
Celal
Hayri
Nuray
Şenay
Ayşe
Levent
Hans-Peter
Perdita
Neslihan
Kai
Jacques
Hamdullah
Bert
Jose
Juliette
Burkon Kadir
Karl
Alberto Vittorio
Tarık
9/14
Durum Raporu
Status Report
Event Management Team
CLEPA Annual General Assembly, istanbul
78
77
80
79
81
82
83
85
84
86
87
88
89
90
91
93
92
94
95
96
98
97
100
99
101
102
103
104
105
106
107
108
110
109
111
113
112
114
116
115
118
117
119
120
121
122
123
124
W/Report:
Mrs.
Mr.
Mrs.
Mr.
Ms.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mrs.
Ms.
Ms.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mr.
Dr.
110501 hp.doc
ÖNEN
ÖNEN
ÖZCAN
ÖZCAN
ÖZÇEliK
PACIFICI
PAJA
PALM
PAL M
PıNAR
PıNAR
RACHNER
RAYERA
ROMMERTS
ROSSIGNOLl
SABUNCU
SABUNCU
SANER
SANER
SCHOCKMEL
STEIN
STEIN
STELLA
STELLA
STRAUB
TEZER
TiRYAKi
Tl RYAKi
TOMASSINI
TOPRAK
TSUDA
TUNALlOGLU
TUNÇDÖKEN
TUNÇDÖKEN
TYROLLER
UMUT
UMUT
URGANClLAR
ÜNAL
ÜNAL
VAN DER VORST
VAN DER VORST
VAN DER WEIDEN
VAN DERWEIDEN
VAVASSORI
WADER
WEIRICH
WIERZBICKA LAHCEN
25-28/05/2011
Kudret
Ceylan
Durmuş
Sevgi
Alberto
David
Agneta
Christer
Aslı Altan
Horst
Donatella
Eric
Guido Federico
Orhan
Aptullah
Banu
Paul
Jane
Nigel
Alessandra Landini
Marco
Lazio
Prof. Dr. Ercan
Mehmet
Nurçin
Beatrice
Belma
Hiroyuki
Tarık
Funda
Gökhan
Peter
Zafer
Mesut
Kerem
Noyan
Connie
Eddy
Bart
Dian
Roberto
Johannes
Helmut
Françoise
10/14
Durum Raporu
Status Report
Event Management Team
CLEPA Annual General Assembly, istanbul
126
125
128
127
129
130
131
132
145
152
155
W/Report
Mrs.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
7 pax
3 pax
1 pax
110501 hp.doc
WUNSCH
WUNSCH
YARlı
YARlı
YETiK
YÖNEY
ZAiM
ZAiM
Hanımeli ekibi
izmarit ekibi
Mavi ekibi
25-28/05/2011
Angelika
Eckart
Nihan
Ufuk
Mehmet Akif
Cenk
Meral iNCI
Mustafa
11 /14
Event Management Team
CLEPA Annual General Assembly, istanbul
Durum Raporu
Status Report
25-28/05/2011
DİGER / OTHER
İlk gece CLEP A Yürütme Kurulu üyelerinin davetli olduğu gecede TA YSAD Genel
Sekreteri Özlem Gülşen Arkan'ındoğumgünü kutlandı.
Toplantılar süresince otururnların açılışında ve konuşmacıların kürsüye çıkışlarında
Dario Moreno 'nun "Istanbul Pas Constantinople" isimli parçasının ilk 20 saniyelik
bölümü sinyal müziği olarak değerlendirildi ve beklenenden fazla ilgi çekti.
Genel Kurula katılan delegelerin İmzaları alındı ve tutanak capture edildikten sonra
CLEP A yöneticilerine teslim edildi.
Genel Kurul sonrasıda delenelere. Pasabahceden temin edilen hediveleri sunuldu.
Event Mano,gement
Durum Raporu
Status Report
Team
CLEPA Annual General Assembly, istanbul
25-28/05/2011
EK / SUPPLEMENT
Çekilen fotoğrafların gala gecesine ait olan kısmını içeren CD aşağıda olup, arşivinizde
saklayacağımz diğer medya için hazırladığımız yedek etiketl föyünü ekte kullanımımza
sunuyoruz ...
0 .•.
0.
\
0g
D~
!
CLEPA Annual General Assembly, 2011
\
çırağan Palace Kempinski
-.
<,-
110501 hp.doc
/
MaY:~2011
/
"'~
W/Report:
/
./
~_/
"'-......_----------~-_._--
13/14
Durum Raporu
Status Report
Event Management Team
25-28/05/2011
CLEPA Annual General Assembly, istanbul
ERİşİM / CONTACT
J_,_
EMT Eğitim Müzik Yapım Turizm Organizasyon ve Ticaret AŞ
~
Füzeciler Sokak, 30/1 Uçaksayar Sitesi, Etiler 34337 İstanbul, Türkiye
Q)
+9021226371
74 (Pbx)
~
+9021226371
39
JEL
www.turkkusu.com
~
41°05'13,97" NIK - 29°02'16,40" EID
POC
t
Hakan Türkkuşu
,
+905322154437
~
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ol STH
Turizm Organizasyon ve Danışmanlık Limited Şirketi (TÜRSAB A-5608)
Q)
+9021234745
~
+902123474559
"el
www.sthtraveL.com.tr i www.sth-travel.com
~
41°03'53,17" KIN - 29°00'29,67" DIE
-
56 (Pbx)
MiliMetre Bilgiişlem Yazılım Danışmanlık
Q)
+9021226371
40 (Pbx)
~
+9021226371
39
JEL
www.milimetre.com
~
41°05'13,97" NIK - 29°02'16,40" EID
ve Ticaret Limited Şirketi
i www.sanalhabermerkezi.com
ı~mj~ffil
NestNet
lIIIIIiE
New York, USA
Mannheim, Deutschland
:;::::: Athens, Greece
W/Report: 110501 hp.doc
14/14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
7 376 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content