close

Enter

Log in using OpenID

Broşür2014 - Şuhut Devlet Hastanesi

embedDownload
DİNLEMEYİ EN İYİ BİLEN
KURUM, EN AZ TIBBİ HATA
YAPAN KURUMDUR.
ÇALIŞMA DÜZENİ
ŞUHUT
DEVLET HASTANESİ
SAĞLIKLI YAŞAYIN
Hastanemiz gelişen ihtiyaçlara göre
yeniden yapılanarak olağan hizmet
kalitesini yükseltmenin yanında çok
önemli
alt
yapı
birimleri
olan
Biyokimya, Radyoloji Ünitesi, Acil
Servis, Çocuk Servisi, Dahiliye servisi,
Genel Cerrahi Servisi, Ortopedi
Servisi, Göz Servisi, KBB Servisi, 5
yataklı Hemodiyaliz Merkezi gibi
merkez ve ünitelerle vatandaşlarımıza
hak ettiği hizmeti veren çağdaş bir
hastane haline gelmiştir.
Hastanemizde, Acil Servis, Vezne,
diğer Acil hizmetlerimiz ( Röntgen ,
Acil Biyokimya.. vb. ) 24 saat hizmet
vermekte
ve
Polikliniklerin
hizmetleri Sabah saat 08:00 ile 16:30
arasında sürmektedir.
BİLMENİZ GEREKENLER
Hastanemize başvuran vatandaşların
kayıtları için, sadece T.C. Kimlik No’
larını ibraz etmeleri yeterlidir.
Hastanemize entegre 112 Acil yardım
istasyonu 5 ATT, 4 Şöför ile Şuhut
Halkına hizmet vermeye çalışmaktadır.
Acil vakaların ilk müdahalelerinde
Sosyal Güvence aranmamaktadır
Altıgöz Mah.Oynağanlı Cad. No:90
03800 Şuhut / Afyonkarahisar
Telefon (272) 718 10 01
Faks
(272) 718 42 61
www.suhutdh.gov.tr
[email protected]
Web adresimizden Hastanemize ait bilgiler
ve Laboratuar sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
ŞUHUT DEVLET
HASTANESİ
Hastanemiz Oynağanlı Cad. Altıgöz Mah.
üzerinde İlçe Adliye Sarayı Karşı binasında
hizmet vermektedir.
Hizmet verilen Birimler:
1. Acil servis
2. Ameliyathane
3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uz. Dr. Çınar ADIYAMAN
4. Dahiliye Uzman
Uz. Dr. Arif SAVAŞ
5. Diş Sağlığı ve Hastalıkları
Dt. Akile Ebru ÖNDER
Dt. Hatice GÖMÜK
Dt. Seda ÇINAR
6. Diyaliz ünitesi
Dr. Bahar KIYIŞKAN
7. Göz
Op. Dr. Yunus BULĞU
8. Genel Cerrahi
Op. Dr. Yavuz YAVAŞ
9. Üroloji
Op. Dr. Hazım BOZCA
10.Ortopedi
Op. Dr. Murat AYDIN
11.Kulak Burun Boğaz
Op.Dr. Barış ERDOĞAN
12.Ultrason
Uz.Dr. Seçil Telli ERDOĞAN
13.Laboratuar
14.Radyoloji Ünitesi
Bölümleri ile Halkımızın hizmetindedir.
SİZLERİ DİNLEMEKTEN MUTLULUK
DUYUYORUZ












HASTANEMİZDE YAPILAN TAHLİLLER

































Albumin
Total Protein
Kalsiyum
Ürik Asit
Kreatinin
Kolesterol
Trigliserit
Glukoz
T. Biluribin
D. Biluribin
Amilaz
Fosfor
Alkalen Fosfataz
CK
GGT
Üre
AST
ALT
HDL
LDH
IRON
TIBC
UIBC
ASO
CRP
RF
Sodyum
Potasyum
Klorür
Ferritin
CK-MB
Kolinesteraz
Sedimasyon



 Hemogram
Hbs Ag, Hbs Ab
Anti HCV
Anti HIV
Brucella
Tam İdrar Tetkiki
Stripli İdrar Tetkiki
Kanama Zamanı
Pıhtılaşma Zamanı
Gaitada Parazit
Kan Grubu
Cross Match
Alkol
Ayrıca:
USG (Renkli Doppler)
EKG
Direkt Röntgen
HASTANEMİZDE TÜM
HASTALARIMIZIN

















Hizmetten Genel Olarak Faydalanma
Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma
Bilgilenme
Kuruluşu Seçme Ve Değiştirme
Personeli Tanıma, Seçme,
Değiştirme
Bilgi İsteme
Mahremiyet
Rıza Ve İzin
Reddetme Ve Durdurma
Güvenlik
Dini Vecibelerini Yerine Getirme
Saygınlık Görme
Rahatlık
Ziyaret
Refakatçi Bulundurma
Müracaat, Şikayet, Dava Hakkı
Sürekli Hizmet Alma
HAKKI BULUNMAKTADIR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
840 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content