close

Enter

Log in using OpenID

2014 Haziran Ayı - Antalya Emniyet Müdürlüğü

embedDownload
ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
DİLEK ÖNERİ KUTUSU TAKİP FORMU
(SAYFA – 1)
HAZİRAN VATANDAŞ
S.N
AÇILAN
KUTU NO
VEYA ADI
TARİHİ
KONUSU
Oral ACAR ile Halil ŞENER isimli
vatandaşlarımızın
Trafik
Tescil
Şube
Müdürlüğünde araç tescil işlemleri ile ilgili
aldığı hizmetten dolayı teşekkürleri.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmet
binasının özürlü tuvaletinin temizliği ile ilgili
öneri.
İLGİLENDİREN
BİRİM/BİRİMLER
SONUÇ
Trafik Tescil Şube
Müdürlüğü
Oral ACAR ile Halil ŞENER isimli vatandaşlarımızın Trafik
Tescil Şube Müdürlüğünde araç tescil işlemleri ile ilgili aldığı hizmetten
dolayı teşekkürleri.
1
6/2, 6/4
25.07.2014
2
37/1
25.07.2014
3
3/3
25.07.2014
İbrahim YILMAZ isimli vatandaşımızın
pasaport alımı ile ilgili önerisi.
Pasaport Şube
Müdürlüğü
25.07.2014
İsmini vermeyen bir vatandaşımızın Trafik
Tescil Şube Müdürlüğünde yapacağı bir işlem
dolayısıyla
yaptığı
müracaatta
maliye
veznesinin 15:30’da kapanmasından dolayı
yaşadığı aksaklık ile ilgili önerisi.
Yakup YEMENİCİ isimli vatandaşın
motosikletini hurdaya ayırmak için yaptığı
müracaatta borç sorgulaması dolayısıyla vergi
dairesine yönlendirilmemesi gerektiği ile ilgili
önerisi.
Trafik Tescil Şube
Müdürlüğü
4
6/1, 6/3
SİSTEM FORM NO: 07 SF 18
İkmal Şube
Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmet binasının temizliğinin
eksiksiz bir biçimde yapıldığı ilgili Şube tarafından bildirilmiştir.
(Vatandaşımıza bu önerisi dolayısıyla Teşekkür ediyoruz)
Müracaat esnasında nüfus cüzdanı eksikliği olduğu, eksik evrak
nedeniyle 28/07/2014 öğleden sonra tekrar müracaat edildiği ancak
yoğunluktan dolayı personel mesai bitimi saati olan 17:00’dan sonra
müracaat alınmış, ayrıca tamamlanacak evraklar Müdürlüğümüz web
sitesinden bildirilmekte, personelin mesai merhumu gözetmeksizin çalıştığı,
ayrıca numara veren cihazlarda herhangi bir arızanın bulunmadığı
bildirilmiştir.
Hizmet binasında bulunan Maliye Bakanlığına ait ödeme veznesi,
vatandaşların iş ve işlemlerini kolaylaştırmak maksadı ile Antalya Vergi
Dairesi Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerle, yer ve malzemeler
Müdürlüğümüzce karşılanarak faaliyete geçirilmiştir. Çalışma saatleri
Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup, bu tür taleplerin Maliye
Bakanlığına bağlı Antalya Vergi Dairesi Müdürlüğünden talep edilmesi
gerektiği ilgili Şube tarafından bildirilmektedir.
Araçların hurdaya ayırma işlemlerinde borcu yoktur kağıdı veya
hurdaya ayrılmasında sakınca olmadığına dair ilgili vergi dairesinden belge
istendiği, ayrıca araçların trafik idari para cezaları, geçiş ücretleri vb.
borçlarının gözükmeyebileceği ilgili Şube tarafından bildirilmektedir
REVİZYON NO: 00
HAZIRLAYAN
Mustafa SAKMAN
Polis Memuru
NOT: 1- Kalite Yönetimi Merkez Çalışma Grubunca doldurulur.
GÖZDEN GEÇİREN
Hülya Gürbüz
Strateji Geliştirme Büro Amiri
Emniyet Amiri
ONAYLAYAN
Yavuz BÖLEK
Kalite Yön.Temsilcisi
2. Sınıf Emniyet Müdürü
ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
DİLEK ÖNERİ KUTUSU TAKİP FORMU
(SAYFA – 2)
HAZİRAN VATANDAŞ
S.N
AÇILAN
KUTU NO
VEYA ADI
TARİHİ
5
6/5
25.07.2014
6
3/1
25.07.2014
7
8
3/9
3/10
KONUSU
İsmini vermeyen bir vatandaşımızın Trafik
Tescil Şube Müdürlüğü hizmet binasına
otopark yapılması ile ilgili önerisi.
Şentürk ERDOĞAN isimli vatandaşımızın
Pasaport Şube Müdürlüğünde (Özellikle Polis
Memuru Hüseyin KOCA) aldığı hizmetten
dolayı teşekkürleri.
İLGİLENDİREN
BİRİM/BİRİMLER
SONUÇ
İnşaat Emlak Şube
Müdürlüğü
Trafik Tescil Şube Müdürlüğü hizmet binasının fiziki şartlarından
dolayı yeni otopark yapılmaya elverişli yer bulunmamaktadır.
(Vatandaşımıza bu önerisi dolayısıyla Teşekkür ediyoruz)
Pasaport Şube
Müdürlüğü
Şentürk ERDOĞAN isimli vatandaşımızın Pasaport Şube
Müdürlüğünde (Özellikle Polis Memuru Hüseyin KOCA) aldığı hizmetten
dolayı teşekkürleri.
25.07.2014
Burhan KİLİT isimli vatandaşımızın
Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaatı
esnasında yaşadığı sıkıntı ile ilgili öneri.
Pasaport Şube
Müdürlüğü
25.07.2014
Kırgızistan uyruklu Dzhamısar RASHIDOV
isimli şahsın ikamet tezkeresi ile ilgili
Yabancılar Şube Müdürlüğüne müracaatı
esnasında yaşadığı sıkıntı ile ilgili öneri.
Yabancılar Şube
Müdürlüğü
SİSTEM FORM NO: 07 SF 18
Bahse konu dilekçede belirttiğiniz personelimize yaptığı davranışı
dolayısıyla uyarılmış, görev alanına girmeyen konulara müdahale etmemesi
hem sözlü hem de yazılı olarak tebliğ edildiği ilgili Şube tarafından
bildirilmektedir.
(Vatandaşımıza bu önerisi dolayısıyla Teşekkür ediyoruz)
Kırgızistan uyruklu Dzhamısar RASHIDOV isimli şahsın ikamet
süresini uzatmak için müracaatta bulunduğu, ancak 11.04.2014 tarihinde
yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
gereği yabancılara mahsus ikamet tezkerelerinin merkezi sistemle Ankara İli
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce başvuru sırasına göre tanzim edilerek
şahısların beyan ettiği adrese gönderildiği, başvurularda eksik belge tespit
edilmesi durumunda ise şahsın beyan ettiği telefon numarasından bizzat
aranarak eksiklik hakkında bilgilendirildikleri ilgili şube tarafından
bildirilmiştir.
REVİZYON NO: 00
HAZIRLAYAN
Mustafa SAKMAN
Polis Memuru
NOT: 1- Kalite Yönetimi Merkez Çalışma Grubunca doldurulur.
GÖZDEN GEÇİREN
Hülya Gürbüz
Strateji Geliştirme Büro Amiri
Emniyet Amiri
ONAYLAYAN
Yavuz BÖLEK
Kalite Yön.Temsilcisi
2. Sınıf Emniyet Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content