close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru ve Değerlendirme Koşulları

embedDownload
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Başvuru ve Kabul Şartları
EK2
Bölüm Adı
Tezli
Tezsiz
İngilizce
Türkçe
Sınav Şekli
Lisans\Y.L
Not
Ortalaması
Yabancı Dil Sınavları
ALES Puanı
ve Türü
İşletme Yüksek Lisans
Tezli
Türkçe
Mülakat
-
-
Min. 55
Herhangi Puan
Türü
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
İşletme Yüksek Lisans
Tezsiz
Türkçe
Mülakat
-
-
-
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
İşletme Yüksek Lisans
Tezli
İngilizce
Mülakat
-
YDY sınav başarı sonucu 50
- YDS 55 vb.
Min. 55
Herhangi Puan
Türü
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
İşletme Yüksek Lisans
Tezsiz
İngilizce
Mülakat
-
YDY sınav başarı sonucu 50
- YDS 55 vb.
-
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
İşletme Doktora
-
Türkçe
Sınav ve Mülakat
-
İşletme Doktora
-
İngilizce
Sınav ve Mülakat
-
Turizm İşletmeciliği
Yüksek Lisans
Tezli
Türkçe
Sınav ve Mülakat
-
-
Turizm İşletmeciliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
Türkçe
Sınav ve Mülakat
-
-
-
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
Turizm İşletmeciliği
Yüksek Lisans
Tezli
İngilizce
Sınav ve Mülakat
-
YDY sınav başarı sonucu 50
- YDS 55 vb.
Min. 55
Herhangi Puan
Türü
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
Turizm İşletmeciliği
Yüksek Lisans
Tezsiz
İngilizce
Sınav ve Mülakat
-
YDY sınav başarı sonucu 50
- YDS 55 vb.
-
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
Tezli
İngilizce
Yazılı Sınav ve Mülakat
-
YDY sınav başarı sonucu
75- YDS 55 vb.
Min. 55 EA
Puan Türü
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
-
İngilizce
Yazılı Sınav ve Mülakat
3.00
YDS 55 vb.
Min. 80 EA
Puan Türü
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
Ekonomi Yüksek Lisans
Ekonomi Bütünleşik
Doktora
YDS 55 vb.
YDS 55 vb.
Min. 55
Herhangi Puan
Türü
Min. 55
Herhangi Puan
Türü
Min. 55
Herhangi Puan
Türü
Programa Kabul
Edilen Bölümler
Herhangi bir programda
Yüksek Lisans mezunu olmak
Herhangi bir programda
Yüksek Lisans mezunu olmak
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
Uluslararası Ticaret ve
Finansman Yüksek Lisans
Tezli
Türkçe
Mülakat
-
Min. 65 Eşit
Ağırlık Puan
Türü
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
Uluslararası Ticaret ve
Finansman Yüksek Lisans
Tezsiz
Türkçe
Mülakat
-
-
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
Uluslararası İlişkiler
Sanat ve Tasarım
Sanatta Yüksek Lisans
Sanat ve Tasarım
Sanatta Yüksek Lisans
Sanat ve Tasarım
Sanat ve Tasarım
Tezli
Tezli/Tezsiz
Tezli
Sanatta
Yeterlik
Tezli
Sanatta
Yeterlik
Tezli
İngilizce
Mülakat
-
YDY sınav başarı sonucu 50
- YDS 55 vb..
Min. 55
Herhangi Puan
Türü
İşletme, Ekonomi,
Uluslararası İlişkiler, Siyaset
Bilimi, Kamu Yönetimi,
Tarih, Sosyoloji, Psikoloji,
Batı Dilleri ve Edebiyatı;
iletişim, Hukuk, Mühendislik,
Mütercim Tercümanlık
bölümlerinden lisans mezunu
olmak; Meslek Yüksek
Okullarının ilgili dört yıllık
bölümlerinden mezun olmak
Türkçe
Yazılı Sınav + Portfolyo
inceleme/müzikal
performans
değerlendirme ve
mülakat
-
-
-
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
İngilizce
Yazılı Sınav + Portfolyo
inceleme/müzikal
performans
değerlendirme ve
mülakat
-
TC vatandaşı adaylardan
YDS’den en az 65 puan
almaları istenir. Yabancı
Uyruklu öğrenciler için ilgili
yönetmelik maddeleri
geçerlidir.
-
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
Türkçe
Yazılı Sınav + Portfolyo
inceleme/müzikal
performans
değerlendirme ve
mülakat
İngilizce
Yazılı Sınav + Portfolyo
inceleme/müzikal
performans
değerlendirme ve
mülakat
-
YDS 55
-
-
TC vatandaşı adaylardan
YDS’den en az 65 puan
almaları istenir. Yabancı
Uyruklu öğrenciler için ilgili
yönetmelik maddeleri
geçerlidir.
-
Lisans ve/veya yüksek
lisansını sanat ve tasarım
alanlarından birinde yapmak
Lisans ve/veya yüksek
lisansını sanat ve tasarım
alanlarından birinde yapmak
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
Grafik Tasarımı
Yüksek Lisans
Tezli
Türkçe
Yazılı Sınav + Portfolyo
inceleme ve Mülakat
-
-
-
Grafik Tasarımı
Yüksek Lisans
Tezsiz
Türkçe
Yazılı Sınav + Portfolyo
inceleme ve Mülakat
-
-
-
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
Tezli
Türkçe
Yazılı Sınav
-
-
Min. 55
Herhangi Puan
Türü
Hukuk Fakültesi mezunu
olmak
-
-
Hukuk Fakültesi veya
öğrenim süresi 4 yıl ve daha
fazla olan Fakülte, Akademi
ve Yüksek Okullardan mezun
olmak
-
Min. 55
Herhangi Puan
Türü
Hukuk Fakültesi mezunu
olmak
-
-
Hukuk Fakültesi mezunu
olmak
Kamu Hukuku Yüksek
Lisans
Kamu Hukuku Yüksek
Lisans
Tezsiz
Türkçe
Yazılı Sınav
Özel Hukuk Yüksek Lisans
Tezli
Türkçe
Yazılı Sınav
Özel Hukuk Yüksek Lisans
Tezsiz
Türkçe
Yazılı Sınav
-
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans
Tezli
İngilizce
Mülakat ve Yazılı
-
YDY sınav başarı sonucu 50
- YDS 55 vb.
Min. 55
Herhangi Puan
Türü
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans
Tezsiz
İngilizce
Mülakat ve Yazılı
-
YDY sınav başarı sonucu 50
- YDS 55 vb.
-
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
İletişim Yüksek Lisans
Tezli
Türkçe
Yazılı Sınav
-
.
Min. 55
Herhangi Puan
Türü
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
İletişim Yüksek Lisans
Tezsiz
Türkçe
Yazılı Sınav
-
.
-
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
İletişim Yüksek Lisans
Tezli
İngilizce
Yazılı Sınav
-
YDY sınav başarı sonucu 50
- YDS 55 vb.
Min. 55
Herhangi Puan
Türü
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
İletişim Yüksek Lisans
Tezsiz
İngilizce
Yazılı Sınav
-
YDY sınav başarı sonucu 50
- YDS 55 vb.
-
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
Uluslararası Lojistik
Yönetimi
Tezli
Türkçe
Mülakat
-
-
Min. 55
Herhangi Puan
Türü
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
Uluslararası Lojistik
Yönetimi
Tezsiz
Türkçe
Mülakat
-
-
-
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
-
-
Uluslararası Lojistik
Yönetimi
Tezli
İngilizce
Mülakat
-
YDY sınav başarı sonucu 50
- YDS 55 vb.
Min. 55
Herhangi Puan
Türü
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
Uluslararası Lojistik
Yönetimi
Tezsiz
İngilizce
Mülakat
-
YDY sınav başarı sonucu 50
- YDS 55 vb.
-
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
Enerji Hukuku
Tezsiz
Türkçe
Mülakat
-
-
-
Herhangi bir programda
Lisans mezunu olmak
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content