close

Enter

Log in using OpenID

Belge için tıklayınız. - Evciler E-Atık

embedDownload
T.C.
ANKARA v.tı,iı,iĞi
çEvRE vn şnrrinciı,ix iı,vıüuünr,üĞü
ATIK arüıvrüı,arön cnçici DEroLAMA
ALANI iziN nnr,çnsi
Belge
Tarihi:Ttroıızou
riRnnaNn{ a»ı,
vrnci uo
rinvııNru aontsi
TELEF,oN/T,Ax
FIRMA SAHIBININ ADI ADRESI
TELEF,ON /T,Ax
FIRMANIN BAGLI BULI]NDUGU
Sayısı: 06 APAD 20|4/08
Evciler Kimya Madencilik ve Değerli Metaller San. ve Tic.
Ltd. Şti. V.D.381 005 3927
Karacaören Mahallesi, 1645. Cadde, No:9 Akyurt
Tel:(03 |2) 395 44 55 Fax: (03 |2) 395 55 44
/ANKARA
Levent EVCILER
Karacaören Mahallesi, 1645. Cadde, No:9 Akyurt /Ankara
Tel:(0312) 395 44 55 Fax: (0312) 395 55 44
a.rÜvrÜr,nrÖn
ünBriciriTHALATCILARI
TOPLAM DEPOZİTO MİKTARI
AKUDER
GEÇİCİ DEPOLANABİLECEK
ATIK rünr,nnİ
IZIN BAŞLANGIÇ TARII{I
Atık Akümülatör
L\/03l20|4
IZIN BITIŞ TARIHI
'Lin]8/2015
DEPOLAMA ALANI KAPASITESI
20 nı"
HURDA AKULERIN SE\rK
EDiLBcEĞi yrcn (GERİ KAzAMM
IBERTARAF, TESİSLERi)
-Kudret Metal İzabe San. ve Tic. A.Ş.
Yukarıda belirtilen firmanın, hrırda akümülatör depolamak izere gerekli teknik özelliklere sahi
lduğu anlaşıldığından,2872 sayılı Çevre Kanunu ve Atık Pil Akümülatörlerin Koııtrolü Yönetmeli
ince "Geçici Depolama İzni" Belgesi Valiliğimizce verilmiştir.
p
Ahmet
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
733 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content