close

Enter

Log in using OpenID

2005 eğitim – öğretim yılı ek sınav çizelgesi

embedDownload
HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BAHAR
DÖNEMİ TEK DERS SINAV ÇİZELGESİ
ODY-1
Saat Dersin Adı
Tarih
09.09.2014
09.00
10.09.2014
09.00
10.09.2014
10.00
10.09.2014
11.00
11.09.2014
09.00
TDS-1
Dersin Adı
TGT-1
Dersin Adı
TLT-1
Dersin Adı
ANE-1
İAYT-1
Dersin Adı Dersin
Adı
RYT-1
Dersin Adı
ENF-1
Der. Adı
AHH-1
Der. Adı
ADS-1
Anatomi
Bahar Dö.
Öğr.S.:1
Prof. Dr. Erdoğan
Unur
İngilizce-1
Güz Dön. Öğr.Sa.:1
Öğr.Gör. Zeki Kılıç
Kimya
Güz
Dön..Öğr.Say.:1
Doç.Dr. Şerife
Saçmacı
İngilizce-2
İngilizce-2
İlk Yardım
Bah. Dön.
Bah. Dön.
Bahar D. Öğr. Sa.
Öğr.Sa.:1
Öğr.Sa.:1
:1
Öğr.Gör. Zeki Kılıç Öğr.Gör. Zeki Kılıç Doç.Dr.Vesile
Şenol
Tıbbi Dokümantas. Meslek Etiği
Bah. Dön.
Güz Dö. Öğr.S.:1
Öğr.Sa.:1
Prof.Dr. Ali
Doç.Dr.Demet
Özdemir Ersoy
Ünalan
Anatomi
Anatomi
Güz Dön. Öğr.Sa.:2
Güz Dön. Öğr.Sa.:1
Prof.Dr. Ferhan
Prof.Dr. Ferhan
Soyuer
Soyuer
Türkçe
Güz Dön. Öğr. Sa:1
Okutman Zehra
Gümüş
Fizyoloji
Güz Dön. Öğr.S. :2
Prof. Dr. Asuman
Gölgeli
Meslek Etiği
Bahar Dö. Öğr.S.:2
Prof.Dr. Ali
Özdemir Ersoy
Anatomi
Güz Dön. Öğr.Sa.:1
Prof.Dr. Ferhan
Soyuer
Not: Sınavlar belirtilen gün, saat ve yer dışında yapılamaz.
Sınava Gireceklerin Listesi Yüksekokul İlan Panolarına Asılmıştır.
Meslek Etiği
Güz Dö. Öğr.S.:2
Prof.Dr. Ali Özdemir
Ersoy
Anatomi
Güz Dön. Öğr.Sa.:1
Prof.Dr. Ferhan
Soyuer
Anatomi
Güz Dön. Öğr.Sa.:1
Prof.Dr. Ferhan
Soyuer
Prof. Dr. Mahmut ARGÜN
Müdür
HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BAHAR
DÖNEMİ TEK DERS SINAV ÇİZELGESİ
Tarih
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
Saat
RYT-2
Dersin Adı
Tıbbi Cih.
Elk.Güv.ve Elek.Uy.
Bahar Dön. Öğr.Sa.:1
Öğr.Gör. Umut
Özdemir
TDS-2
Dersin Adı
TGT-2
Dersin Adı
TLT-2
Dersin Adı
Sağ.İşl.Yönetim
Güz.D. Öğr.Sa.:1
Doç.Dr.Demet
Ünalan
Sağ.İşl.Yönetim
Güz.D. Öğr.Sa.:1
Doç.Dr.Demet
Ünalan
14.00
Bilgisayar-3
Güz. Dön. Öğr.Sa.:1
Okutman Adem
Hasgül
Halk Sağlığı
Hastane Bilgi Sist.
Bahar Dön. Öğr.S. :2 Bahar D. Öğr.Sa.:1
Doç.Dr. Vesile
Okut. Adem Hasgül
Şenol
15.00
Onparmak Yazım
Teknikleri-4
Bahar Dö. Öğr.Say:3
Öğr.Gör.Ayşegül
Aydın
Nükleer Tıp
Güz Dön. Öğr. Sa.:1
Y.Doç.Dr.
Ümmühan
Abdülrezzak
Mesleki İngilizce-1
Güz D. Öğr. Sa: 10
Öğr.Gör.Zeki Kılıç
Mesleki İngilizce-1
Güz D. Öğr. Sa: 1
Öğr.Gör.Zeki Kılıç
16.00
Mesleki İngilizce-2
Bahar D. Öğr. Sa: 2
Öğr.Gör.Zeki Kılıç
Mesleki İngilizce-2
Bahar D. Öğr. Sa: 1
Öğr.Gör.Zeki Kılıç
13.00
Sekreter Teknikleri
Bahar Dö.Öğr.Say.:1
Öğr.Gör. Ayşegül
Aydın
13.00
16.00
Mesleki İngilizce-1
Güz D. Öğr. Sa: 1
Öğr.Gör.Zeki Kılıç
ANE-2
Dersin Adı
İAYT-2
Dersin Adı
ADS-2
Dersin Adı
ENF-2
Der. Adı
Sağ.İşl.Yönetim
Güz.D. Öğr.Sa.:1
Doç.Dr.Demet
Ünalan
Sağ.İşl.Yönetim Güz.D.
Öğr.Sa.:2
Doç.Dr.Demet Ünalan
Not: Sınavlar belirtilen gün, saat ve yer dışında yapılamaz.
Sınava Gireceklerin Listesi Yüksekokul İlan Panolarına Asılmıştır.
AHH-2
Der.Adı
Mesleki İngilizce-1
Güz D. Öğr. Sa: 1
Öğr.Gör.Zeki Kılıç
Mesleki İngilizce-1
Güz D. Öğr. Sa: 3
Öğr.Gör.Zeki Kılıç
Uyg.Koruyucu Diş
Hekimliği
Güz Dön. Öğr.
Sa.:1
Doç.Dr. Yahya
Orçun Zorba
Mesleki İngilizce-1
Güz D. Öğr. Sa: 1
Öğr.Gör.Zeki Kılıç
Mesleki İngilizce-1
Güz D. Öğr. Sa: 3
Öğr.Gör.Zeki Kılıç
Prof. Dr. Mahmut ARGÜN
Müdür
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
162 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content