close

Enter

Log in using OpenID

2ğı § rüRxiyn İı.ırrENşr şAMpiyONA

embedDownload
INTERSTENO
-
Biiimşel Çulışnıo,
Uluslararası Bilgi İşieın Federasyonu
Türk Grubu Başkanlığı
İtetğim ve Gelişnıeleı.i
Desieklenıe Derneği
lnternati«ınal Federation of lıılbnııaıion-procrıssing
lıııĞrnationale Föderation flir [nforııaıionsvcrarhcitıııg
Fedğration infernationalc pour lc lraitenıent de l'iııfcııınaıion
2ğı §
rüRxiyn İı.ırrENşr şAMpiyONA-§ı.uA
DAVET
Birleşmiş Milletlere bağlı "Uluslararası Bilgi lşlem Federasyonu - lNTERSTENO" tarafından 1955 yılından beri
organize edilmekte olan Dünya KlAvye, Bilgisayar ve İnternet Şampiyonalarında gençlerimiz 2014 sonuna
kadar 34 rekorlu 75 kez Dünya Şampiyonu olmuşlardı.
Geleceğin aydın insanları artık bilgisayarsız yaşayamayacaklar. Bilgisayarı bilinçli
olarak
(oNPARMAKLA+BAKMADAN) kullanamayan, İnternetten bilimsel olarak yararlanamayan geleceğin insanı,
bugünün okLırn6+}razma bilmeyen cahilinden farksız olacak.
2015 Yılı Türkiye İnternet Şampiyonası kayıtları
arasında gerçekleşecektir.
1
* 31 Aralık 2014, yarış finalleriise 2
-
31 Ocak 2015 tarihleri
Kayıt ve yarış kurallarına, değerlendirme yönergesine, 20 yaş üstü için kayıt önerilerine aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz
:
http:llwww.intçrstenoturk.org/2915-turkive-jnternet-klavve-sampiyonasi/
onparmakla bakmadan bilgisayarı bilimsel olarak kullananiarın 2015 TÜRKİYE lNTERNET ŞAMPİYONASINA
iştirakini bekliyoruz.
Saygılarımızla.
İNTERSTENO
İNTERSTENO
OnursaiBaşkanı TürkiyeTemsilcisi
lhsan
Yener
Seçkin Kğse
lnlemet Şampiyonaları
Türkiye Temsilcisi: Meral Yener
(e-posta :
ifl
terStenoİ[email protected]_ net)
(Tel : (009.0537)724 43 41'
lnternet Şampiyona|arı
Tü*iye Koordinatörü; Tufan Bekrnez
(e-posta: [email protected]ı
(Tel : 00.90"212) 234 30 49)
İntersteno-Tğrk İstanbu l İletlşim Bilgileri:
Adres: Abidei Hürrlyet Cad. No: 126 Şişli/lstanbul
Telefon: a U2 230 90 37,234 30 49 - Faks: 248 07 25
E-Mail: [email protected] net
.Kısa adı'INTER§TENO" olan *U|uslararası Biigi lşiem Federasyonu" Birleşmiş Mİlletlere bağlı
bir Mes|ekT Organizasyon'dur-
Genel Sekıeteıİlğl gelçıka'aa. Genel Başkanlığı ltalya'dadır.
İNTER§TENO Onursal Başkanı: İhsan Yoner - [email protected]
* www.interstenoturk.org
www.interşığno.ofg
www.wwwsoft.be . ıtww,intersteno-it
"
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
736 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content