close

Enter

Log in using OpenID

Haber Bültenini Görüntülemek İçin Tıklayınız

embedDownload
ÖRGÜTLÜ KESİMDE
ASGARİ ÜCRETİN İŞLETMEYE MALİYETİ 2.567 TL
31 Aralık 2014
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan
aşağıdaki görüşlere yer verildi.
(TİSK)
yapılan
açıklamada
“Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılının ilk 6 ayında ve ikinci 6 ayında
uygulanacak asgari ücretleri belirlemiştir.
2015 yılının ilk 6 aylık dönemi için brüt asgari ücret aylık 1.201,50 TL olarak
belirlenmiştir.
Toplu iş sözleşmesi uygulamayan işyerleri açısından asgari ücretle çalışan bir işçinin
işletmeye aylık maliyeti 1.411,76 TL düzeyinde iken, toplu iş sözleşmesi uygulanan
(sendikalı) işyerleri açısından asgari ücretle çalışıyor görünen bir işçinin işletmeye
aylık maliyeti, sözleşmeler gereğince işçilere yapılan yan ödemelerin eklenmesiyle
işkolları ortalamasında 2.567 TL olmaktadır (Şekil).
Bu fiili durum toplu iş sözleşmesi uygulayan ve uygulamayan işyerleri arasında ciddi
bir haksız rekabet yaratmaktadır. Toplu iş sözleşmesi uygulayan işletmeler açısından
asgari ücret, ücret kademelerinin belirlenmesinde bir gösterge niteliği taşımaktadır.
Kök ücret dışındaki tüm yan ödemeler ve sosyal yardımlar sosyal sigorta prim
kesintisine tabi tutulmaktadır. Asgari ücret uygulamasında ise toplu iş sözleşmeleri
gereğince yapılan yan ödemelerin ve sosyal yardımların ücret kabul edilmemesi, toplu
iş sözleşmesi uygulayan işyerleri aleyhine haksız rekabet yaratmaktadır.
Bunun önlenmesi için, AB Ülkelerinde olduğu gibi, toplu iş sözleşmesi uygulayan
işyerlerinde yasal asgari ücret uygulanmamalı, asgari ücretler işçi ve işveren
taraflarının müzakeresiyle belirlenmeli ya da Komisyon tespitte, toplu iş sözleşmesi
uygulayan ve uygulamayan işyerleri için farklılaştırma yapmalıdır.
Devlet memurlarına uygulanan asgari ücret tanımına ilişkin esaslar işçi statüsünde
çalışanlar için de geçerli kılınmalı; devamlılık arz eden tüm nakdi ödemeler asgari
ücret kapsamında sayılmalıdır.
Bu hususları mümkün kılmak üzere gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır.”
2015'in 1. YARISINDA
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENİNDE
YASAL ASGARİ ÜCRET VE
İŞVERENE MALİYETİ, TL/AY
(İşkolları Ortalaması)
2.567,00
1.365,50
1.201,50
Yasal Asgari Ücret
(Kök Ücret Karşılığı)
Yan Ödemeler
Toplu İş Sözleşmesi
Düzeninde Asgari Ücretin
İşverene Maliyeti
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
345 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content