close

Enter

Log in using OpenID

2014 - Counsellor Web Sites

embedDownload
Turkish Embassy in Singapore
Office of the Commercial Counsellor
SİNGAPUR İHRACAT REHBERİ
I. SİNGAPUR EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARETİ (2013 Yılı)
Singapur gerek yüzölçümü, gerekse nüfusu açısından değerlendirildiğinde, küçük bir ada ülkesi
olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte Singapur, 294.6 milyar ABD Doları Gayri Safi Yurtiçi
Hasılası (GSYİH), kişi başına düşen 53.3 bin ABD Doları gelir düzeyi ve milli gelirin yaklaşık 3
katına denk gelen 780.4 milyar ABD Doları dış ticaret hacmi ile çok önemli bir ekonomik ve ticari
potansiyele sahiptir.
Singapur lojistik açıdan bulunduğu konum ve diğer pazarlara açılan geçiş kapısı niteliği ile Asya
Pasifik’te ve özellikle Güney Doğu Asya’daki en önemli ticaret merkezlerinden birisi haline
gelmiştir. ABD, Japonya, AB ülkeleri gibi dünyanın gelişmiş ülkelerinin yanı sıra, Malezya,
Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hindistan, Tayvan, Tayland ve Avustralya gibi
bölge ülkeleri ile güçlü ekonomik ve ticari bağları Singapur’un bu konumunu güçlendirmekte ve
mümkün kılmaktadır.
Singapur gerçekleştirdiği ithalatın yaklaşık yarısını re-eksport yoluyla diğer ülkelere ihraç
etmektedir. Bu özelliği nedeniyle Singapur, yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan
dinamik iç pazarının yanı sıra, özellikle bölge ülkelerine ulaşabilmek açısından pekçok ülke
tarafından bir merkez olarak kullanılmaktadır. Bu çerçevede, ilgilendiğiniz ürünlerin Singapur’un
yanı sıra, Güney Doğu Asya ülkeleri ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan gibi piyasalarda yer
alması için Singapur’un lojistik imkanları ile güçlü ekonomik ve ticari bağlarından yararlanılması
son derece isabetli olacaktır.
________________________________________________________________________________________________
2 Shenton Way, SGX Centre 1 #10-03 068804 Singapur
Telefon: (+65) 6533 3385 Faks: (+65) 6533 3382
E-posta: [email protected]
Turkish Embassy in Singapore
Office of the Commercial Counsellor
Singapur dış ticaret politikaları açısından incelendiğinde ise,
dünyadaki en liberal ülkeler arasında yer almaktadır. Petrol
ürünleri, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler ile
motorlu taşıtlar dışındaki mallardan gümrük vergisi, resim
ve harç alınmamaktadır. Bununla birlikte, ihracat amaçlı
Singapur serbest bölgelerinde depolanan mallar dışındaki
ürünlerden % 7 oranında Mal ve Hizmetler Vergisi (KDV)
alınmaktadır. Singapur’da gümrük vergisine tabi ürünler ve
uygulanan oranlar hakkında detaylı bilgiye Singapur
Gümrük İdaresinin aşağıdaki linkinden ulaşabilirsiniz.
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/val/List+of+Dutiab
le+Goods.htm
Bölgesel ve ikili entegrasyonlar ile serbest ticaret
anlaşmaları Singapur dış ticaret politikasının temel
taşlarından birisini oluşturmaktadır. Sahip olduğu geniş
bölgesel entegrasyonlar ve serbest ticaret anlaşmaları ağı,
Singapur’u bölge ülkelerinin yanı sıra, gelişmiş
ekonomilere ve yeni pazarlara bağlamaktadır. Singapur 24
ülkeyi kapsayan 18 ikili ve bölgesel serbest ticaret
anlaşması ağına sahiptir. Bunlar; ASEAN Serbest Ticaret
Bölgesi, ASEAN-Avustralya-Yeni Zelanda, ASEAN-Çin
Halk Cumhuriyeti, ASEAN-Hindistan, ASEAN-Japonya,
ASEAN-Güney Kore, Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti,
Ürdün, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda,
Panama, Peru, EFTA (İsviçre, Lihtenştayn, Norveç ve
İzlanda), Trans-Pasifik Ekonomik İşbirliği Anlaşması
(Brunei, Yeni Zelanda, Şili, Singapur) ile Amerika Birleşik
Devletleri’dir. Singapur’un serbest ticaret anlaşmaları ile
ilgili detaylı bilgilere http://www.fta.gov.sg adresinden
ulaşabilirsiniz.
Uluslararası ticarette önemli bir faktör olan pazara giriş
engelleri bakımından Singapur dünyadaki en serbest ülkeler arasında yer almaktadır. Özellikle
rüşvetin neredeyse tümüyle önlenmiş olması ve gümrüklerdeki idari sorunların minimize edilmesi
bunda rol oynamaktadır. Singapur ayrıca Dünya Bankasının “Doing Business” raporunda iş yapma
rahatlığı açısından 4 senedir ilk sırada yer almakta, ekonomik özgürlük endeksinde ikinci sırada
bulunmakta ve “Economic Intelligence Unit” tarafından dünyada ticaret yapılabilecek en uygun
ülkeler arasında sayılmaktadır. İngilizce’nin resmi dil olması firmalarımız açısından ayrıca bir
avantaj yaratmaktadır.
Singapur kişi başına düşen milli gelir düzeyi ve sahip olduğu gelişmiş altyapısı ile yabancı
firmaların faaliyetlerinde merkez olma fonksiyonunu, en yakın rakibi Hong Kong’la birlikte çok iyi
kullanmaktadır. Malezya, Tayvan, Tayland, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Hindistan gibi diğer
bölge ülkeleri ile karşılaştırıldığında, dış ilişkileri ve ticari politikaları açısından “en istikrarlı ülke”
olması nedeniyle Singapur ticari ve idari faaliyetleri için yabancı şirketlerce tercih edilmektedir. Bu
________________________________________________________________________________________________
2 Shenton Way, SGX Centre 1 #10-03 068804 Singapur
Telefon: (+65) 6533 3385 Faks: (+65) 6533 3382
E-posta: [email protected]
Turkish Embassy in Singapore
Office of the Commercial Counsellor
çerçevede, Singapur’da 7.000’i çokuluslu olmak üzere yaklaşık 38.000 yabancı şirket bulunmakta
olup, bunların 4.000’inin bölge merkezi de Singapur’da yer almaktadır.
Bu çerçevede, ithalat potansiyeli ve re-eksport kabiliyeti, uygulamakta olduğu liberal ticaret
politikaları, lojistik açıdan bulunduğu avantajlı konum ile bölgeye açılmak açısından bir merkez
olarak kullanılabilecek olması Singapur’u ihracatımız açısından daha da önemli kılmaktadır.
II. TÜRKİYE-SİNGAPUR TİCARİ İLİŞKİLERİ
Türkiye-Singapur ticari ilişkilerinde son dönemde ciddi bir ivme yakalanmıştır. Bununla birlikte,
kaydedilen bu ivme küresel ekonomik krizden 2012 ve 2013 yıllarında olumsuz yönde
etkilenmiştir.
2010 ve 2011 yıllarında Singapur ile ikili ticari ilişkilerimiz artış eğilimine girmiştir. Singapur
ticaret istatistiklerine göre 2010 yılında Singapur’a ihracatımız % 31,2 artışla 567,9 milyon ABD
Doları, ithalatımız ise % 16,1 artışla 341,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında
ise Singapur’a ihracatımız % 81,9 artışla 1.032,8 milyon ABD Dolarına, ithalatımız ise % 113,1
artışla 727,7 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır. Böylelikle, 2011 yılı ikili ticari ilişkilerde ABD
Doları bazında ihracatımız, ithalatımız ve dolayısıyla dış ticaretimiz açısından zirve yılı olmuştur.
2012 yılında Singapura ihracatımız 607,3 milyon ABD doları, ithalatımız ise 558.4 ABD doları
olarak gerçekleşerek hacim olarak düşüş kaydedilmiştir. 2013 yılında düşüş eğilimi sürmüş ve
Singapura ihracatımız 555,9 milyon ABD doları, ithalatımız ise 523,1 ABD doları olarak
gerçekleşmiştir.
2013 yılında mineral yakıtlar ve yağlar; sırasıylademir ve çelik; mobilyalar ve aydınlatma cihazları
(prefabrike yapılar); kazan, makina ve cihazlar ile elektrikli makina ve cihazlar ihracatımızdaki ilk
beş faslı oluşturmaktadır. İthalatta ise posta kolileri ve özel işlemler; elektrikli makina ve cihazlar;
plastik ve plastikten mamul eşya; kazan, makina ve cihazlar ile kalay ve kalaydan eşya fasılları
dikkat çekmektedir.
2013 yılında Singapur’a ihracatımız % 8,0 düşüş göstermiştir. En önemli nedeni küresel durgunluk
nedeniyle Çinli demirçelik firmalarının bölge ülkelerine ve Singapura yönelik 100 USD doları
cıvarında ton başına fiyat kırmalarıdır. ithalatımız ise % 5,8 azalış göstermiştir. Bu çerçevede
Singapur, 2013 yılında Asya Pasifik’te Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra en fazla ihracat
yaptığımız ikinci ülke konumunda bulunmakta olup, 2006 yılından itibaren ikili ticarette ülkemiz
lehine kaydedilen ticaret fazlası 2013 yılında da devam etmiştir.
III. SİNGAPUR FİRMA BİLGİLERİ
İlgilendiğiniz ürünlerle ilgili Singapur’da faaliyet gösteren firmalara ilişkin bilgililer
Müşavirliğimizce KOMPASS (http://www.kompass.com) Singapur firma veritabanından tespit
edilmektedir. Diğer taraftan, ilgili firmaların tespiti amacıyla aşağıda sunulan firma arama
sitelerinden yararlanılması da mümkündür.
●
●
●
●
www.thegreenbook.com
www.yellowpages.com.sg
www.insis.com
www.singaporebusinessguide.com
________________________________________________________________________________________________
2 Shenton Way, SGX Centre 1 #10-03 068804 Singapur
Telefon: (+65) 6533 3385 Faks: (+65) 6533 3382
E-posta: [email protected]
Turkish Embassy in Singapore
Office of the Commercial Counsellor
Ayrıca, Müşavirliğimizce hazırlanan “Singapur İş, Ticaret ve Meslek Kuruluşları” listesine
http://www.musavirlikler.gov.tr/upload/SGP/Professional%20Associations%20in%20Singapore.pdf
linkinden ulaşabilirsiniz. Genel nitelikli oda ve kuruluşların dışında sektörler itibariyle düzenlenen
listede, ilgili kurum ve kuruluşların iletişim bilgilerinin yanı sıra, üye bilgilerine internet sitelerinde
yer veren kuruluşlar için ayrıca üye listelerine ulaşmayı sağlayacak linkler de yer almaktadır.
Diğer taraftan, Singapur’da faaliyet gösteren tüm firmalar, Singapur kamu kuruluşu olan Muhasebe
ve Şirket Düzenleme Kurumu (ACRA) (http://www.acra.gov.sg) tarafından kayıt altına
alınmaktadır. Haklarında bilgi edinmek istediğiniz firmalar için aşağıda yer alan link suretiyle firma
sorgulama sayfasına ulaşabilir ve daha detaylı bilgi talep edilmesi durumunda ‘Products’
bölümünden firmalara ilişkin bilgileri cüzzi bir ücret karşılığında temin edibilirsiniz.
https://www.psi.gov.sg/NASApp/tmf/TMFServlet?app=MYBIZFILE-DIR-ENTITY&version
=&S=&D=&AN=INBX&searchText=&searchBy=name
IV. SİNGAPUR’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARLAR
Singapur’da gerçekleştirilen pekçok fuar bölgesel ve uluslararası nitelik taşımakta olup, özellikle
bölge ülkelerinden önemli sayıda ziyaretçiye de ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla, Singapur’da
gerçekleştirilen fuarlar Singapur’un yanı sıra, bölge ülkelerine ihracat imkanı sağlamak açısından da
son derece önemlidir.
V. MÜŞAVİRLİKLER WEB SİTESİ ( www.musavirlikler.gov.tr )
Singapur’la ilgili daha detaylı ve güncel bilgilere ulaşmak için Müşavirliğimiz web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
http://www.musavirlikler.gov.tr/index.cfm?ulke=SGP&dil=TR
VI. İSTATİSTİKLER
Singapur ekonomisi ve dış ticareti ile ülkemizle ikili ticaretine ilişkin temel göstergeler ekte yer
almaktadır. Daha detaylı ve güncel istatistikler için Müşavirliğimiz web sitesinde yer alan
Müşavirlik Raporlarını takip edebilirsiniz.
http://www.musavirlikler.gov.tr/detay.cfm?AlanID=2&dil=TR&ulke=SGP
________________________________________________________________________________________________
2 Shenton Way, SGX Centre 1 #10-03 068804 Singapur
Telefon: (+65) 6533 3385 Faks: (+65) 6533 3382
E-posta: [email protected]
Turkish Embassy in Singapore
Office of the Commercial Counsellor
Singapur-Ekonomik Göstergeler
GSYİH (Milyar SGD, mevcut piyasa fiyatlarıyla)
GSYİH (Milyar ABD Doları, mevcut piyasa
fiyatlarıyla)
USD Dolar/Singapur Doları %
Reel GSYİH Artış Oranı (%)
Kişi Başına GSYİH (Bin ABD Doları)
Enflasyon Oranı (%)
Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki Yıllık Artış (%)
Tüketici Fiyat Endeksindeki Yıllık Artış (%)
İşgücü (faal nüfus )
İşsizlik oranı (%)
GSYİH – Sektörel Büyüme Hızları (%)
Mal Üreten Sanayiler
Hizmet Üreten Sanayiler
Dış Ticaret (Milyar ABD Doları) Hacim
İhracat
İthalat
Denge
Dünya Ticareti İçindeki Payı (%)
Türkiye ile Ticaret (1.000 ABD Doları) Hacim
İhracat (Türkiye’ye)
İthalat (Türkiye’den)
Denge (Singapur)
Ülke Toplamı İçinde Türkiye’nin Payı (%)
İhracat
İthalat
Cari İşlemler Dengesi (Milyon ABD Doları)
Resmi Döviz Rezervleri (Milyon ABD Doları)
Borç Stokları
İç Borç Stoku (Milyon ABD Doları)
Dış Borç Stoku
Emisyon Hacmi M1 (Milyon SGD)
(Milyon USD)
Seçilmiş Oranlar (%)
İhracat/İthalat
İhracat/GSMH
İthalat/GSMH
Cari İşlemler Dengesi/GSMH
Dış Borç/GSMH
İç Borç/GSMH
2011
342,5
2012
355,3
2013
370,6
272,3
1,258
% 6,0
51.2
282,9
1,256
1,9
52.1
294,6
1,256
4,1
53.3
% 8,4
% 5,2
3.229.000
%2,0
% 0.5
% 4.6
3.358.000
%2
-%2.7
%2,4
3.493.000
%1,9
% 7,4
% 4,6
714,4
377,4
337,0
40,4
1.760.328
727.648
1.032.680
-305.032
% 1,2
% 1,2
782,9
405,7
377,2
28,5
%4,1
%5,3
780,4
408,8
371,6
372
1.159.819
555,611
604,209
-48.598
1.079.066
523,142
555,924
-32.783
0,19
0,31
63,282
245,153
0,14
0,16
49,136
252,185
0,13
0,15
54,195
274,466
284,417
0
129.129,1
102.646,3
306,527
0
140.709.1
112.567,3
310,834
0
154.602,9
123.091,5
112
138
123
23
108
107,5
143,4
133,3
17,3
111
110,0
138,7
126,1
18,4
105
________________________________________________________________________________________________
2 Shenton Way, SGX Centre 1 #10-03 068804 Singapur
Telefon: (+65) 6533 3385 Faks: (+65) 6533 3382
E-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
482
File Size
697 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content