close

Enter

Log in using OpenID

(dktm) ön başvuru formu

embedDownload
LAHİKA-B
DÖNER KANAT TEKNOLOJİ MERKEZİ (DKTM)
ÖN BAŞVURU FORMU
ÖN BAŞVURU FORMU
Proje Başlığı:
Proje Yürütücüsü :
Kurum/Kuruluş/Üniversite:
İletişim Bilgileri:
Proje Özeti: (max. 500 kelime)
Projenin Döner Kanat Teknolojileri ile İlişkisi: (max. 500 kelime)
Tahmini Toplam Proje Süresi:
Tahmini Toplam Bütçe:
Anahtar Kelimeler:
Amaç:(max. 1000 kelime)
Yöntem:(max. 1000 kelime)
Literatür Özeti :(max. 500 kelime)
Projenin Tedarik Projeleri/Askeri İhtiyaçlar ile İlgisi:(max. 500 kelime)
1
Projede Kullanılacak Teknolojinin Güncelliği, Yeni Teknolojilere Öncülük Etme Durumu ve Çift Kullanıma
(Sivil/Askeri) İmkan Vermesi :(max. 500 kelime)
Ulusal/Uluslararası Kritiklik Durumu:(max. 500 kelime)
Mevcut Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS – TRL)
Açıklama
Proje ile Hedeflenen THS
Açıklama
Proje Yürütücüsünün Konuyla İlgili Mevcut veya Devam Eden Diğer Projeleri:
Proje No
Projedeki Görevi
Proje Adı
Başlama/Bitiş Tarihi
Destek Miktarı (TL)
Proje Yürütücüsünün Son 5 Yılda Yapmış Olduğu Başlıca Yayınları (proje konusuyla alakalı olması tercih
sebebidir)
Yazar(lar)
Makale Başlığı
Dergi
Cilt/Sayı/Sayfa
Tarih
(*) Yazım alanları gerektiği kadar uzatılabilir.
Proje Ekibi (Master/Doktora Öğrenci Sayısı, Yardımcı Öğretim Üyesi, Yardımcı Araştırmacı vs.) : (max. 100 kelime)*
(*) Öz geçmişler ek olarak verilecektir.
Proje Ekibinin (Varsa) Önerilen Proje Konusu ile İlgili Diğer Projeleri: (max. 200 kelime)
İhtiyaç Duyulan Makina Teçhizat:
Alınması Önerilen Makine – Teçhizat
Adı / Modeli
Alım Türü
Yurt içi
Yurt dışı
TUSAŞ DKTM aracılığıyla karşılanabilecek malzeme/teçhizat/nitelikli eleman:
2
Kullanım Gerekçesi
Kullanım / Satın
Alma Bedeli (TL)
Projede Görev Alabilecek Kurum/Kuruluşlar:
ÇALIŞMA TAKVİMİ:
1
2
Proje Faaliyetleri
Aylar
Tahmini Fiyat Kırılımı :
Projenin Daha Önce Başka Bir Kamu Kuruluşu Tarafından Fonlanma Durumu
3
3
4
5
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
289 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content