close

Enter

Log in using OpenID

2014/358 - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

embedDownload
Karar No
Karar Tarihi
: 358
: 08/02/2014
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından Kurulumuz
Başkanlığı’na gönderilen 4/2/2014 tarihli ve 380 sayılı yazıda; Kurulumuz Başkanlığı tarafından Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına gönderilen 23/10/2013 tarihli, 3371 sayılı yazısı ile ulusal düzeyde
yayın yapan özel radyo ve televizyon kanalları ile bölgesel düzeyde yayın tipinde olup uydu yayını yapan
televizyon kanallarının tam adı, yazışma adresi ve telefon numaraları ile seçim dönemine yönelik yayın
yapmayan ve yalnızca belli konularda yayın yapan (müzik, sinema, dizi, çocuk, alışveriş, belgesel, spor,
kültür, eğlence vb) televizyon kanalları ile Digitürk ve D-Smart platformlarından abonelerine yayın yapan
televizyon kanallarının istenildiği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı’nın 7/11/2013 tarihli ve
14912 sayılı yazısı ile talep edilen bilgilerin Başkanlığımıza gönderildiği, bunun üzerine, Kurulumuzun
7/12/2013 tarihli ve 2013/567 sayılı kararı ile 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine
yönelik ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların tespit edilerek ilan edildiği, ancak yayın
kuruluşlarının zaman içerisinde yayın politikalarını değiştirebildikleri, dolayısıyla da seçime yönelik yayın
yapan kuruluşlarda değişiklikler meydana geldiğinin görüldüğü, bu kapsamda, Radyo ve Televizyon Üst
Kurulunca yayınların izlenmesi ve değerlendirilmesi sırasında bazı TV kanallarının daha önceden haber
ağırlıklı ve seçime yönelik yayın yapmadıkları görülmekte iken, seçim dönemine girilmesinden bir süre
sonra seçime yönelik yayın yapmaya başladıklarının belirlendiği, seçime yönelik yayın yapmaya başlayan
yayın kuruluşlarına ait listenin (AKSU TV, SOKAK, İMC, MEDYA TV, 7/24, +1) Kurulumuza ekte
sunulduğu, bu listede yer alan kuruluşların “Açık Uydudan Seçime Yönelik Yayın Yapabileceği Öngörülen
TV Kuruluşlarına Ait Liste”ye dahil edilmesinin uygun olacağı bildirilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 7/12/2013
tarihli, 2013/567 sayılı kararının “SONUÇ” başlıklı bölümünün 3. maddesinde;
“Bu ölçütlere göre Türkiye’de ve Türkiye’ye yönelik olarak ülke çapında Türkçe yayın yapan;
a) Özel Televizyonların,
SHOW TV, CİNE 5, HABER TÜRK, 24, CNN TÜRK, KANAL D, TV 2, CNBC-E, FLASH TV,
KANAL 7, FOX, STAR TV, MELTEM TV, TV 8, TV NET, NTV, STV, ATV, KANAL TÜRK, KOZA,
ASU TV, SHOW TÜRK, ALTAŞ TV, TV 5, TV 10, KANAL FIRAT, 67 TV, PAMUKKALE, EVREN TV,
EM TV, HİLAL TV, AKS TV, MÜJDE TV, TÜRKİYEM, KANAL S, KANAL ÇAY, KANAL 35, YENİ
KOCAELİ TV, KRT, KUDÜS TV, BENGÜ TÜRK TV, 365, ANADOLU TV, MEDYAM 14, TV
KAYSERİ, KANAL 3, MERCEK TV, TV 1, NTV AVRUPA, TV 52, RUMELİ TV, ADANA TV,
REHBER, CEM TV, BARIŞ TV, on4, MEDYA TV, EUROSTAR, TEK RUMELİ TV, ATV
AVRUPA,ULUSAL 1, KANAL URFA, UZAY TV, ÜLKE TV, HALK TV, BEYAZ TV, KANAL B,
MEHTAP TV, SAMANYOLU HABER, SKY TÜRK 360, TGRT HABER, A HABER, BUGÜN TV, NTV
SPOR, WORLD BEAUTY CHANNEL,
b) Özel Radyoların;
KRAL FM, AKRA FM, SHOW RADYO, BEST FM, MEGA RADYO İSTANBUL, RADYO D,
RADYO MEHTAP, RADYO 7, RADYO CİHAN, MELTEM FM, NTV RADYO, BURÇ FM,
SEMARKAND RADYO, TGRT FM, RADYO TURKUVAZ, KANALTÜRK RADYO, MORAL FM,
ALEM FM, RADYO SLOW TİME, KRAL POP, RADYO SEYMEN, NUMBER 1 TÜRK FM, PAL FM,
RADYO 35, SLOW TÜRK, RADYO VİVA, NUMBER ONE, JOYTÜRK FM, VİRGİN RADYO, POWER
TÜRK, METRO FM, SÜPER FM, RADYO MÜZİK, POWER FM,
Uydu yayını da yapan bölgesel televizyon kanallarının ise DOĞU TV, EGE TV, T YILDIZ, KANAL
5, KON TV, KÖY TV, MESAJ, KADIRGA TV, KAÇKAR TV, KANAL A,
olduğuna,”
karar verilmiştir.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından Kurulumuz
Başkanlığına gönderilen 4/2/2014 tarihli ve 380 sayılı yazı ve eki belgenin incelenmesinden; Kurulumuzun
7/12/2013 tarihli ve 2013/567 sayılı kararı ile 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine
yönelik ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların tespit edilerek ilan edildiği, ancak yayın
kuruluşlarının zaman içerisinde yayın politikalarını değiştirebildikleri, dolayısıyla da seçime yönelik yayın
yapan kuruluşlarda değişiklikler meydana geldiğinin görüldüğü, bu kapsamda, Radyo ve Televizyon Üst
Kurulunca yayınların izlenmesi ve değerlendirilmesi sırasında bazı TV kanallarının daha önceden haber
ağırlıklı ve seçime yönelik yayın yapmadıkları görülmekte iken, seçim dönemine girilmesinden bir süre
sonra seçime yönelik yayın yapmaya başladıklarının belirlendiği, seçime yönelik yayın yapmaya başlayan
yayın kuruluşlarına ait listenin (AKSU TV, SOKAK, İMC, MEDYA TV, 7/24, +1) Kurulumuza ekte
sunulduğu, bu listede yer alan kuruluşların “Açık Uydudan Seçime Yönelik Yayın Yapabileceği Öngörülen
TV Kuruluşlarına Ait Liste”ye dahil edilmesinin uygun olacağının bildirildiği anlaşılmıştır.
Ancak; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından
Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 4/2/2014 tarihli ve 380 sayılı yazı ekinde bulunan listede yer alan
“MEDYA TV” Kurulumuzun 7/12/2013 tarihli ve 2013/567 sayılı kararı ile ilan edilen özel televizyonlar
arasında yer aldığından, anılan yayın kuruluşu hakkında yeniden bir karar verilmemesi, diğer yayın
kuruluşlarının, Türkiye’de ve Türkiye’ye yönelik olarak ülke çapında Türkçe yayın yapan “Özel
Televizyonlar” bölümüne eklenmesi gerekmektedir.
Bu nedenle; AKSU TV, SOKAK, İMC, 7/24 ve +1 logosuyla yayın yapan kuruluşların,
Kurulumuzun 7/12/2013 tarihli ve 2013/567 sayılı kararının “SONUÇ” başlıklı bölümünün, Türkiye’de ve
Türkiye’ye yönelik olarak ülke çapında Türkçe yayın yapan “Özel Televizyonlar” başlıklı 3. maddesinin (a)
fıkrasına eklenmesine karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- AKSU TV, SOKAK, İMC, 7/24 ve +1 logosuyla yayın yapan kuruluşların, Kurulumuzun
7/12/2013 tarihli ve 2013/567 sayılı kararının “SONUÇ” başlıklı bölümünün, Türkiye’de ve Türkiye’ye
yönelik olarak ülke çapında Türkçe yayın yapan “Özel Televizyonlar” başlıklı 3. maddesinin (a) fıkrasına
eklenmesine,
2- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
3- Karar örneğinin;
a) İçişleri Bakanlığına,
b) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına,
gönderilmesine,
c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde
yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,
8/2/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün İPEK
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Ali KAYA
Üye
İbrahim ZENGİN
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Hakkı MANAV
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
124 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content