close

Enter

Log in using OpenID

Akademik CV - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

embedDownload
CURRICULUM VITAE
1. Name
2. Date of Birth
3. Title
4. Educational background
Degree
PhD
M.Sc.
B.Sc.
:Zeliha Kumbasar Akyol
: 22.07.1981
: Research Assistant
: PhD Candidate
University
Fatih Sultan Mehmet
Waqf University
Yildiz Technical
University
Istanbul Technical
Universtity
Department
Department of History of Art
History of Turkish-Islamic Arts
Department of Architectural
History and Theory
Department of Architecture
Year
2012-…
2005-2008
1999-2005
5. Professional Experience
6. MSc and PhD Theses Supervised
6.1. MSc Theses
6.2. PhD Theses
7. Publications
7.1. Articles Published in International Journals (SCI&SSCI&Arts and Humanities)
7.2. Other Articles Published in International Journals
7.3. Represented Articles at International Conference (Proceedings)
1-5 Kasım 2007 5. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, “Üsküdar Muvakkithaneleri”
sunumu, (Dr. Salim Aydüz ile birlikte).
25-27 Haziran 2007 “Ottoman Time Keeping Houses; Muwaqqitkhanas” 28th Annual
Conference on the History of Arabic Science, Aleppo. Presentation (Dr. Salim Aydüz ile
birlikte).
Kasım 2005 “Türk Kültüründe Hediye Olarak Mimari Eserler”, Marmara Üniversitesi
Türkiyat Enstitüsü “Hediye” Sempozyumu, Göztepe, İstanbul.
7.4. International books or book chapters authored
7.5. Articles Published in National Journals
7.6. Represented Articles at Nationals Conferences
7.7. Other Publications
“İstanbul’un Kitabı Fatih”, Fatih Belediyesi Yayınları, 2012, İstanbul (Bölüm yazarı)
S. Faruk Göncüoğlu, Zeliha Kumbasar, “Gelenekten Geleceğe Camiler”, Kiptaş Yayınları,
2006
8. Administrative Experience
9. Undergraduate and graduate courses taught in last two years
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
107 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content